Kalkınma Bakanlığı Destekleri

Kalkınma Bakanlığı, aşağıda genel bilgileri sunulan programlar aracılığıyla geniş ölçekli altyapı çalışmalarına ve üniversitelerle kamu kurumları araştırma merkezlerinin araştırmacı eğitim projelerine destek vermektedir.

o Araştırma Altyapısı Destekleri

Ülkesel ve bölgesel önceliklerle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alan; temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerini yürütecek; nitelikli araştırmacıların birlikte çalışabilecekleri ortamı oluşturacak ve araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde paylaşımını sağlayacak diğer araştırma kurumları ile üniversitelerin kullanımına açık olduğu taahhüt altına alınmış; işletme

modeli tanımlanmış ve yapılabilirlik çalışması ile sürdürülebilir olduğu gösterilmiş; üniversite ve kurumların geleceğe yönelik stratejik planları ve araştırma ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu altyapı projeleri desteklenmektedir.

Araştırma Altyapısı Destekleri, “Mükemmellik Merkezleri” ve “Merkezi Araştırma Laboratuarları” olmak üzere iki başlık altındadır.

o Araştırma Odaklı İnsan Gücü Yetiştirme Projeleri

Politika belgeleri ile belirlenmiş öncelikli alanlar başta olmak üzere, lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirilmesi için Araştırmacı Yetiştirme Programları ve Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sanayi kesiminin de katkısını içeren lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirmek üzere Sanayi Doktora Programları desteklenmektedir.

Araştırma Altyapıları veAraştırma Odaklı İnsan Gücü Yetiştirilmesi programlarına ait başvuru formları ve çağrıya özel öncelikli alanlar gibi diğer bilgilere http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal adresinden ulaşabilirsiniz.