Yerdelen Damar, S., Korur, F., Sağlam, H., “Fizik Dersine Katılım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması”, 4. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: