Geometrik Çalışma Düzlemleri Modeli ile Geometri Öğretimi Dersi Tasarımının Öğretmen Bilgisi ve Özdüzenleme Becerileri Açısından İncelenmesi

Proje Özeti: 

Bu çalışma, Geometri Öğretimi dersini Geometrik Çalışma Düzlemleri (GÇD) Modeli çerçevesinde tasarlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada modelin öğretmen adaylarının alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi ve öz düzenleme becerileri üzerindeki rolü incelenecektir. Öğretmen adaylarına modeli öğretmek ve onlara tasarlayacakları ders ve etkinlikleri değerlendirebilecekleri bir çerçeve sağlamak çalışmanın hedefleri arasındadır.

Kodu: 
22DP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte