Fen-Edebiyat Fakültesi

Taşkın, G., Ketchley, S., Kuru, S. S., Dietzler, N., Holland, B., Patel, R., "SCRIBE/KÂTİB: A Tool for Digitizing Arabic Alphabet-Based Ottoman Turkish Texts". Digital Humanities Summer Institute (DHSI): Right-to-Left Conference. University Of Victoria, Canada, 2021.

Türkçe

Taşkın, G., "Şiirden Köprüler İnşa Etmek: 16. Yüzyıl Şairlerinden Mehmed Bey b. Mûsâ Paşa'nın (Emîrî) Mansıb Arayışı ve III. Murat'a Sunduğu Şiirler". Divan Toplantıları II: Es-seyf ve'l-kalem: Şiir ve Kültürel İktidar Çalıştayı, 129-141. Ankara: İKSAD Global Yayıncılık, 2021.

Türkçe

Öztürk, V., "Çünkü Geyikler Çoktan Öldü": Gülten Akın'ın Şiirinde Yaşlanma ve Bellek." Kayabaşı, N., (Ed.). Şiirden Bir Ülke Bahçesi: Gülten Akın Sempozyumu, 10-11 Aralık 2021, 115-123. Bursa: Nilüfer Belediyesi Kütüphane Yayınları, 2021.

Türkçe

Sayfalar