Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yılmaz, Z., Ader, N. E., Olgun, B., “Görevimiz İstatistiksel Düşünmeyi Açığa Çıkarmak (Eliciting Statistical Thinking Through Statistics Tasks)”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019.

Türkçe

Yerdelen Damar, S., Şengül, Ö., “Grupla Problem Çözme Çalışması Sürecinde Öğrencilerin Sergilediği Epistemolojik Davranışlar ve Bu Davranışların Problem Çözme Yaklaşımlarına Etkisi”, IV. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2019.

Türkçe

Senger, E., Aslan Tutak, F., “The Effect Of Sociomathematical Norms and Technology Integrated Instruction to Eliminate the Misconception of the Disregard of the Length for the Concept of Altitude”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019.

Türkçe

Sarılıcan, S., Akaygün, S., “Effect of Technology Based Instruction on Fifth Grade Students Spatial Ability and Geometry Achievement”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019.

Türkçe

Sayfalar