Farklı Bağlamlardaki Bilgisayar Tabanlı Uygulamaların Temel Mantık Bilgisi ve Karar Stratejileri Geliştirilmesine Etkisi

Kodu: 
14D02P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı