Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği IV -Ev ve Okul Versiyonu (ADHD Rating Scale Iv-Home and School Version): Çeviri, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kodu: 
05HD501
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı