Yayınlar

Yayın Adıartan sırada Bölüm Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Uysal, Z., "Parçalanmış bedenler kayıp şehirler: Esrar ve kumpasın kıyısından yeni hayat", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., "İhtimalin Kaybolduğu Anda Yusuf Atılgan Edebiyatı", K24,1250, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Uysal, Z., "Düşman İstanbul", İstanbul Dergisi, 64, Tarih Vakfı Yayınları, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., “Giriş: Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, D. Aktan Küçük, M. Narcı, M. (Haz.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Uysal, Z. (Derleyen), Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2011
Uysal, İ., Ertuna, L., Ertaş, F. G., Kelecioğlu, H.,"Performances Based on Ability Estimation of the Methods of Detecting Differential Item Functioning: A Simulation Study", Journal of Measurement and Evaluatıon in Education and Psychology-epod, 10, 133–147, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2019
Uysal, G., Akın, A.N., Önsan, Z.İ., Yıldırım, R., “Preferential CO oxidation over Pt-SnO2/Al2O3 in hydrogen rich streams containing CO2 and H2O (CO removal from H2 with prox)”, Catalysis Letters, 111, 3-4, 173-176, 2006. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2006
Uysal, G., Akın, A.N., Önsan, Z.İ., Yıldırım, R., “Hydrogen clean up by preferential CO oxidation over Pt-CO-Ce/MgO”, Catalysis Letters, 108, 3-4, 193-196, 2006. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2006
Uysal Z., “Halide Edip’in aydın tavrı ve toplumsal projesi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Uysal Z., “Halide Edip’in aydın tavrı ve toplumsal projesi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Uygur, A., Metin, B., Kuntman, H., Çicekoğlu, O., 'Current Mode MOSFET-only Third Order Butterworth Low Pass Filter with DTMOS Tuning Technique', Analog Integrated Circuits and Signal Progressing, 89, 3, 2016. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale, Konferans Bildirisi SCI-E, CPCI-S 2016
Uygur, A., Metin, B., Çiçekoğlu, O., Kuntman , H., "MOS-Only Third Order Butterworth Filter with DTMOS Tuning Technique for High Frequency Applications”, 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2015, Bursa, Türkiye, Proceedings of ELECO 2015. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri NULL 2015
Uyguner-Demirel, C.S., Demirel, B., Copty, N., Onay, T.T., “Presence, Behavior and Fate of Engineered Nanomaterials in Municipal Solid WasteLandfills”, Nanotechnologies for Environmental Remediation Applications and Implications, Sprinter, 1, 311 -325, ISBN:978-3-319-53161-8, 2017. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2017
Uyguner-Demirel, C.S., Birben, N.C., Bekbölet, M., “A Comprehensive Review on The Use of Second Generation Tio2 Photocatalysts: Microorganism Inactivation“, Chemosphere, 211, 420-448, 2018. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler İnceleme SCIE 2018
Uyguner-Demirel, C.S., Birben, C., Bekbölet, M., “Key role of common anions on the photocatalytic degradation profiles of the molecular size fractions of humic acids”, Catalysis Today, 209, 122-126, 2013. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI, CPCI-S 2013
Uyguner-Demirel, C.S., Bekbölet, M.​​​​​, “Constraints on the photocatalytic oxidation of different nominal molecular weight fractions of NOM surrogates: Mixture effect of anions”​​​​​, 12th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2011​​​​​, Yunanistan​​​​​, 1​​​​​, 411-412​​​​​, 2011.​​​​ ​​ Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2011
Uyguner-Demirel, C.S., Bekbölet, M., “Significance of analytical parameters for the understanding of natural organic matter in relation to photocatalytic oxidation”, Chemosphere, 84, 8, 1009-1031, 2011. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler İnceleme SCI-E 2011
Uyguner-Demirel, C.S., "Removal of Emerging Contaminants in Wastewater by Sonolysis, Photocatalysis and Ozonation", Global NEST Journal, 21, 98–105, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2019
Uyguner-Demirel, C. S., Birben, N. C., Bekbölet, M., "Elucidation of Background Organic Matter Matrix Effect on Photocatalytic Treatment of Contaminants using TiO2: A review", Catalysis Today, 284, 202-214, 2017. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler İnceleme SCIE 2017
Uyguner-Demirel, C. S., Bekbolet, M., ”Significance of analytical parameters for the understanding of natural organic matter in relation to photocatalytic oxidation”, Chemosphere, 84, 8, 1009-1031, 2011 Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler İnceleme SCI-E 2011
Uyguner- Demirel, C., Bekbölet, M., “Green chemistry for green treatment technologies”, Emerging Compounds Removal from Wastewater, Editör(ler): Lofrano G., Springer, 2012. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü NULL 2012
Uyguner, C.S., “Vulnerability of the drinking water supplies of Istanbul metropolitan city: Current status and future prospects”, Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, 215-224, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri CPCI-S, CPCI-SSH 2009
Uyguner, C.S., “Vulnerability of the Drinking Water Supplies of Istanbul Metropolitan City: Current Status and Future Prospects”, NATO Science for Peace and Security Series-C: Environmental Security, Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, P. Hlavinek, C. Popovska, J. Marsalek, I. Mahrikova, T. Kukharchyk (Derleyenler), 215-224, Netherlands, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Uyguner, C.S., Süphandağ, S.A., Kerç, A., Bekbölet, M., “Evaluation of adsorption and coagulation characteristics of humic acids preceded by alternative advanced oxidation techniques”, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology, A - Oral Presentations, A-B, A1526-A1536, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri CPCI-S 2005
Uyguner, C.S., Süphandağ, S.A., Kerç, A., Bekbölet, M., “Evaluation of adsorption and coagulation characteristics of humic acids preceded by alternative advanced oxidation techniques”, Desalination, 210, 1-3, 183-193, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri SCI-E, CPCI-S 2007
Uyguner, C.S., Süphandağ, S.A., Kerç, A., Bekbölet, M., "Evaluation of adsorption and coagulation characteristics of humic acids preceded by alternative advanced oxidation techniques", Desalination, 1, 183-193, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Uyguner, C.S., Miray, B., “Application of photocatalysis for the removal of natural organic matter in simulated surface and ground waters”, Journal of Advanced Oxidation Technologies, 12, 1, 87-92, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2009
Uyguner, C.S., Hellriegel, C., Otto, W., Larive, C.K., “Characterization of humic substances: Implications for trihalomethane formation”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 378, 6, 1579-1586, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2004
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “TiO2 assisted photocatalytic degradation of humic acids: Effect of copper ions”, Water Science and Technology, 61, 10, 2581-2590, 2010. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2010
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Reducing potential health risks from drinking water by photocatalysis: Effect of copper ions on NOM removal”, AOP5 - 5th IWA-Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, Berlin, Germany, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Photocatalytic degradation of natural organic matter: Molecular size scale-up approach”, First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment (Arte’2009), İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Photocatalytic degradation of natural organic matter: Kinetic considerations and light intensity dependence”, International Journal of Photoenergy, 6, 2, 73-80, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2004
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Photocatalytic degradation of gallic acid: Modeling of NOM using a lower molecular weight compound”, 5th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA 5 Sicilia)”, Palermo, Sicily, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Implementation of spectroscopic parameters for practical monitoring of natural organic matter”, NATO Science Programme Seminar, Evaluation of Alternative Water Treatment Systems for Obtaining Safe Water, Fisciano (SA), Italy, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Implementation of spectroscopic parameters for practical monitoring of natural organic matter”, Desalination, 176, 1-3, 47-55, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler SCI-E, CPCI-S 2005
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Evaluation of humic acid, chromium(vi) and tio2 ternary system in relation to adsorptive interactions”, Applied Catalysis B-Environmental, 49, 4, 267-275, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2004
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Evaluation of humic acid photodegradation by UV-vis and fluorescence spectroscopy”, SPEA3, 3rd European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, Barcelona, Spain, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Evaluation of humic acid photocatalytic degradation by uv vis and fluorescence spectroscopy”, Catalysis Today, 101, 3-4, 267-274, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler SCI-E, CPCI-S 2005
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Contribution of metal species to the heterogeneous photocatalytic degradation of natural organic matter”, International Journal Of Photoenergy, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2007
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Aqueous photocatalysis, natural organic matter characterization and removal: A case study of the photacatalytic oxidation of fulvic acid”, Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle, 247-256, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri CPCI-S 2008
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “A review on the photocatalytic degradation of humic substances”, Advances in Control of Disinfection By-Products in Drinking Water Systems, A. Nikolau, H. Selcuk, L. Rizzo (Derleyenler), Chapter 7.4., 419-446, NOVA Science Publishers Inc., NY, USA. 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2007
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “A comparative study on the photocatalytic degradation of humic substances of various origin”, The First European Conference on Oxidation and Reduction Technologies for Ex-Situ and In-Situ Treatment of Water, Air and Soil (ECOR-1), Sartorius College, Göttingen, Germany, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “A comparative study on the photocatalytic degradation of humic substances of various origins”, Desalination, 176, 1-3, 167-176, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler SCI-E, CPCI-S 2005
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., Swietlik, J., “Natural organic matter: definitions and characterization”, Advances in Control of Disinfection By-Products in Drinking Water Systems, A. Nikolau, H. Selcuk, L. Rizzo (Derleyenler), Chapter 5.1., 253-277, NOVA Science Publishers Inc., NY, USA. 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2007
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., Selçuk, H., “A comparative approach to the application of a physico chemical and advanced oxidation combined system to natural water samples”, Separation Science and Technology, 42, 7, 1405-1419, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler SCI-E, CPCI-S 2007
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., Selçuk, H., " A comparative approach to the application of a physico-chemical and advanced oxidation combined system to natural water samples", Conference: 1st European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes Location: Chania, GREECE Date: SEP 07-09, 2006, Seperation Science and Technology, 42, 7, 1405-1419, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler SCI-E, CPCI-S 2007
Uyguner, C.S., Bekbölet M., "Evaluation of humic acid photocatalytic degradation by UV vis and fluorescence spectroscopy", Catalysis Today, 1, 267-274, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Uyguner, C.S. Bekbölet, M., “The spectroscopic and chemical characteristics of drinking waters in ıstanbul: Application of physicochemical and advanced oxidation methods”, International Water Specialist Conference on: Natural Organic Matter: from Source to Tap, P. Jarvis (Derleyen), 270-274, Bath, UK, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Uyguner Demirel, C.S., Sakallıoğlu, T., “Evaluating The Suspension Potential of Manufacture Dnanoparticles in Landfill Leachate”, Environmental Engineering and Management Journal, 18, 983–990, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Uyguner Demirel, C. S., “Gallik Asidin Fotokatalitik Giderimi Düşük Moleküler Ağırlıklı Bileşenler Kullanılarak Doğal Organik Madde Modellemesi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24, 595–608, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Uygun, S., Gürel, A., “Processing Second Language Inflectional Morphology in Turkish”, Akıncı M. A., Yağmur K. (Ed), The Rouen Meeting Studies on Turkic Structures and Language Contacts, 1, 189 -204, Harrassowitz Verlag, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Uygun, S., Gürel, A., “Processing of Compounds in Native and Nonnative Speakers of Turkish”, CIALT-2 Theoretical and applied methods in studying multiple grammars, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Uygun, S., Gürel, A., “First Language Processing of Compounds in Late Bilinguals” AMLaP Architectures and Mechanisms for Language Processing, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Uygun, S., Gürel, A., “Factors Affecting the Processing of Compounds in the Second Language”, Workshop on the Role of Constituents in Multi-Word Expressions: An Interdisciplinary and Cross Linguistic Perspective, Saarbrücken, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Uygun, S., Gürel, A., “Compound Processing in Second Language Acquisition of English”, Journal of the European Second Language Association 1, 90–101, Aug, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Uygar, B., Yavuzsoy, E., Özgün, A., Garipcan, B., Öz, P., “Agmatinergic Modulation of Neurogenic Astrocyteson Primary Cell Culture from Rat Subventricular Zone”, 4th International Symposium on Brain and Cognitive Science, Ankara, 2017. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Uyar, A.,; Kantarcı-Carşıbaşı, N., Haliloğlu, T., Doruker, P., 'Features of Large Hinge-Bending Conformational Transitions. Prediction of Closed Structure from Open State', Biophysical Journal, 106, 12, 2656-2666, 2014. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2014
Uyar, A., Pande, V., Mura, C., McCammon, J.A., Doruker, P., Nilsson, L., 'Assessing Dynamic Features of NF-kappa B via Molecular Dynamics Simulations and Elastic Network Model', Biophysical Journal, 106, 2, 252A-252A, 2014. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Toplantı Özeti SCI-E, CPCI-S 2014
Uyar, A., Kürkçüoğlu, O., Nilsson, L., Doruker, P., “The elastic network model reveals a consistent picture on intrinsic functional dynamics of type II restriction endonucleases”, Physical Biology, 8, SI, 2011. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2011
Uyar, A., Gürgen, F., “Arythmia classification using serial fusion of support vector machine and logistic regression”, IEEE IDAACS Workshop, Dortmound, Germany, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Uyar, A., Gürgen, F., “Arrhythmia classification using serial fusion of support vector machines and logistic regression”, IDAACS 2007: Proceedings of the 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 560-565, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2007
Uyar, A., Gürgen, F., “Arhytmia classification with confidence driven serial fusion based on support vector machines”, LION 2007, Andalo, Italy, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Uyar, A., Çıray, H.N., Bener, A., Bahçeci, M., “3P: Personalized pregnancy prediction in İVF treatment process”, Electronic Healthcare, 1, 58-65, 2009. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2009
Uyar, A., Bener, A., Çıray, H.N., Bahçeci, M., “Predicting implantation outcome from imbalanced ivf dataset”, WCECS 2009: World Congress on Engineering and Computer Science, I-2, 803-808, 2009. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2009
Uyar, A., Bener, A., Çıray, H.N., Bahçeci, M., “Physician experience in performing embryo transfers may affect outcome”, Fertility and Sterility, 95, 5, 1860-1862, 2011. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Editoryal Yazı SCI-E 2011
Uyar, A., Bener, A., Çıray, H.N., Bahçeci, M., “Adjusting decision threshold in naive bayes based IVF embryo selection”, BİYOMUT: 2009 14th National Biomedical Engineering Meeting, 211-214, 2009. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2009
Uyar, A., Bener, A., Çıray, H.N., Bahçeci, M., “A frequency based encoding technique for transformation of categorical variables in mixed IVF dataset”, EMBC: 2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 1-20, 6214-6217, 2009. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2009
Uyar, A., Bener, A., Çıray, H. N., et al., ”Physician experience in performing embryo transfers may affect outcome”, Fertility and Sterility, 95, 5, 1860-1862, 2011 Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Editoryal Yazı SCI-E 2011
Uyan-Semerci, P., Erdoğan, E., Akkan, B., Müderrisoğlu, S., Karatay, A., "Contextualizing Subjective Well-being of Children in Different Domains: Does Higher Safety Provide Higher Subjective Well-being for Child Citizens?", Children and Youth Services Review, 80, 52-62, 2017. Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SSCI 2017
Uyan-Semerci, P., Erdoğan, E., Akkan, B., Müderrisoğlu, S., Karatay, A., "Contextualizing Subjective Well-being of Children in Different Domains: Does Higher Safety Provide Higher Subjective Well-being for Child Citizens?", Children and Youth Services Review, 80, 52-62, 2017. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2017
Uyan, Ö., Ömür, Ö., Ağım, Z.S., Özoğuz, A., Li, H., Parman, Y., Deymeer, F., Oflazer, P., Koç, F., Tan, E., Özçelik, H., Başak, A.N., “Genome-wide copy number variation in sporadic amyotrophic lateral sclerosis in the Turkish population: deletion of EPHA3 is a possible protective factor”, PLoS One, 8, 8, Article Number: e72381, 2013. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCI 2013
Utkur, O.F., Akbulut, B.S., Hortaçsu, A., “Cellular distribution of activity for three enzymes with maltose binding protein as fusion partner and the structural implications”, Turkish Journal Of Chemistry, 34, 1, 1-13, 2010. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2010
Utkur, F.O., Hortaçsu, A., Sarıyar, B., “Experimental studies to determine the effect of protein characteristics on translocation of fusion proteins in E-coli”, FEBS Journal, 273, 346-347, 2006. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Toplantı Özeti SCI-E, CPCI-S 2006
Utkucu, M., Kanbur, Z., Alptekin, O., Sünbül, F., “Seismic behaviour of the North Anatolian fault beneath the sea of Marmara (nw Turkey): Implications for earthquake recurrence times and future seismic hazard”, Natural Hazards, 50, 1, 45-71, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2009
Utku, Ş., Klein, A., Saybaşılı, H., Yücesoy, C., Weiner, S., “Dehidrasyon sonucu oluşan çekme sonrasında kortikal kemiğin lamelar yapısının incelenmesi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT’07, 9-14, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Utku, Ş., Barak, M., Zaslansky P., Sharar, R., Yücesoy, C.A., Saybaşılı, H., Weiner, S., “Kortikal kemik dokusunun mekanik özelliklerinin optomekanik yöntemle incelenmesi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Utku, F.S., Klein, E., Saybaşılı, H., Yücesoy, C.A., Weiner, S., “Probing the role of water in lamellar bone by dehydration in the environmental scanning electron microscope”, Journal of Structural Biology, 162, 3, 361-367, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2008
Utka, F.S., Heybeli, N., Kesmezacar, H., Öğüt, T., Karaarslan, E., Oktar, F., Ademoğlu, A., Sümer, A., “Treatment of standardized fractures by extracorporeal shockwave therapy (eswt)”, Proceedings of the 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 1-4, 23, 1515-1518, 2001. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri CPCI-S 2001
Üstündağ, N., “Die konstruktion von subjecktivitaet: Geschichten von Esenyurt”, Self-Service City: Istanbul, O. Esen, S. Lanz (Derleyenler), 363-377, Berlin: b_Books, 2005. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Üstündağ, N., New Wars and Autonomous Self-Defense in Kurdistan, Dirlik, D, David Levi Strauss, Michael Taussig, Peter Lamborn Wilson, To Dare Imagining: Rojava Revolution, Autonomedia, 2015. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü NULL 2015
Üstündağ, N., 'Self-defense as a Revolutionary Practice in Rojava, or How to Unmake the State', South Atlantic Quarterly, 115, 1, 197-210, 2016. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI, A&HCI 2016
Üstündağ, N., "Kurdische und Türkische Gemeinden in Esenyurt: Feindschaft und gastfreundschaft im alltag", Perspectiven auf Die Türkei, İ. Ataç, B. Küçük, U. Şener (Derleyenler), Munster, Almanya, 2008. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Üstün, G., Barut, E., Bektaş, E., Özcan, V. E., "Measuring Charged Particle Multiplicity with Early ATLAS Public Data", European Journal of Physics, 38, 4, 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCIE 2017
Üstün, A.K., Barbarosoğlu, G., "Performance Evaluation of Turkish Disaster Relief Management System in 1999 Earthquakes Using Data Envelopment Analysis", Natural Hazard, 75, 2, 1977-1996, 2015. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2015
Ustaömer, T., Gökasan, E., Tur, H., Görüm, T., Batuk, F.G., Kalafat, D., Alp, H., Ecevitoğlu, B., Birkan, H., “Faulting, mass wasting and deposition in an active dextral shear zone, the gulf of saros and the ne aegean sea, nw turkey”, Geo Marine Letters, 28, 3, 171-193, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2008
Usta, M., Özbek, I., İpek, M., Bindal, C., Üçışık, A.H., “The characterization of borided pure tungsten”, Surface & Coatings Technology, 194, 2-3, 330-334, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2005
Usta, M., Özbek, İ., İpek, M., Bindal, C., Üçışık, A.H., “A comparison of mechanical properties of borides formed on pure Nb and W.”, Materials Forum, 29, 65-70, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Usta, M., Özbek, I., Bindal, C., Üçışık, A.H., İngöle, S., Liang, H., “A comparative study of borided pure niobium, tungsten and chromium”, Vacuum, 80, 11-12, 1321-1325, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler SCI-E, CPCI-S 2006
Usta, M., Özbek, İ., Bindal, C., Üçışık, A.H., Ingole, S., Lian, H., “A comparative study of borided pure niobium tunsten and chromium”, Advances in Applied Plasma Science, 5, 235-240, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Usta, M., Oney, I., Yıldız, M., Akalın, Y., Üçışık, A.H., “Nitriding of AISI 316L surgical stainless steel in fluidized bed reactor”, Vacuum, 73, 3-4, 505-510, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler SCI-E, CPCI-S 2004
Usta, M., I. Öney, Y. Akalın, A.H. Üçışık, “Nitriding of aisi 316l surgical stainless steel in fluidized bed reactor”, In Advances In Applied Plasma Science, 4, 217-222, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Usta, B.K., Gökdel, Y.D., Mutlu, S., Yalçınkaya, A.D., “Selectively thinned stainless steel scanners through electrical discharge machining”, OMN2011 16th International Conference on Optical Mems and Nanophotonics, 179-180, 2011 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2011
Usluer, S., Türkdoğan, D., Çağlayan, H.S., “Inherited KCNQ2 Duplication in 3 Patients with Benign Neonatal Seizures”, 31st International Epilepsy Congress, 3-263, İstanbul, Türkiye, 2015. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri NULL 2015
Usluer, S., Türkdoğan, D., Çağlayan, H.S., "Inherited Kcnq2 Duplication in 3 Patients With Benign Neonatal Seizures", Epilepsia, 56, 221, 2015. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCI-E, CPCI-S 2015
Usluer, S., Salar, S., Arslan, Mu., Yis, U., Kara, B., Tektürk, P., Baykan, B., Meral, C., Türkdoğan, D., Bebek, N., Çapan, Ö.Y., Eken, A.G., Çağlayan, S.H., 'SCN1A Gene Sequencing in 46 Turkish Epilepsy Patients Disclosed 12 Novel Mutations', Seizure-European Journal of Epilepsy, 3, 34-43, 2016. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Edebiyat Fakültesi Makale SCI-E 2016
Usluer, S., Kayserili, M. A., Eken, A. G, Çağlayan, S. H., et.al., "Association of a Synonymous SCN1B Variant Affecting Splicing Efficiency with Benign Familial Infantile Epilepsy (BFIE)", European Journal of Paediatric Neurology, 21, 5, 773-782, 2017. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCIE 2017
Usluer, S., Berber, E., Çağlayan, S.H., Pekçelen, Y., Aksu, S., “Autosomal dominant inheritance of FXI deficiency in two Turkish patients”, Haemophilia, 14, 110-110, 2008. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Toplantı Özeti SCI-E 2008
Usluer, S., Berber, E., Çağlayan, S., Pekçelen, Y., Ünüvar, A., “Establishment of high resolution melting analysis for vwf gene mutation scanning in Turkish patients”, Haemophilia, 14, 2, 70-70, 2008. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Toplantı Özeti SCI-E 2008
Usluer S, Şen Y, Türkdoğan D, Yiş U, Arslan M, Meral C, Tektürk P, Çağlayan H, “Massive Parallel Sequencing of SCN1A gene by amplicon sequencing method”, Annual Meeting of the Infantile Seizure Society, 2014, Kapadokya, Joint Meeting of the infantile seizure society and the Turkish Child Neurology Association , 1, 24, 2014. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2014
Uslu, M.O., Yediler, A., Balcıoğlu, I.A., Schulte-Hostede, S., “Analysis and sorption behavior of fluoroquinolones in solid matrices”, Water Air and Soil Pollution, 190, 1-4, 55-63, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2008

Sayfalar