TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK, akademik araştırma projeleriyle sanayi ve kamu kuruluşlarına ait AR-GE projelerini desteklemekte, toplantı ve yayınları teşvik etmekte, geleceğin bilim insanlarına öğrenim hayatları boyunca burslar vermekte ve bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında uluslararası işbirliği olanakları oluşturmaktadır