ICF (International Classifications of Functioning, Disability and Health) İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırma Sisteminin Türkiye’ye Uyarlanması

Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı