Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması

BAP Komisyonu yeni proje başvurularını “Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması” (sistem) üzerinden çevrimiçi olarak kabul eder. Proje yürütücüleri kurum sicil numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak yeni proje başvuru adımlarını tamamlandıktan sonra sistem üzerinden proje başvurularını BAP Komisyonu’nun değerlendirmesine iletirler.

 

acordeon
1
1. Bilim İnsanı Portalına Kayıt ve Giriş İşlemleri

BAP Komisyonu 2010 yılından itibaren yeni proje başvurularını “Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması” (sistem) üzerinden çevrimiçi olarak kabul eder. Sisteme, www.boun.edu.tr adresi, öğretim üyeleri web ana sayfası “BAP” menüsünden ya da https://bap.boun.edu.tr adresinden giriş yapılır.İlk olarak sisteme kayıt işlemi tamamlanır. Bunun için “Uygulamaya İlk Kez Girmek İçin Tıklayınız” butonuna basılarak “Kurum Sicil Numarası” ve “T.C. Kimlik/ Yabancı Kimlik No” girişi yapıldıktan sonra ekrana gelen bilgiler doğru ise (“Kayıt” butonuna basılarak) onaylanmalıdır. Daha sonra kullanıcı adı olarak “Kurum Sicil No” ve şifre olarak da “T.C. Kimlik Numarası/ Yabancı Kimlik No” yazılarak sisteme giriş yapılır. Doktora sonrası araştırmacı olarak çalışanlar sisteme “BAP İdari Koordinatörlüğü” tarafından tanımlandıktan sonra giriş yapabilirler. Şifre değişikliği yapmak için “Bilim İnsanı” sekmesi “Diğer” menüsü ve “Şifre Bilgilerim” linki kullanılır.

Proje yürütücüleri kurum sicil numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak “BAP Projelerim” sekmesinden yeni proje başvuru adımlarına geçiş işlemlerine başlayabilirler.

 

 

acordeon
1
2. BAP Komisyonu'na Online Proje Başvurusu

“Bilim İnsanı” sekmesi “Bilgiler” menüsü altında bulunan “Kimlik Bilgilerim”, “İletişim Bilgilerim” ve “Eğitim Bilgilerim” alanlarıyla “Akademik Faaliyetler” menüsü altında bulunan “Yayınlarım (+ekle linkinden)” ve “Araştırma Alanlarım” alanlarından istenen zorunlu veri girişleri yapıldıktan sonra “Projelerim” sekmesinden ekranın sol üst kısmında bulunan “Yeni Proje Başvurusu İçin Tıklayınız” linki kullanılarak açılan sayfanın alt kısmında bulunan “Başvuru Adımlarına Geçiş” butonuyla proje başvuru adımlarına geçiş yapılır. Zorunlu veri girişleri yapılmadan “Yeni Proje Başvuru Adımlarına” geçilemez.

Proje başvurusu, proje başvuru adımları menüsünde bulunan “Genel Bilgiler, Proje Özeti, Anahtar Sözcükler, Proje Ekibi, Proje Takvimi ve Proje Talep Listesi” alanları sistem üzerinden doldurularak; “Proje Metni” nin ise Formlar/Formslinki tıklandığında açılan pencereden ilgili proje türüne uygun Türkçe ya da İngilizce metnin bilgisayara yüklenerek düzenlenmesinin ardından “Göz At” butonu ile sisteme geri yüklenmesiyle oluşturulur.

Proje destek türü seçilerek; projenin adı, (varsa) diğer kurum/kuruluşlardan alınan kaynak miktarı (“M” kodlu projelerde zorunlu alandır.), proje süresi, proje çalışmalarında denek kullanılıp kullanılmayacağı ve seçilen proje destek türüne göre doldurulması gereken diğer alanlar (Doktora projeleri için; tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencisinin adı-soyadı alanları zorunlu alandır.) düzenlenir.

Yeni proje başvurularının süreleri sistemden 12, 18, 24 ve en çok 30 ay olacak şekilde seçilebilir. “Proje Süresi” en az 12 ay, en fazla 30 ay olabilir. Birinci proje yılı, ilk proje sözleşmenin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır. Proje süreleri sistemden 6’şar ay ara ile seçilebilir. Süresi 18 ve 30 ay olarak belirlenmiş projelerin ikinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) bütçe talepleri seçilen süreye uygun olarak değerlendirilerek karara bağlanır. Projelerin ilk üç proje yılı toplam 30 aylık süreyi belirtir. Proje süresinin değiştirilmek istenmesi durumunda “Proje Talep Listesi” adımına geçilmeden önce bu değişiklik yapılmalıdır. Proje talep listesi oluşturulduktan sonra proje süresi kesinlikle değiştirilemez. Proje süresinin değiştirilmesinin istenmesi durumunda talep listesinin silinip değişiklik yapıldıktan sonra yeniden düzenlenmesi gerekir.

“Proje Bütçesi” alanında “Bilimsel Araştırma Projeleri” nden talep edilecek toplam bütçe girişi manuel olarak yapılamaz, “Proje Talep Listesi” adımı düzenlenirken oluşturulan bütçe bu alana otomatik olarak yansır. Yalnızca (varsa) destek veren “Diğer Kaynaklar” alanından manuel bütçe girişi yapılır.

Araştırma projelerinde insanların denek olarak kullanılması halinde, deney verisi daha önce toplanmış olsa dahi Boğaziçi Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurullarından birinin (SBİNAREK veya FMİNAREK) onayı [Proje başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde, ilgili proje için (Etik kurul onayındaki proje başlığı ile yeni proje başvurusunun başlığı aynı olmalıdır.) ve proje başvurusunu yapan yürütücünün adına alınmış olmalıdır.] gerekmektedir. Araştırma projesi desteklenmek üzere BAP Komisyonu’na sunulduğunda; eşzamanlı olarak ilgili Boğaziçi Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’nun (SBİNAREK veya FMİNAREK) onayına, diğer konular için ise ilgili etik kuruluna (Dış İlişkiler Etik Kurulu, Çevre Etik Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu) başvurulur. Proje başvurusu esnasında etik kurul onayı alınmamış ise etik kurula başvuru dilekçesi proje başvurusuna eklenmelidir. Projenin kabul edilmesi durumunda, etik kurul onayının ve etik kurula sunulan tüm belgelerin gönderilmesi gereklidir. Ancak bu belgeler geldikten sonra destekleme kararı kesinleşerek proje sözleşmesi imzalanır ve proje yürüyen statüsüne geçer. İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinlerinin de proje başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde ve başvurusu yapılan proje için alınmış (İlgili izinde yer alan proje başlığı ile yeni proje başvurusunun başlığı aynı olmalıdır.) olması gerekir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanlarına ilişkin yürütülmesi planlanan bilimsel araştırma proje başvuruları için öncelikle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da Bakanlık Ana Hizmet Birimleri vasıtasıyla Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilerek onay alınmalıdır. Başka kurumlar ya da başka üniversitelerin etik kurullarından alınmış onayların Boğaziçi Üniversitesi’nin ilgili Etik Kurullarına onaylatılması gereklidir.

Proje başvurusu esnasında etik kurul onayı alınmamış ise etik kurula başvuru dilekçesi proje başvurusuna eklenmelidir. Etik kurula başvuru dilekçesi tek bir doküman halinde sisteme yüklenir. Yükleme alanı “Evet” kutucuğu işaretlendikten sonra aktif olur ve “Göz At” butonuyla sisteme yüklenir

Projenin kabul edilmesi durumunda, etik kurul onayının ve etik kurula sunulan tüm belgelerin gönderilmesi gereklidir. Ancak bu belgeler geldikten sonra destekleme kararı kesinleşerek proje sözleşmesi imzalanır ve proje yürüyen statüsüne geçer.

Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme (Sabbatical görevlendirmeleri gibi) ve/veya izin (askerlik, sağlık problemleriyle ilgili izinler, doğum izni, ücretsiz izin, ikinci 3 aylık yurt dışı görevlendirme vb.) başladıktan sonra iletilen BAP proje başvuruları komisyon değerlendirmesine alınmaz.

Görevlendirme tarihinden önce iletilmiş proje başvurularının değerlendirmesine devam edilir; proje başvurusunun değerlendirme sürecinin görevlendirme tarihinden önce tamamlanıp, kabul edilmesi ve sözleşmesinin imzalanarak yürüyen proje statüsüne geçmesi durumunda görevlendirmenin başladığı tarihten itibaren yürüyen projelere ilişkin ilkeler uygulanır. Proje başvurusunun değerlendirme sürecinin görevlendirme tarihinden sonra tamamlanması durumunda ise proje, uzun süreli görevlendirmenin sona erdiğinin EBYS üzerinden bildirilmesi şartıyla kabul edilir, ve ancak görevlendirmenin sona ermesini takiben proje sözleşmesinin imzalanması ile yürüyen statüsüne geçer. Proje başvurularının değerlendirilme sürelerinin aşılabileceği, proje başvurularının birden fazla kez revizyona gönderilebilecekleri öngörülerek planlama yapılmalıdır.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna basılarak “Proje Başvuru Taslağı” oluşturulmuş olur. Taslak olarak kaydedilen proje başvurusuna “Projelerim” sekmesinden ilgili “Proje Destek Türü” sekmesinin altından “Proje Başlığına” tıklanarak erişilir.

acordeon
1
3. Proje Başvurularının Değerlendirilmesi

BAP Komisyonu proje başvurularını, komisyon içi ve komisyon dışı en az iki hakem tarafından hazırlanan değerlendirme raporları çerçevesinde görüşerek karara bağlar. Komisyon dışı hakem(ler)e komisyon başkanı tarafından sistem üzerinden hakemlik çağrısı gönderilir. Hakemlerin kimlikleri gizlidir ve ilettikleri değerlendirmeler hakkında bilgi, komisyon başkanı tarafından sözlü olarak üyelere sunulur. Proje ile ilgili tüm değerlendirmeler akademik gizlilik ilkeleri çerçevesinde yapılır. Komisyon dışı hakem sistemden öncelikle projenin genişletilmiş özetine erişerek proje başvurusunu değerlendirmeyi, kabul ya da reddeder. Hakemlik çağrısının reddedilmesi durumunda, komisyon başkanı sistem üzerinden yeni bir komisyon dışı uzmana hakemlik için çağrı gönderir. Proje konusuyla ilgili uzman bulunamadığı durumlarda üniversite dışından hakem(ler)in değerlendirmesine başvurulur. Bu hakemlerin ıslak imzalı proje değerlendirmeleri proje dosyasına eklenir. Proje başvurusunun değerlendirilmesinin kabul edilmesi durumunda, komisyon dışı hakem proje başvurusuna sistem üzerinden erişir; aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmesini yapar. Proje başvurusuna ilişkin görüşlerini ayrıntılı şekilde değerlendirme formunda belirterek sistem üzerinden komisyon başkanına iletir.

Proje başvurusu değerlendirme kriterleri:

 • Araştırma tamamlandığında bilime ve/veya teknolojiye katkı yapabilecek nitelikte midir?
 • Projenin amacı ve varılmak istenen hedefleri yeterince ayrıntılı ve açık bir şekilde belirtilmiş midir?
 • Proje önerisinde belirtilen yöntem amaca ve bu alandaki son gelişmelere uygun mudur?
 • Öneri sahiplerinin ilgili alandaki bilgi ve tecrübe birikimleri yeterli midir?
 • İstenen makine-teçhizat ve demirbaş gerekli midir? Gerekçeleri yeterli ve tutarlı mıdır?
 • Proje için istenen destek miktarını uygun buluyor musunuz?

Komisyon içi hakem de proje başvurusunu aynı şekilde yukarıda kriterlere göre değerlendirir ve değerlendirme raporunu hazırlayarak Bilim İnsanı Portalı üzerinden komisyon başkanına gönderir.

Proje başvurusu, komisyon içi ve komisyon dışı hakem(ler)in değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra komisyon gündemine alınır ancak bu toplantıya komisyon içi hakem, yıllık izinli/mazeretli/görevli veya raporlu olmasından dolayı katılamazsa proje başvurusunun görüşülmesi komisyon içi hakemin katılacağı ilk komisyon toplantısına ertelenir. Komisyon içi hakem, komisyon toplantısında proje başvurusuyla ilgili genel bir tanıtım yaptıktan sonra görüşünü komisyon ile paylaşır; komisyon dışı hakem görüşleri de komisyon başkanı tarafından sözlü olarak sunulduktan sonra proje tartışmaya açılır. Komisyon, komisyon içi ve komisyon dışı hakemlerin görüşleri doğrultusunda başvurunun desteklenmesine, revize edilmesi için yürütücüye geri gönderilmesine ya da reddedilmesine karar verir. Revizyondan gelen proje başvuruları komisyon dışı hakem(ler)e gönderilmez, komisyon içi hakem tarafından değerlendirilerek komisyonda tartışmaya açılır. Sonuç olarak projenin desteklenmesine, revize edilmesi için yürütücüye geri gönderilmesine ya da reddedilmesine karar verilir. Projeler revize edilmek üzere yürütücülere birden fazla kez geri gönderilebilir.

Komisyon, proje başvurusunda önerilen bütçeyi azaltabilir, arttırabilir, önerideki talepleri kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya projenin süresinin, türünün, adının değiştirilmesini talep edebilir.

Proje bütçe tavanları, komisyondan talep edilebilecek bütçenin üst sınırını temsil etmektedir. Proje önerilerinde, proje çalışmalarıyla uyumlu olmayan ve detaylı gerekçesi sunulmaksızın üst sınırda talep edilen bütçeler komisyon tarafından azaltılabilir.

Tarafsızlık ilkesi gereğince hiçbir komisyon üyesi kendi bölümünden bir proje başvurusunun sorumlusu olarak atanmamakta olup projeler, ulusal/uluslararası proje değerlendirmelerinde olduğu gibi araştırma konusu ile uygunluk (relevance), yapılabilirlik (feasibility), etki, literatüre katkı ve olası çıktılar (dissemination) vb. konularında değerlendirilir. Öte yandan projeler, ulusal/uluslararası proje panellerinde olduğu gibi komisyonda karara bağlandığı için bilimsel araştırma proje başvurularının uzmanlığı ilgili konuda olmayan bilim insanlarının da anlayabileceği şekilde yazılması beklenir.

Yeni proje başvuruları, dönem/sonuç raporları ve proje taleplerinin net, sade ve anlaşılabilir bir dille yazılması beklenir. Net, sade ve anlaşılabilir olmayan metinler, proje hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını güçleştirdiğinden, düzenleme yapılması amacıyla revizyon talep edilmesi ve bu çerçevede yürütücülere birtakım soruların yöneltilmesi oldukça rutin ve olağan bir uygulamadır.

Bilimsel toplantılara (Konferans, sempozyum, kongre) katılımlar, proje başvurularının değerlendirilme sürelerinin aşılabileceği, proje başvurularının birden fazla kez revizyona gönderilebilecekleri veya reddedilebilecekleri öngörülerek planlanmalıdır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10/11/2016 tarih ve 23 sayılı Genel Kurul Kararı ile güncellenen “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”, gözden geçirilerek, BAP proje değerlendirme süreçlerinin yönergeye uygunluğu komisyonumuzda teyit edilmiş olup BAP Komisyonu “Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri” çerçevesinde değerlendirme yapmaktadır.

“Standart (P kodlu)”,“Doktora (D kodlu)” ve “Tamamlayıcı Destek (M Kodlu)” proje başvurularının hakemlik süreci ve BAP Komisyonu değerlendirmeleri ortalama altı-yedi hafta sürmektedir.

“Altyapı (S kodlu)”, “Çok Disiplinli (R kodlu)”, “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu)”, “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu)” ve “Start-Up (SUP kodlu)” gibi yüksek bütçeli projelerinin değerlendirme süresi dört-beş ay sürmektedir.

acordeon
1
4. Proje Başvuru Kararlarının Duyurulması

Desteklenmesine karar verilen proje başvuruları için “Sözleşmeler” sistem tarafından oluşturulur. Sisteme kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılarak “Projelerim” sekmesinden ilgili “Proje Başlığına” tıklanıp “Proje Bilgileri” başlığı altında bulunan proje sözleşmesine erişilir. Bilgisayara yüklenen ve yazdırılarak yürütücü tarafından imzalanan sözleşme çıktısı BAP İdari Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

BAP Komisyonu Başkanı tarafından onaylanan sözleşme çıktısı sisteme geri yüklenerek projenin yürüyen proje durumuna geçmesi sağlanır.

Araştırma projelerinin desteklenme kararı ve kod numarası proje yürütücülerine sistem üzerinden iletildikten ve sözleşme imzalandıktan sonra proje bütçesi kullanıma açılır. Proje tamamlanıncaya kadar, proje ile ilgili tüm işlemlerde bu kod kullanılır.

BAP komisyonu tarafından kabul edilen projelerin sadece birinci yıl ödenekleri komisyonda karara bağlanmakta ve sözleşme imzalandıktan sonra açılmaktadır; diğer yıllara ait bütçeler başvuru sırasında onaylanmaz, sonraki yıllar için öngörü yapılmışsa dönem raporunun kabulünden sonra o yıla ait bütçeler görüşülerek karara bağlanır ve sözleşmenin imzalanması sonrasında da açılır.

Revize edilmesi için proje yürütücüsüne geri gönderilen proje başvuruları için; ilgili projenin durumu “Komisyon Revizyon Talebi” olarak yürütücüye bildirilir. Proje başlığına tıklandığında sol menüde bulunan “Komisyon Revizyon Notu”nda projede yapılması istenen revizyona ait bilgilendirme bulunmaktadır.

 1. Proje başvurusunun genel bilgiler, proje özeti, proje metni, anahtar sözcükler, proje ekibi ve proje takvimi sayfalarında revizyon yapılması isteniyorsa; “Proje Başvuru Adımları” menüsünde bulunan her bir adıma ait linke tıklanarak istenen düzenlemeler yapılıp “Proje Başvurusu” butonuna tıklanarak proje başvurusu BAP Komisyonuna yeniden iletilir.
 2. Proje başvurusunun bütçesinde revizyon yapılması isteniyorsa; “Proje Başvuru Adımları” menüsünde bulunan “T” butonuna tıklanarak başvuru esnasında oluşturulmuş talep listesi görüntülenebilmekte ancak bu liste üzerinde değişiklik yapılamamaktadır. Değişiklikler, “T” butonunun sol tarafında bulunan “Not Gönder” butonu ile açılan pencereye girilip “Kaydet Butonu” ile kaydedildikten sonra “Proje Başvurusu” butonuna tıklanarak BAP Komisyonuna iletilir.

Not Gönder” alanı 4000 karakter ile sınırlıdır. Revizyona ilişkin yanıtlar 4000 karakterden fazla olduğunda sistem hata verir ve komisyona iletilmek istenen yanıtlar kaydedilemez. Bu durumda sistemde zaten yüklü olan proje metni bilgisayara indirilerek, revizyona ilişkin yanıtlar proje metnine eklenir ve yeniden sisteme yüklenir. “Not Gönder” alanına revizyona ilişkin yanıtların proje metninde yer aldığına dair bilgi notu konulur. Proje başvuru butonuna basılarak iletilen revize proje başvurusu yeniden Bölüm Başkanı ve Dekan/Müdür onayına gitmeden doğrudan BAP İdari Koordinatörlüğü’nün sistemine düşer ve komisyon gündemine eklenir.)

Proje başvurularının değerlendirilmesi aşamasında, komisyon revizyon kararı olarak yürütücülere iletilen ve bu revizyonların kabul edildiği yürütücü tarafından revize edilip iletilen proje metni ile kesinleşen hususların proje çalışmalarına uygulanması; dönem ve sonuç raporlarına yansıtılması gereklidir.

Reddedilen proje başvurularının aynı başlık ve içerik ile yeniden sunulmak istenmesi durumunda komisyonun hakem değerlendirmeleri ışığında ilettiği revizyon kararları dikkate alınarak ilgili proje başvurusu yeniden oluşturulmalıdır.

acordeon
1
5. Taleplere İlişkin Formların Düzenlenmesi

Araştırma projelerinin desteklenmesi, devamı süresince izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili işlemler ve BAP Komisyonu tarafından alınması gereken kararlar için Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması kullanılır.

Çok zorunlu olmadıkça projenin özünde, yürütücüsünde, ekibinde, takviminde, bütçesinde, bütçenin fasıllara dağılımında, çalıştırılacak personelin adı-soyadı bilgilerinde, personelin çalıştırılacağı sürede ve kullanılacak makine teçhizat/malzeme listesinde değişiklik yapılmamalıdır. Projede değişiklik yapılması gerektiğinde BAP Komisyonu’na bilgi verilerek onay alınmalıdır. Onay alınmadan herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Projelerden yapılacak görevlendirmeler dahil tüm taleplerin, istek fişleri ve avans talepleri gibi işlemlerin projelerin ek süreler dahil toplam sürelerini aşmayacak şekilde planlanması, talep edilmesi ve başlatılması gereklidir.

Projelerin başlama tarihlerinden itibaren ek süreler dahil en geç 33. ayda tamamlanmaları gerekir. Dolayısıyla projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 32. ayı doldurmuş olması durumunda ilgili projelerden iletilen yeni talepler (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre (dönem raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi) değerlendirmeye alınmaz. Taleplerin 32. ay başlamadan önce Komisyona iletilmiş olması gereklidir.

Projelerin, başvuru aşamasında sistemden 12, 18, 24 ve 30 ay olarak seçilebilen normal sürelerinin sona ermesi ile (Proje süresi ‘0’ olduğunda) sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz. Ancak dönem raporu ile birlikte ek süre talebi iletilebilir. Dönem raporu ve ek süre talebinin komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından yeni talep, yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılabilir.

acordeon
2
5.1. Ek Bütçe Talebi

Proje çalışmalarında ihtiyaç halinde belirtilen gerekçeler doğrultusunda yıllık proje tutarının %25’ine kadar ek bütçe verilebilir. Talepler BAP Komisyonu tarafından detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulur ve karara bağlanır. Ek bütçe için Bilim İnsanı Portalından yapılacak talepler bütçenin ait olduğu proje yılı içinde komisyona sunulmalıdır. Ait olduğu proje yılı içinde talep edilmeyen ek bütçeler daha sonraki proje yıllarında geriye dönük olarak istenemeyecektir.

“Misafir Araştırmacı Ziyaret Desteği” ve “Uluslararası Patent Başvuru Desteği” talepleri proje başvurusu esnasında, proje destek tavanlarını aşmayacak şekilde proje başvurusu içinde yapılabildiği gibi, proje devam ederken de ek bütçe talebi ile yapılabilir.

“Yayın Basım Desteği” ise (Uluslararası makale/kitap bölümü ile ulusal/uluslararası kitap basımı) yalnızca proje devam ederken %25 ek bütçe imkânı içinde her bir yürüyen proje için yılda en çok bir kez olmak koşuluyla tüketim gideri olarak yapılır. Ancak, kitap/ kitap bölümü yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacak ise proje başvurusunda projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri olarak öngörülmelidir.

Yayın basım desteği, “Start-Up (SUP Kodlu)” projelerde ek bütçe olarak talep edilmesi halinde BAP Komisyonu tarafından proje bazında değerlendirilir.

 

 

acordeon
3
5.1.1. Yayın Hazırlık/Yazım Desteği

BAP projelerinden üretilmiş, Üniversitemizin adı ile birlikte ilgili BAP projesine kod belirtilerek atıf yapılmış (Türkçe yayınlarda “BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından ...kodu ile”; İngilizce yayınlarda ise “by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....” ibaresi kullanılarak atıf verilmelidir.) ve Boğaziçi Üniversitesi adresli makalelere, kitaplara ve kitap bölümlerine yayın hazırlık/yazım desteği sağlanır.

Yürütücünün her bir yürüyen projesinden bir yıl içinde ya bir adet uluslararası makale desteği, ya bir adet uluslararası kitap bölümü desteği ya da bir adet uluslararası veya bir ulusal kitap desteği sağlanır.  Adı geçen desteklerin verilebilmesi için öncelikle yukarıdaki atıf şartların sağlaması gereklidir. Yayın hazırlık/yazım kapsamında sağlanan destekler aşağıda verilmektedir.

acordeon
4
5.1.1.1. Uluslararası Makale

İlgili bilim dalında önde gelen ve etki değeri yüksek dergilerde yayınlanan makale sayısını yükseltmek amacıyla;

 • Yürütücünün iki projesi olsa bile yılda en çok 3 submission fee desteği,
 • Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil ve görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri (Bölünerek kullanılabilir.),
 • Basıma kabul edildikten sonra renkli basım ve fazla sayfa ücretleri için faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı destek sağlanır.

SCI-E, SSCI ve A&HCI endekslerinde taranan dergilerde yayınlanan uluslararası makaleler için yukarıda belirtilen destekler sağlanmakta ve dergi listesi için Clarivate Analitics organizasyonu tarafından oluşturulan aşağıdaki linklerde verilen listelerde yer alan dergiler esas alınmaktadır. (Adı geçen linklerde listelenen diğer endeksler ile ESCI (Emerging Sources Citation Index) endeksinde yer alan dergilerde yayınlanan makaleler ve aşağıdaki linklerde yer alan dergiler arasında olsa bile mega journallarda yayınlanan open access makaleler kapsam dışıdır.)

 • SCI-E link adresi

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

 • SSCI link adresi

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS

 • A&HCI link adresi

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H

 

acordeon
4
5.1.1.2. Uluslararası Kitap Bölümü

b) Uluslararası Kitap Bölümü

Proje başvurusunda, uluslararası kitap bölümü yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacağı projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri olarak öngörülmüş olacak şekilde; ilgili bilim dalında önde gelen ve etki değeri yüksek yayınevlerinde (Lisans ve temel lisansüstü ders kitapları (textbook) hariç olmak kaydıyla) kitap bölümü;

 • Yürütücünün iki projesi olsa bile yılda en çok 3 submission fee desteği,
 • Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil ve görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri (Bölünerek kullanılabilir.),
 • Basıma kabul edildikten sonra renkli basım ücreti

için faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı destek sağlanır.

Yayınevlerinin listesi için Clarivate Analytics organizasyonu tarafından aşağıdaki linkte verilen liste esas alınacaktır.

 

acordeon
4
5.1.1.3. Ulusal/Uluslararası Kitap

Proje başvurusunda, ulusal/uluslararası kitap yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacağı projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri olarak öngörülmüş olacak şekilde; ilgili bilim dalında önde gelen ve etki değeri yüksek yayınevlerinde (Lisans ve temel lisansüstü ders kitapları (textbook) hariç olmak kaydıyla) kitap;

 • Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil ve görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri (Bölünerek kullanılabilir.),
 • Basıma kabul edildikten sonra renkli basım ücreti

için faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı basılması için destek sağlanacaktır.

Uluslararası yayınevlerinin listesi için Clarivate Analytics organizasyonu tarafından aşağıdaki linkte verilen liste esas alınacaktır.

Türkçe basılacak kitaplar için yapılan talepler, birimlerden gelen yayınevi listeleri göz önünde bulundurularak proje bazında değerlendirilecektir.

 

acordeon
4
5.1.1.4. Yayın Basım Destek Tavanları ve Ödeme İşlemleri

Yürütücünün her bir yürüyen projesinden bir yıl içinde ya bir adet uluslararası makale desteği, ya bir adet uluslararası kitap bölümü desteği ya da bir adet uluslararası veya bir ulusal kitap desteği sağlanır. Destek tavanları aşağıda verilmiştir:

 • Uluslararası makale destek tavanı 1600 USD,
 • Uluslararası kitap bölümü destek tavanı 1600 USD,
 • Uluslararası kitap destek tavanı 2.000 USD,
 • Ulusal kitap destek tavanı 1.500 TL.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 1. Proje yürütücüsü submission fee başvurusunu yürüyen herhangi bir projesinden %25 ek bütçe imkanı içinde ek bütçe talebi ile sistem üzerinden iletebilir.  Ancak iki projede yürütücü olunsa dahi submission fee desteği yılda en çok 3 kez verilir.
 2. Ulusal/ Uluslararası Kitap ve Uluslararası Kitap Bölümü yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacak ise proje başvurusunda projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri olarak öngörülmelidir.
 3. Yürütücünün her bir yürüyen projesinden bir yıl içinde ya bir adet uluslararası makale desteği, ya bir adet uluslararası kitap bölümü desteği ya da bir adet uluslararası veya bir ulusal kitap desteği sağlanır.
 4. Yayın basım desteği, “Start-Up (SUP Kodlu)” projelerde ek bütçe olarak talep edilmesi halinde BAP Komisyonu tarafından proje bazında değerlendirilir.
 5. Uluslararası Makale, Uluslararası Kitap Bölümü, ve Ulusal/Uluslararası Kitap için sağlanacak destekler yıllık belirtilen tavanları aşılmayacak şekilde basım öncesi ve/veya basım sonrası dil ve görsel editörlük ve proofreading hizmet desteği için bölünerek kullanılabilir.
 6. BAP Komisyonu’na yapılacak renkli basım ve fazla sayfa ödemelerine ilişkin taleplerde, söz konusu yayının basılmak üzere kabul edilmiş olması şartı aranmakta olup, ek bütçe talebi ancak yayın basılmadan önce kabul yazısı ile (Kitap basımı için ayrıca telif örneği de istenir.) yapılır.
 7. Destek miktarı, kitap ve kitap bölümlerinin baskı ve dağıtım (printing ve distribution) ücretleri hariç olacak şekilde BAP Komisyonu tarafından belirtilen tavanlar dahilinde değerlendirilecektir.
 8. Lisans ve temel lisansüstü ders kitapları (textbook) bu kapsamda desteklenmemektedir.
 9. Yayın basıldıktan sonra geriye dönük olarak destek verilmemektedir.

Ödemenin nasıl yapılacağı:

Bilim İnsanı Portalının tüketim kaleminden istek fişi düzenlenir. Yayınevinden alınmış proforma faturaya (Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Bebek/İstanbul adına alınmış, üzerinde banka bilgisi bulunan ve toplam ödeme rakamını gösteren) havale işlemi gerçekleştirilir. Basım işlemini takiben işleme ait fatura ve basılan makalenin/ kitap bölümünün/ kitabın fotokopisi (ya da kitap örneği) BAP Mali Koordinatörlüğü’ne iletilir.

acordeon
3
5.1.2. Misafir Araştırmacı Ziyaret Desteği

Projede yürütülen araştırmalara ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi bilim insanlarının katılımını sağlamak, araştırma işbirlikleri geliştirmek ve ortak yayın oluşturmak amacıyla yılda en çok bir kez olmak koşuluyla bir araştırmacıya ziyaret desteği verilir.

Söz konusu talep, başvuru esnasında proje destek tavanlarını aşmayacak şekilde proje önerisi içinde veya proje devam ederken %25 ek bütçe imkânı içinde ek bütçe talebi ile hizmet alımı olarak yapılır.

BAP Komisyonu’na yapılacak taleplerde, Misafir Araştırmacı Ziyaret Desteği Bilgi Formu  düzenlenerek davet edilecek araştırmacının adı ve soyadı, özgeçmiş bilgisi, kalacağı gün sayısı, araştırma alanının söz konusu projeyle ilgisi, araştırmaya katkısı, karşılanması talep edilen giderler detaylı olarak belirtilir.

 1. BAP Komisyonu tarafından uygun bulunan talepler için mali işlemler, proje yürütücüsü tarafından düzenlenen “Hizmet Alımı İstek Fişi” aracılığıyla yürütülür.
 2. Misafir araştırmacı ile “Hizmet Sözleşmesi”  düzenlenir.
 3. Hizmet alımı tamamlandıktan sonra, hizmet bedeli proje yürütücüsünün bildireceği misafir araştırmacının banka hesabına döviz cinsine göre havale edilir.

Destek tavanı;

 • ABD ve uzak ülkelerden davet edilen misafir araştırmacılar için toplam brüt 12.500 TL (brüt ücretten %20 gelir vergisi kesilir.),
 • Avrupa ve yakın ülkelerden davet edilen misafir araştırmacılar için toplam brüt 10.000 TL (brüt ücretten %20 gelir vergisi kesilir.)

olup, destek miktarı BAP Komisyonu tarafından bu tavanlar dahilinde değerlendirilerek belirlenir.

Toplam ödenekten %20 gelir vergisi kesildikten sonra kişiye ödeme yapılır. Bütçe talebi yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

Ödemenin Nasıl Yapılacağı:

İstek Fişi ile; Bilim İnsanı Portalından hizmet alımı istek fişi düzenlenir. Etkinliğin sona ermesini takiben misafir araştırmacının bildireceği banka hesabına ödemenin yapılabilmesi için BAP Mali Koordinatörlüğü’ne aşağıda listelenen belgelerin iletilmesi gerekmektedir.

Avans Talebi ile; etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Bilim İnsanı Portalından hizmet alımı avans talep formu düzenlenir. Bütün giderler (yol + otel + gündelik vb.) yürütücü tarafından karşılanır. Etkinlik bitiminde misafir araştırmacı hizmet sözleşme tutarı kadar misafir araştırmacıya ödemenin yapıldığını gösteren Harcama Pusulası düzenlenerek yürütücü ile misafir araştırmacı tarafından müştereken imzalanır. Fatura veya fatura yerine geçen belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden (Gerçek Kişi) alınacak hizmet alımlarında ödeme “Harcama Pusulası” ile yapılır. Bu ödemelerde %20 Gelir Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar kişiye ödenir. Bütçe talebi yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

Avans mahsubunda kullanılacak olan harcama pusulası aşağıdaki belgeler ile birlikte BAP Mali Koordinatörlüğü’ne gönderilir:

 1. Rektörlük misafir araştırmacı ziyaret onayı 
 2. Misafir araştırmacı hizmet sözleşmesi 
 3. Etkinlik çalışma planı
 4. Misafir araştırmacının özgeçmişi
 5. Pasaportun resimli bölümünün fotokopisi
 6. Uçak bileti (fotokopisi)
 7. Harcama pusulası  (Avans alınması halinde kullanılacaktır.)

 

acordeon
3
5.1.3. Uluslararası Patent Başvuru Desteği

“İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG Kodlu)” kapsamında proje konusu ile alakalı olması şartıyla kısmen “Uluslararası Patent Başvuru Desteği” sağlanır. BAP Komisyonu’na yapılacak taleplerde, “Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Buluş Bildirim Formu, Araştırma Raporu, Ulusal Patent Belge Kabul Yazısı ve İnceleme Raporu”nun olması aranır. Uluslararası Patent Başvuru Desteği kararı ve bütçe miktarı bu belgeler çerçevesinde proje bazında belirlenir. Söz konusu talepler başvuru esnasında “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG Kodlu)” destek tavanını aşmayacak şekilde proje önerisi içinde ya da proje devam ederken ek bütçe talebi ile hizmet alımı kaleminden yapılır. Patent ile ilgili yapılacak seyahatler ve danışman masrafları BAP bütçesi kapsamında karşılanamamaktadır.

Bilim İnsanı Portalından “Ek Bütçe” Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Talepleri” menüsünden “Ek Bütçe Talebi” linki tıklanır. “Talep Tipi” seçilir. Proje talep listesinde bulunan bir kaleme ek bütçe başvurusu yapılacak ise “Talep Listemdeki Bir Kaleme” tipi seçilerek “Var Olan Talepler, Toplam ve Gerekçe” alanları doldurulur. Yeni bir kaleme ek bütçe başvurusu yapılacak ise “Yeni Bir Talep Kalemine” tipi seçilerek “Talep Türü, Türü, Gerekçe, Adet, Birim Fiyatı ve Tutar” alanları doldurulur. “Birim Fiyat” ve “Tutar” yazılırken virgül kullanılmamalıdır.
 3. Talebi hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 4. Talep hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Talepleri” menüsünden “Talepleri Listele” linki tıklanarak ilgili talep yeniden düzenlenebilir, iptal edilebilir ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonu’na iletilir.

 

 

 

 

acordeon
2
5.2. Seyahat Ek Bütçe (Konferans-Sempozyum-Kongre) Talebi

Bilimsel toplantılara katılmak üzere talep edilen ve alınan seyahat ek bütçeleri proje ihtiyaçlarının karşılanması için alınan ek bütçelerden (%25 ek bütçe imkânı dışında) ayrı değerlendirilir. Proje kabul edildikten ve yurt dışı seyahat kesinleştikten sonra ulaşım, gündelik ve konaklama masrafları ile kayıt ücreti seyahat ek bütçesi olarak verilmektedir.

Bilimsel çalışmalardan kaynaklanan ürünleri sunmak amacıyla bilimsel toplantılara katılımı BAP desteklemektedir. Destek alabilmek için uluslararası nitelikte ve özellikle hakemli olan bilimsel toplantılarda sunulmak üzere kabul edilmiş bir bildirinin bulunması ön şarttır. BAP Projelerinden kaynaklanan ve bilimsel toplantılarda sunulacak ürünlere Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri’ne kod belirterek atıf verilmesi (BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından .... kodu ile veya by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....) konusuna azami dikkat gösterilmesi gerekir. Seyahat destekleri bir takvim yılı içinde bir kişiye, iki projede yürütücü olsa dahi, bir kez verilir.

BAP projeleri çerçevesinde uluslararası nitelikte ve özellikle hakemli olan bilimsel toplantılara katılım (konferans, sempozyum, kongre) için destek verilir.

Projeler, komisyon kararı ile kabul edilmeden ve proje sözleşmesi imzalanıp sisteme yüklenmeden önce gönderilen görevlendirme yazıları kabul edilmez.

Bilmsel toplantılara katılım desteği, proje kabul edildikten ve yurt dışı seyahat kesinleştikten sonra ulaşım, gündelik ve konaklama masrafları ile kayıt ücreti olarak seyahat ek bütçesi olarak verilmektedir. Seyahat ek bütçesi %25 ek bütçe imkânı dışında değerlendirilir.  

Tüm proje türleri için proje yürütücüsüne, proje ekibinde yer alan üniversitemiz tam zamanlı öğretim üyelerine, tam zamanlı doktoralı çalışanlarına ve araştırmacı personel olarak çalışan doktora sonrası araştırmacılara aşağıdaki tavanlar dahilinde seyahat desteği sağlanır.

2021 yılı tavanları

ABD ve Uzak Ülkeler

Avrupa ve Yakın Ülkeler

Yol Masrafları

9.000 TL

3.500 TL

Gündelik ve Konaklama Giderleri

3.500 TL

3.500 TL

Kayıt Ücreti

5.000 TL

5.000 TL

Online Konferans
Kayıt Ücreti
3.500 TL 3.500 TL
 

Doktora (D kodlu) projeleri kapsamında projenin ilgili doktora tez öğrencisine, öğrencilik hakları devam ettiği sürece, bir takvim yılı içinde bir kez olacak şekilde ve bildiri sunmak kaydıyla bilimsel toplantılara katılmak üzere proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe imkanı dışında ve aşağıdaki tavanlar çerçevesinde seyahat ek bütçesi desteği verilir. Doktora öğrencilerine aynı yıl içerisinde hem bilimsel toplantılara katılmak için seyahat desteği hem de yurt dışı saha çalışması için destek verilmemektedir.

2021 yılı tavanları

ABD ve Uzak Ülkeler

Avrupa ve Yakın Ülkeler

Yol Masrafları

9.000 TL

3.500 TL

Gündelik ve

Konaklama Giderleri

3.500 TL

3.500 TL

Kayıt Ücreti

5.000 TL

5.000 TL

Online Konferans
Kayıt Ücreti
3.500 TL 3.500 TL

Tamamlayıcı Destek (M kodlu) projeleri kapsamında proje ekibinde bulunan bir lisansüstü (MS veya MA veya PhD) öğrencisi, öğrencilik hakları devam ettiği sürece, bir takvim yılı içinde bir kez olacak şekilde ve bildiri sunmak kaydıyla bilimsel toplantılara katılmak üzere proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe imkanı dışında aşağıdaki tavanlar çerçevesinde seyahat ek bütçesi desteği verilir. Uygulama “D” kodlu projelerde doktora öğrencilerine verilen bilimsel toplantılara katılım desteği kuralları çerçevesinde yapılır.

2021 yılı tavanları

ABD ve Uzak Ülkeler

Avrupa ve Yakın Ülkeler

Yol Masrafları

9.000 TL

3.500 TL

Gündelik ve

Konaklama Giderleri

3.500 TL

3.500 TL

Kayıt Ücreti

5.000 TL

5.000 TL

Online Konferans
Kayıt Ücreti
3.500 TL 3.500 TL

Standart (P Kodlu) projeler kapsamında proje başvurusunun ekibinde bulunmak şartıyla (Proje yürüyen olduktan sonra proje ekibine dahil edilenler uygulamadan yararlanamazlar.), bir lisansüstü (MS veya MA veya PhD) öğrencisinin öğrencilik hakları devam ettiği sürece, bir takvim yılı içinde bir kez olacak şekilde ve bildiri sunmak kaydıyla bilimsel toplantılara katılmak üzere proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe imkanı dışında aşağıdaki tavanlar çerçevesinde seyahat ek bütçesi desteği verilir. Uygulama “D” kodlu projelerde doktora öğrencilerine verilen bilimsel toplantılara katılım desteği kuralları çerçevesinde yapılır.

2021 yılı tavanları

ABD ve Uzak Ülkeler

Avrupa ve Yakın Ülkeler

Yol Masrafları

4.250 TL

1.750 TL

Gündelik ve

Konaklama Giderleri

1.750 TL

1.750 TL

Kayıt Ücreti

2.500 TL

2.500 TL

Online Konferans
Kayıt Ücreti
1.750 TL 1.750 TL

BAP, yurt içi ulusal bilimsel toplantılara katılımı desteklememektedir. Yurt içi uluslararası bilimsel bir toplantıya katılmak istenmesi durumunda yurt dışı toplantı katılım imkânı, içinde bulunulan takvim yılı için kullanılmış olur.

 1. Seyahat taleplerine ilişkin görevlendirme yazılarının seyahat tarihinden en az 30 gün önce EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden gönderilmesi gereklidir.
 2. Görevlendirme yazıları üzerinde tarih ve zaman damgası bulunduğundan geriye dönük görevlendirmeler BAP Komisyonu gündemine alınmayacaktır.
 3. Proje ekibinde bulunan tam zamanlı öğretim üyeleri ve tam zamanlı doktoralı çalışanlar bilimsel toplantılara katılmak için ilgili projeden destek alabilirler.
 4. Aynı bilimsel toplantıya katılmak üzere ilgili projeden birden fazla tam zamanlı doktoralı öğretim üyesi/ tam zamanlı doktoralı çalışanın destek alabilmesi için bildirilerinin farklı olması koşulu aranır.
 5. “D” kodlu projelerde, ilgili doktora öğrencisi öğrencilik hakları devam ettiği sürece bilimsel toplantılara katılmak üzere destek alabilir. Azami sürelerin bitiminden itibaren öğrencilik hakları sonlanacağından bilimsel toplantılara katılmak üzere destek alınamaz ancak proje “D” koduyla devam ederken proje ekibinde çalışmalarına devam edebilir. Proje yürütücüsünün ve doktora öğrencisinin aynı bilimsel toplantıya katılmak üzere ilgili projeden destek alabilmeleri için bildirilerinin farklı olma koşulu aranır. 
 6. Altyapı (S kodlu), Çok Disiplinli (R kodlu), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projeleri (SBA kodlu), İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG kodlu), Start-Up (SUP kodlu) proje türleri kapsamında yüksek lisans ya da doktora öğrencilerine bilimsel toplantılara katılım (konferans-sempozyum-kongre) desteği verilmemektedir.
 7. Projeler kapsamında araştırmacı personel olarak çalışan yalnızca doktora sonrası araştırmacılar yılda bir kez bilimsel toplantılara katılabilmek için bildiri sunmak koşuluyla ilgili projeden destek alabilirler. Proje ekibinde bulunan, ancak araştırmacı personel olarak çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar bu destekten yararlanamazlar.
 8. Doktor öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak göreve başlayan doktoralı genç öğretim elemanlarına, fiilen göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunmak için yılda bir kez sağlanan BAP desteğine ek olarak, bildiri sunmak, dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere bir yurt dışı seyahat desteği daha sağlanır. Yılda toplam 2 kez sağlanan yurt dışı seyahat desteğine bildiri sunulmadan (dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak) gidilecek olunması durumunda seyahat talebi yapılırken bu görevlendirmenin niteliği ve gerekliliğiyle ilgili BAP Komisyonu’na detaylı bir açıklama sunulması beklenir. Ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere yapılacak yurt dışı seyahat tarihleri önceden planlanmalı ve seyahat talepleri vaktinde yapılmalıdır. İlgili takvim yılı içinde kullanılamayan seyahat imkanı kaybedilmiş sayılır.
 9. “Sabbatical” görevlendirmesinde bulunan öğretim üyeleri uluslararası bilimsel bir toplantıya katılmak isterlerse, görevlendirildikleri şehirden bilimsel toplantının yapılacağı şehre gitmelerine destek sağlanır. Yurt dışı sabbatical görevlendirmesinde iken, bilimsel toplantının yapılacağı şehre Türkiye’den gidilmek isteniyorsa sabbatical görevlendirmesine resmi olarak son verilmesi ve BAP Komisyonu’nun yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 10. Proje başvurusunun hazırlanması aşamasında “Proje Talep Listesi” adımında bulunan “Yolluk Giderleri” alanından yalnız proje çalışmalarında gerekli yurt içi arazi çalışmaları için (ve zorunlu hallerde yurt dışı) ödenekler istenmeli, bilimsel toplantılara katılmak için dış seyahat ödeneği dahil edilmemelidir. Proje kabul edildikten ve yurt dışı seyahat kesinleştikten sonra ulaşım, gündelik ve konaklama masrafları ile kayıt ücreti seyahat ek bütçesi olarak verilmektedir.

Bilim İnsanı Portalından [(Bilimsel Toplantılara Katılım (Konferans-Sempozyum-Kongre)] “Seyahat Talebi” İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafından bulunan “Proje Talepleri” menüsünden “Seyahat Talebi” linki tıklanır.
 3. Açılan sayfadaki “Seyahat Formu” düzenlenir.
 4. “Görevlendirme Tarihleri” ve “Toplantı Tarihleri” ilgili alanlardaki takvimden seçilirken “Yıl, Ay, Gün” sırası takip edilmelidir, aksi durumda tarihler yanlış girilmiş ya da girilememiş olur.
 5. Talebi hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 6. Talep hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Talepleri” menüsünden “Talepleri Listele” linki tıklanarak ilgili talep yeniden düzenlenebilir, iptal edilebilir ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonu’na iletilir.

Bilim İnsanı Portalından bilimsel toplantılara katılım (konferans-sempozyum-kongre) “Yolluk Giderleri Avans Talep Formu” düzenleme adımlarıyla ilgili detaylı bilgi “Proje Bütçesi Harcama Usulleri” bölümünde “Ön Ödeme (Avans Alma)” konusu açıklanırken verilmiştir.

 

acordeon
2
5.3. Fasıl Aktarımı Talebi

İhtiyaç halinde belirtilen gerekçeler doğrultusunda proje bütçesinin fasıllara dağılımında değişiklik yapılabilir. Ancak yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için ek bütçe olarak verilen seyahat ek bütçe ödeneklerinden kalan miktarların diğer bütçe kalemlerine aktarılması için fasıl aktarımı talebi yapılamaz. Ayrıca projelerin kabul edilmesi ya da öngörülmüş gelecek yıl bütçe taleplerinin değerlendirilmesi sonucu bütçelendirilen araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak) çalıştırma ve bursiyer görevlendirme kalemleri arasında da fasıl aktarımı talep edilemez.

Bilim İnsanı Portalından “Fasıl Aktarım” Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Talepleri” menüsünden “Fasıl Aktarım” linki tıklanır.
 3. Ödeneğin, diğer bir hesaba aktarılmak üzere “Alınacağı Hesap” ve ödeneğin “Aktarılacağı Hesap” seçilerek “Aktarılacak Tutar” ve “Gerekçe” yazılır. “Aktarılacak Tutar” yazılırken virgül kullanılmamalıdır.
 4. Talebi hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 5. Talep hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Talepleri” menüsünden “Talepleri Listele” linki tıklanarak ilgili talep yeniden düzenlenebilir, iptal edilebilir ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonu’na iletilir.

 

 

acordeon
2
5.4. Değişiklik Talebi

Çok zorunlu olmadıkça projenin özünde, yürütücüsünde, ekibinde, takviminde, bütçesinde, çalıştırılacak personelin adı-soyadı bilgilerinde, personelin çalıştırılacağı sürede ve kullanılacak makine teçhizat/malzeme listesinde BAP Komisyonu’ndan onay alınmadan değişiklik yapılmamalıdır. Projede fasıllararası değişiklik yapılmasına gerek bulunmayan durumlarda değişiklik yapılması gerektiğinde BAP Komisyonu’ndan onay alınması için bu talep türü kullanılır. Her bir değişiklik için ayrı onay alınmalıdır. Bir talep birden fazla değişiklik içermemelidir.

 

acordeon
3
5.4.1. Sınırlı Yetkili Kullanıcı Talebi

Proje başvurusu BAP Komisyonu tarafından değerlendirilip, proje sözleşmesi imzalandıktan sonra Bilim İnsanı Portalı üzerinden sınırlı yetkili kullanıcı olarak tanımlanması istenen kişinin ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, e-posta adresi, bölümü, projeyle ilgisi ve gerekçe gibi konularda bilgi verilerek “Değişiklik Talebi” iletilir. Onay işleminden sonra sisteme sınırlı yetkili kullanıcı olarak tanımlanan kişiye www.bapdestek@boun.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi e-posta ile otomatik olarak gönderilir.

Sınırlı yetkili kullanıcı Bilim İnsanı Portalına “Yetkilendirilmiş Kullanıcı Girişi” nden kendisine iletilmiş kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapar. Sınırlı yetkili kullanıcının projeyle işlem yapma yetkisinin kaldırılmasının istenmesi durumunda proje yürütücüsü sistem üzerinden “Değişiklik Talebi” yapar. Onay işleminden sonra projeye giriş ve işlem yapma yetkisi kaldırılır. Her bir proje için yalnızca bir kullanıcı yetkilendirilebilir. Aynı kişi eş zamanlı olarak başka bir projeye giriş için yetkilendirilemez. Proje başvurusunun hazırlanması ve BAP Komisyonu’na iletilmesi proje yürütücüsünün yetkisi dahilindedir. Sınırlı yetkili kullanıcının kendi hesabından yeni proje başvuru adımlarına erişim yetkisi yoktur. Proje yürütücüsü tarafından yetki verilmesi istenmiş kullanıcının projeyle ilgili yaptığı tüm işlemler (talep, rapor, istek fişi, avans vb.) proje yürütücüsünün sorumluluğundadır.

 

acordeon
4
5.4.2. Yürüyen Projenin Dondurulması Talebi

Yürüyen bir BAP projesi bulunan yürütücülerin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme (Sabbatical görevlendirmeleri gibi) ve/veya izin (askerlik, sağlık problemleriyle ilgili izinler, doğum izni, ücretsiz izin, ikinci 3 aylık yurt dışı görevlendirme vb.) almaları durumunda  ıslak imza gerektiren mali süreçlerle ilgili işlemlerin durdurulmaması için projenin yürütücülüğünün ilgili tarihler arasında proje ekibindeki tam zamanlı doktoralı bir öğretim üyesi/doktoralı çalışana (postdoc hariç) devredilmesi ya da proje yürütücüsünün izinli olduğu süre boyunca projenin dondurulması gerekir. Proje yürütücüsü projenin dondurulması için BAP Komisyonu’na değişiklik talebinde bulunur. BAP Komisyonu’ndan onay alınarak devir işleminin yapılmaması veya projenin dondurulmaması halinde projeyle ilgili idari ve mali süreçler (ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik, ek süre, gelecek yıl bütçesi, seyahat ek bütçe talepleri ile dönem raporu iletilmesi; yeni istek fişi, yeni avans talebi, SGK’lı araştırmacı personel olarak çalışanların/ bursiyer olarak görevlendirilmiş olanların maaş işlemleri) BAP Komisyonu kararıyla resen durdurulur; SGK’lı araştırmacı personelin kanuni olarak gerçekleşen hakediş maaşı ödenerek çıkışı yapılır. Bursiyerlerin maaş işlemleri sonlandırılır. Yalnızca ÜYK kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme tarihinden önce başlatılmış istek fişi ve avans talepleriyle ilgili süreç devam eder, tamamlanır. Resmi izinler dışında projenin devam etmesine engel teşkil edecek mücbir sebepler bulunması durumunda BAP Komisyonu’na iletilen değişiklik talebi neticesinde, yapılan değerlendirme sonucunda bir kereye mahsus olmak üzere en çok 6 aya kadar proje dondurulabilir.  Dondurulma süresinin bitimini takiben yürütücünün talep yapması beklenmeksizin proje, komisyon kararı ile aktifleştirilir.

Bilim İnsanı Portalından “Değişiklik” ve “Sınırlı Yetkili Kullanıcı”  Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Talepleri” menüsünden “Değişiklik Talebi” linki tıklanır.
 3. Açılan sayfada “Değişiklik Talebi” ve “Gerekçe” alanları düzenlenir.
 4. Proje kapsamında maaş karşılığı çalışan “Araştırmacı Personel” in değiştirilmesi talep edilecek ise “01.2.1.90 Araştırmacı personel çalıştırma kapsamında çalışan eleman değişikliği ise lütfen işaretleyiniz.” kutucuğu işaretlenmelidir. Proje ekibi ile ilgili değişiklikler için bu kutucuk işaretlenmemelidir.
 5. Talebi hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 6. Talep hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Talepleri” menüsünden “Talepleri Listele” linki tıklanarak ilgili talep yeniden düzenlenebilir, iptal edilebilir ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonu’na iletilir.

 

acordeon
3
5.4.3. Ürün Sunumu Talebi

Proje sonuçlarının proje kapatıldıktan sonraki bir tarihte yayımlanması halinde Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklendiği, söz konusu proje kodu eklenerek (BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından .... kodu ile veya by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....) belirtilmiş yazılı ürünlerin Bilim İnsanı Portalı üzerinden BAP Komisyonu onayına sunularak BAP Projelerine kod belirtilerek atıf yapılmış yazılı ürünler veri tabanına eklenmesi sağlanır.

Ürün sunumu taleplerinde, talebin yapıldığı proje ile ilgili ürünün doğrudan ilişkili olmadığının anlaşılması durumunda “BAP tarafından desteklenen akademik faaliyet” olarak nitelendirilmekte ve ürün sunumunun kabul edildiğine dair karar “….. nolu projeye kod belirtilerek atıf yapılan ürün sunumu talebi komisyon kararınca BAP tarafından desteklenen akademik faaliyet olarak kabul edilmiştir”, şeklinde yürütücüye iletilir.

Bilim İnsanı Portalından “Ürün Sunumu” Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. Bilim İnsanı Portalına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak “Bilim İnsanı” sekmesine tıklanır.
 2. Bilim İnsanı sekmesi, “Akademik Faaliyetler” menüsü altında bulunan “Lisansüstü Tezler (ekle linkinden) / Yayınlarım (ekle linkinden)” yazılı ürün sisteme eklenir.
 3. Tüm yayınları listelemek için “Lisansüstü Tezler/ Yayınlarım” linkine tıklanır.
 4. Ekranın en sağında bulunan BAP’a Ürün Sunumu başlığı altındaki “Başvur” butonuna tıklanır.
 5. Açılan web iletisinde “Ürün sunumu başvurusu yapmak istediğinizden emin misiniz?” sorusuna “Tamam” denilir.
 6. Gelen ekrandan ürün hangi BAP projesi ile ilişkilendirilmek gerekiyorsa seçilerek “Kaydet” butonuna tıklanır.

 

 

acordeon
3
5.4.4. Ek Süre Talebi

Projelerin başlama tarihlerinden itibaren ek süreler dahil en geç 33. ayda tamamlanmaları gerekir.   Normal proje süresi biten (12, 18, 24, 30 ay) ve süre bitimini izleyen 3 ay içinde dönem raporu ile birlikte ek süre talep edilmeyen projelerin yalnızca sonuç raporları sistem üzerinden iletilebilir. Projelerin en çok 33. ayda tamamlanması beklendiğinden dönem raporu ile birlikte yapılacak ek süre taleplerinde 30 aylık projeler için en çok 3 ay, 24 aylık projeler için en çok 9 ay, 18 aylık projeler için en çok 15 ay ve 12 aylık projeler için en çok 21 ay ek süre talep edilebilir. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 32 ayı doldurmuş olması durumunda ilgili projelerden iletilen yeni talepler (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre (dönem raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi) değerlendirmeye alınmaz. Taleplerin 32. ay başlamadan önce komisyona iletilmiş olması gereklidir.

Projelerin, başvuru aşamasında sistemden 12, 18, 24 ve 30 ay olarak seçilebilen normal sürelerinin sona ermesi ile (Proje süresi ‘0’ olduğunda) sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz.

Ancak dönem raporu ile birlikte ek süre talebi iletilebilir. Dönem raporu ve ek süre talebinin komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından yeni talep, yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılabilir. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 33. ayın sonuna ulaşmasıyla sistem üzerinden yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz. Projenin sonuç raporunun iletilmesi beklenir.

Bilim İnsanı Portalından “Ek Süre” Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Talepleri” menüsünden “Ek Süre” linki tıklanır.
 3. Açılan sayfada “İstenen Süre” ve “Gerekçe” alanları düzenlenir.
 4. Talebi hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 5. Talep hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Talepleri” menüsünden “Talepleri Listele” linki tıklanarak ilgili talep yeniden düzenlenebilir, iptal edilebilir ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonu’na iletilir.
acordeon
3
5.4.5. Gelecek Yıl Bütçe Talebi

İkinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) bütçelerinin açılması otomatik değildir. BAP komisyonu tarafından kabul edilen projelerin sadece birinci yıl ödenekleri komisyonda karara bağlanmakta ve sözleşme imzalandıktan sonra açılmaktadır; diğer yıllara ait bütçeler (SUP kodlu proje başvuruları hariç) başvuru sırasında onaylanmaz. Proje önerisinde ikinci veya üçüncü yıla ait (son 6 ay) öngörülmüş ödenekler otomatik olarak değil “Dönem Raporu” ile birlikte talep edilmesi halinde değerlendirilir.

Start-Up projelerin toplam bütçeleri ise değerlendirme aşamasında kesinleştirilir. Ancak 2. veya 3. yıl bütçeleri her 12 ayın sonunda verilmesi gereken dönem raporunu takiben yürütücünün talebi ile projeye aktarılır.

İkinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) bütçelerinin açılması için projenin 12 ve/veya 24 ayını doldurmuş olması, yürütücünün dönem raporu ile bilimsel açıdan nasıl bir ilerleme kaydettiğini komisyona sunması gerekir. Eş zamanlı olarak ikinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) bütçe talebi için yeni bir bütçe talebi (gelecek yıl bütçe talebi) hazırlayarak komisyon onayına sunmalıdır. Desteklenmesine karar verilen ikinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) bütçeleri için “Sözleşmeler” sistem tarafından oluşturulur.

Sisteme kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılarak “Projelerim” sekmesinden ilgili “Proje Başlığına” tıklanıp “Proje Bilgileri” başlığı altında bulunan ikinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) proje sözleşmesine erişilir. Bilgisayara yüklenen ve yazdırılarak yürütücü tarafından imzalanan sözleşme çıktısı BAP İdari Koordinatörlüğü’ne gönderilir. BAP Komisyon Başkanlığı tarafından onaylanan sözleşme çıktısı sisteme geri yüklenerek projenin ikinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) bütçelerinin kullanılma açılması sağlanır.

Dönem raporu BAP Komisyonu’na sunulup kabul edilmeden projelerin ikinci ya da üçüncü yıl (son 6 ay) ödenekleri ve ek süre ile ilgili talepleri değerlendirilmeye alınmaz. Gelecek yıl bütçesinin kullanıma açılması için Bilim İnsanı Portalından yapılacak talepler bütçenin ait olduğu proje yılı içinde komisyona sunulmalıdır. Ait olduğu proje yılı içinde açılması Bilim İnsanı Portalından talep edilmeyen bütçeler daha sonraki proje yıllarında geriye dönük olarak istenemeyecektir.

Proje başvurularında öngörülen sonraki yıllara ait bütçeler dönem raporu ile birlikte gelecek yıl bütçe talebi ile yeniden talep edilirken mümkün mertebe başvurudaki öngörülen alımların yapılmasına dikkat edilmeli, farklı talepler sunulacak ise oluşan ihtiyaç detaylı olarak açıklanmalıdır.

Projelerin, başvuru aşamasında sistemden 12, 18, 24 ve 30 ay olarak seçilebilen normal sürelerinin sona ermesi ile (Proje süresi ‘0’ olduğunda) sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz. Ancak dönem raporu ile birlikte ek süre talebi iletilebilir.

Dönem raporu ve ek süre talebinin komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından yeni talep, yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılabilir. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 33. ayın sonuna ulaşmasıyla sistem üzerinden  yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz.

Projelerden yapılacak görevlendirmeler dahil tüm taleplerin ve işlemlerin projelerin ek süreler dahil toplam sürelerini aşmayacak şekilde planlanması ve talep edilmesi gereklidir. Projelerin ek süreler dahil toplam süreleri içinde başlatılmış istek fişi ve avans işlemleriyle ilgili süreçleri devam ettirilebilir.

Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 32. ayı doldurmuş olması durumunda ilgili projelerden iletilen yeni talepler (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre (dönem raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi) değerlendirmeye alınmaz. Taleplerin 32. ay başlamadan önce komisyona iletilmiş olması gereklidir.

Bilim İnsanı Portalından “Gelecek Yıl Bütçe Talebi” İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Gelecek Yıl Bütçesi” menüsünden proje yılı seçilerek “Gelecek Yıl Bütçesi” linki tıklanır.
 3. Açılan listede proje başvurusu oluşturulurken ikinci yıl ya da üçüncü yıl için öngörülmüş talepler ekrana gelir. Taleplerden her biri tıklanarak açılıp, yeniden düzenlenebilir veya talep listesinden çıkarılabilir.
 4. Proje başvurusu oluşturulurken öngörülememiş ihtiyaçlar için her bir talep kaleminin (personel çalıştırma talep kalemi hariç) yanında bulunan “2. Yıl” ya da “3. Yıl” linklerine tıklanarak açılan pencereye yeni talep girişi yapılabilir.
 5. Gelecek yıl bütçesi düzenledikten sonra “Kaydet” butonu ile kaydedilir.
 6. Sayfanın sol üst tarafında bulunan “Bütçeleri Listele” linki kullanılarak gelecek yıl bütçe talebi “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonuna iletilir.

Bilim İnsanı Portalından “Gelecek Yıl Bütçesi Revizyon” İşlemleri İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekran “Proje Genel Bilgiler” ekranıdır. Bu sayfada “Tutanak Tarihi ve Sayısı" satırında en yakın tarihleri içeren tarih ve sayı linkine tıklanır ve revizyon hakkında bilgi edinilir.
 3. Ekranın sol tarafında bulunan “Gelecek Yıl Bütçe” menüsü açılarak “Gelecek Yıl Bütçe” linkine tıklanır.
 4. İlgili düzenlemeler yapılarak “Kaydet” butonu ile kaydedilir.
 5. “Bütçeleri Listele” linki tıklanarak “Görüntüle” butonu ile gelecek yıl bütçe talebi “Yeniden Düzenlenebilir” ve “Gönder” butonu ile yeniden BAP Komisyonu’na iletilir.
acordeon
1
6. Proje Rapor Formlarının Düzenlenmesi

Aşağıda yer alan BAP Proje dönem raporu ve sonuç raporu hazırlama adımlarını takip ederek raporunuzu Komisyona iletebilirsiniz.

acordeon
2
6.1. Dönem Raporu

Süresi 18-24 ve 30 ay olan projeler için her yılın sonunda sistem üzerinden “Dönem Raporu iletilmelidir. Dönem raporlarında o yıl içinde yapılan harcamalar, çalışmalar, alınan sonuçlar ve projenin gidişatı ile ilgili bilgiler yer alır. Dönem raporları sadece proje başvurusunu değerlendiren komisyon içi hakem tarafından değerlendirilerek  komisyonda tartışılır ve karara bağlanır. Dönem raporları kabul edilir veya revizyona gönderilir. Başarılı bulunan projelerin devam etmesine karar verilir. Komisyon, dönem raporları için birden fazla kez revizyon talep edebilir.

Süresi bir yılı aşan projelerde, proje başvurusunda öngörülmüş olan ikinci yıl veya üçüncü yıl (son 6 ay) desteklerinin açılması otomatik değildir. İkinci veya üçüncü yıl (son 6 ay) desteği yürütücü tarafından sistem üzerinden iletilecek “Dönem Raporu” ve “Gelecek Yıl Bütçe” talebiyle birlikte değerlendirilerek karara bağlanır. Gelecek yıl bütçesinin kullanıma açılması için Bilim İnsanı Portalından yapılacak talepler bütçenin ait olduğu proje yılı içinde komisyona sunulmalıdır. Ait olduğu proje yılı içinde açılması Bilim İnsanı Portalından talep edilmeyen bütçeler daha sonraki proje yıllarında geriye dönük olarak istenemeyecektir.

Projelerin, başvuru aşamasında sistemden 12, 18, 24 ve 30 ay olarak seçilebilen normal sürelerinin sona ermesi ile (Proje süresi ‘0’ olduğunda) sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz.

Ancak dönem raporu ile birlikte ek süre talebi iletilebilir. Dönem raporu ve ek süre talebinin komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından yeni talep, yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılabilir. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 33. ayın sonuna ulaşmasıyla sistem üzerinden yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz.

Proje başvurularının değerlendirilmesi aşamasında, komisyon revizyon kararı olarak yürütücülere iletilen ve bu revizyonların kabul edildiği yürütücü tarafından revize edilip iletilen proje metni ile kesinleşen hususların proje çalışmalarına uygulanması ve dönem raporlarına yansıtılması gereklidir.

Resmi bir dil ile tek lisan (Türkçe ya da İngilizce) kullanılarak, ekler hariç kendi içinde bir bütünlük oluşturacak şekilde ve bilimsel rapor unsurlarına yer verilerek hazırlanacak dönem raporunun yapılan akademik araştırmayı, araştırmanın aşamalarını ve detaylarını kapsayacak, proje teklifinde yapılacağı hedeflenenlerle yapılanların karşılaştıracak şekilde hazırlanarak gönderilmesi beklenmektedir.

Dönem raporu tezin, makalenin veya tez ilerleme raporunun kendisi olamaz; bu ürünler (varsa) ek olarak verilebilir.

Bilim İnsanı Portalından “Dönem Raporu” İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Proje “Başlama Tarihi” not edilir.
 3. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Dönem Raporu Ekle” linki tıklanır.
 4. “Dönem Başlangıç Tarihi” projenin başlama tarihi olacak şekilde takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırası takip edilerek seçilir.
 5. “Dönem Bitiş Tarihi” içinde bulunulan günün tarihi olacak şekilde takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırası takip edilerek seçilir.
 6. “Rapor Oluştur” butonuna basılarak, “Dönem Raporunun Mali Veriler İle Doldurulmuş Şablonunu İndirmek İçin Tıklayınız linkine tıklanır ve rapor şablonu bilgisayara yüklenir.
 7. Rapor şablonundaki ilk iki madde sistemden gelen mali veriler ile otomatik olarak doldurulmuştur. Bu veriler üzerinde herhangi bir düzeltme/değiştirme yapılmamalıdır.
 8. Proje gelişme raporu ve proje yürütücüsünden istenen diğer bilgiler düzenlenir.
 9. Düzenlenen rapor varsa araştırmadan türeyen ürünlerle birlikte (zip/rar dosyası olarak) “Proje Raporları” menüsü “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Göz At” butonuyla sisteme yüklenir.
 10. Raporu hemen iletmek için “Raporu Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 11. Rapor hemen iletilmeyecekse “Raporu Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Raporları” menüsünden “Raporları Listele” linki tıklanarak “Raporu Gönder” butonu ile BAP Komisyonu’na iletilir.

Bilim İnsanı Portalından “Dönem Raporu Revizyon” İşlemleri İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Raporları Listele” linkine tıklanır.
 3. Gelen sayfada “Durum” başlığı altında “Komisyon Revizyon Talebi” yazan rapora ait “Görüntüle”  butonuna tıklanarak “Göz At” butonunun sağ tarafında bulunan rapor bilgisayara yüklenir.
 4. “Komisyon Revizyon Notu” sayfanın sol üst tarafında “Komisyon Revizyon Kararı” menüsü altında bulunmaktadır.
 5. Revizyonu istenen raporla ilgili güncellemeler yapıldıktan sonra varsa araştırmadan türeyen ürünlerle birlikte (zip/rar dosyası olarak) “Proje Raporları” menüsü “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Göz At” butonuyla sisteme (önceki raporun üzerine) yüklenir.
 6. Raporu hemen iletmek için “Raporu Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 7. Rapor hemen iletilmeyecekse “Raporu Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Raporları” menüsünden “Raporları Listele” linki tıklanarak “Raporu Gönder” butonu ile BAP Komisyonu’na iletilir.
acordeon
2
6.2. Sonuç Raporu

Proje, “Sonuç Raporu”nun BAP Komisyonu’na sunulup kabul edilmesinden sonra tamamlanmış/ sonlandırılmış olur.

Sonuç raporu ve eklerinin eksiksiz olarak sunulması proje yürütücüsünün sorumluluğundadır. Sonuç raporlarında ve daha sonra projelerden kaynaklanan kitap dahil tüm ürünlerde (makale, bildiri, kitap, tez, yazılımların tanıtım sayfaları, vb.) araştırmanın Boğaziçi Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından desteklenmiş olduğunu proje kod numarası verilerek belirtilmelidir. Proje kod numarası verilerek atıf (BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından .... kodu ile veya by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....) olmadığı durumlarda projeden kaynaklanan ürünler o projenin ürünü olarak kabul edilmez. BAP Projesine kod belirtilerek atıflı ürünler sonuç rapor şablonunun “Elde Edilmiş Ürünler” başlığı altındaki tabloda görülecektir. Böylece BAP projesine kod belirtilerek atıf verilmiş yazılı ürünler veri tabanına da işlenmiş olacaktır. “Elde Edilmiş Ürünler” başlıklı alana yalnızca proje kod numarası verilerek atıf yapılmış ürünler eklenmelidir. BAP projesine kod belirtilerek atıf olmayan, henüz tamamlanmamış ya da basılmamış ürünler ise sonuç raporu şablonunun yalnızca “Ekler” başlığı altında yer verilebilir ve ıslak imzalı olarak gönderilecek sonuç raporuna eklenebilir.

Sonuç raporu, tezin veya makalenin kendisi olamaz bu ürünler ek olarak verilebilir.

Sonuç raporu, resmi evrak statüsünde olduğundan resmi bir dil ile tek lisan kullanılarak (Türkçe ya da İngilizce) yazılmalı, ekler hariç kendi içinde bir bütünlük oluşturacak şekilde bilimsel rapor formatında hazırlanmalı ve 20 sayfayı aşmamalıdır.

Proje başvurularının değerlendirilmesi aşamasında, komisyon revizyon kararı olarak yürütücülere iletilen ve bu revizyonların kabul edildiği yürütücü tarafından revize edilip iletilen proje metni ile kesinleşen hususların proje çalışmalarına uygulanması ve sonuç raporlarına yansıtılması gereklidir.

Projenin uygun şekilde sonlanması için proje sürecinin vazgeçilmez parçası olan; yapılan akademik araştırmayı, araştırmanın aşamalarını ve detaylarını kapsayacak, proje teklifinde yapılacağı hedeflenenlerle yapılanların karşılaştırıldığı, ulaşılamayan hedeflere neden ulaşılamadığının açıklandığı, temel bilimsel rapor unsurlarına yer veren bir sonuç raporunun gönderilmesi beklenmektedir. Sonuç raporu tezin, makalenin veya tez ilerleme raporunun kendisi olamaz; bu ürünler ek olarak verilebilir.

“Doktora (D kodlu)” kodlu projeler ile araştırmacılara ikinci bir projede yürütücü olma imkânı sağlandığı gibi; ilgili doktora tez öğrencisine bilimsel toplantılara katılım desteği ve yurt dışı arazi-saha çalışması desteği imkânı sunulur. Dolayısıyla, bu projelerdeki araştırmalara ilgili doktora tez öğrencisinin kapsamlı bir katkı sağlaması beklenir. BAP Komisyonu bu katkının projeye etkisini dönem ve sonuç raporlarında aşağıdaki ek bilgileri de göz önüne alarak inceler. Bu ek bilgilerin raporlarda bulunmaması durumunda yürütücüden talep edilir.

BAP Komisyonu’na iletilen “D” kodlu projelerin sonuç raporlarının değerlendirmeleri yapılırken aşağıdaki bilgilerin ve eklerin raporda bulunması beklenir:

 1. Tez tamamlanmış ise; proje sonuç raporu ekinde yer alması ve tezde, ilgili “D” kodlu projeye kod belirtilerek atıf bulunması;
 2. Tez tamamlanmamış ise; hangi aşamada olduğu, ne zaman biteceği ve aynı öğrenci ile yeni bir “D” kodlu proje başvurusunda bulunup bulunulmayacağı hakkında bilgi verilmesi, projeye ilişkin olarak tezde yapılan araştırmaların bilimsel rapor diliyle proje sonuç raporunda yer alması,  tez izleme raporları ve/veya enstitü tutanaklarının raporun ekinde verilmesi.

BAP Komisyonu’na iletilen “M” kodlu projelerin sonuç raporlarının değerlendirmeleri yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi beklenir:

 1. Dış kaynak tarafından desteklenen ana projenin sonuç raporu BAP proje sonuç raporuna kopyalanmamalıdır;
 2. BAP Komisyonu’na sunulacak BAP projesi sonuç raporu, dış kaynak tarafından desteklenen projenin sonuç raporunda yer alan bilimsel içerikten farklılığı net olarak ortaya koyacak ve BAP Komisyonu tarafından kabul edilen BAP projesinin destekleyici özelliklerini vurgulayacak şekilde hazırlanmalıdır;
 3. Dış kaynak tarafından desteklenen projenin bilimsel içeriğinin ne şekilde tamamlandığı açıklanmalı ve bulgular, iki çalışma arasındaki farkları da kapsayacak şekilde belirtilmeli ve değerlendirilmelidir.

BAP İdari Koordinatörlüğü tarafından gözden geçirilen ve şeklen uygun olmadığı tespit edilen sonuç raporları, uygun hale getirilmeleri için yürütücülere geri gönderilir.

Sistem üzerinden iletilen sonuç rapor formuna ek olarak; proje yürütücüsü tarafından imzalanmış sonuç rapor formu, araştırmadan türeyen çalışmaların birer kopyaları BAP Komisyonu’na iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğü’ne gönderilmelidir.

Mevzuat gereği harcamalar ile ilgili tüm işlemleri tamamlanmış projelerin sonuç raporları komisyon değerlendirmesine alınır. Sistem tarafından oluşturulan mali verilerin sonuç rapor şablonuna tam ve doğru olarak yansıyabilmesi için harcamalarla ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından son mali verilerin yer aldığı sonuç raporu şablonu bilgisayara indirilebilir ve harcamalarla ilgili tüm işlemleri tamamlanmış projelerin sonuç raporları sistemden iletilebilir.

Bu sonuç raporları proje başvurusunu değerlendiren komisyon içi hakem tarafından değerlendirilerek  komisyonda tartışılır ve karara bağlanır. Sonuç raporları kabul edilir veya revizyona gönderilir. Revizyondan gelen raporlar aynı şekilde komisyonda değerlendirilir. Komisyon, sonuç raporları için birden fazla kez revizyon talep edebilir.

Revize edilmesi için komisyon kararı ile proje yürütücülerine geri gönderilen proje sonuç raporlarının en geç 60 gün içinde revize edilerek Bilim İnsanı Portalı’ndan iletilmesi gereklidir. İlk proje sonuç raporu proje süresinin bitiminden sonraki 90 günlük bekleme süresi içinde gönderilmiş olsa dahi, revize sonuç raporunun komisyon kararını takiben 60 gün içinde gönderilmemesi durumunda proje, süresini aşarak sonuçlandırılmış olur.

Sonuç raporları format, teknik gelişme raporu ve rapor şablonunda istenen diğer bilgiler ışığında uygun bulunarak kabul edildiği takdirde;

 • Sonuç raporunun sistemden ilk iletildiği tarih itibariyle projesinin süresi göz önüne alınarak, revize edilerek gönderilmiş sonuç raporlarının komisyonun revizyon kararını takiben 60 gün içinde gönderilip gönderilmediğine bakılarak ve Komisyon’un değerlendirmesinde geçirilen süreler düşüldükten sonra “vaktinde” veya “süresini aşarak”;
 • Sonuç raporu iletilen BAP projesine kod belirtilerek atıf yapılmış ürün olup olmadığına bakılarak “ürünlü” veya “ürünsüz” olma durumları belirlenerek;
 • Proje başvurusunda belirtilen amaç ve hedeflerine ulaşan projeler “başarılı”, ulaşamayanlar “başarısız” ve başarılı olarak kapatılma kriterlerini sağlamayan, hedeflerine kısmen ulaşmış olduğu görülen projeler ise doğrudan kapatılır. Sonuç raporunun kabul edilmesi ve projenin kapatılma işlemiyle ilgili kararlar yürütücüye sistem üzerinden iletilir.

Açık proje/projeler kapatılmadıkça, proje sayı limitine ulaşmış yürütücünün yeni proje başvurusu işleme konulamaz. (Proje Destek Türleri başlığı altında bulunan ikinci proje başvurularının türlerine göre sistemden iletilebilirlik durumlarını gösteren tabloyu  inceleyiniz.)

BAP Komisyonu minimum proje süresini doldurmuş projelerin (12 ay) sonuç raporlarını değerlendirmektedir. Proje minimum süresi olan 12 ayı doldurmamış projelerin sonuç raporları Bilim İnsanı Portalı üzerinden ancak minimum proje süresi dolduktan sonra BAP Komisyonu değerlendirmesine iletilebilmektedir.

Minimum proje süresini doldurmuş projelerin sonuç raporu ile yeni proje başvurusu sistem üzerinden eşzamanlı olarak iletilebilir.

Normal proje süresi biten (12, 18, 24, 30 ay) ve süre bitimini izleyen 3 ay içinde dönem raporu ile birlikte ek süre talep edilmeyen projelerin yalnızca sonuç raporları sistem üzerinden iletilebilir.

 • 12 aylık projelerde süre bitimini izleyen 3 aylık sürenin (90 gün) aşılmış olması durumunda projenin 16., 17., ve 18. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden sonuç raporu iletilmesine dair hatırlatma ve uyarı yazıları gönderilir. 18. ayın bitiminde halen sonuç raporu iletilmemiş projeler 19. aylarında komisyon kararı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projelerin yürütücülerinin ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince yeni proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 • 18 aylık projelerde süre bitimini izleyen 3 aylık sürenin (90 gün) aşılmış olması durumunda projenin 22., 23., ve 24. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden sonuç raporu iletilmesine dair hatırlatma ve uyarı yazıları gönderilir. 24. ayın bitiminde halen sonuç raporu iletilmemiş projeler 25. aylarında komisyon kararı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projelerin yürütücülerinin ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince yeni proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 • 24 aylık projelerde süre bitimini izleyen 3 aylık sürenin (90 gün) aşılmış olması durumunda projenin 28., 29., ve 30. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden sonuç raporu iletilmesine dair hatırlatma ve uyarı yazıları gönderilir. 30. ayın bitiminde halen sonuç raporu iletilmemiş projeler 31. aylarında komisyon kararı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projelerin yürütücülerinin ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince yeni proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 • 30 aylık projelerde süre bitimini izleyen 3 aylık sürenin (90 gün) aşılmış olması durumunda projenin 34., 35., ve 36. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden sonuç raporu iletilmesine dair hatırlatma ve uyarı yazıları gönderilir. 36. ayın bitiminde halen sonuç raporu iletilmemiş projeler 37. aylarında komisyon kararı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projelerin yürütücülerinin ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince yeni proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Tamamlayıcı Destek” projelerinde destek veren kuruluş(lar)la yapılan sözleşmelere uyulur.

Projelere dair tüm doküman ve belgelerle birlikte ilgili projeye ait ıslak imzalı sonuç raporu arşive gönderilir ve BAP Birimi tarafından arşivde 5 yıl saklanır.

Bilim İnsanı Portalından “Sonuç Raporu” İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. Öncelikle sonuç raporu düzenlenecek projeye kod belirtilerek atıfta bulunulmuş makale, bildiri, kitap, tez, yazılım vb. ilgili projeden kaynaklanan ürünler Bilim İnsanı sekmesi “Akademik Faaliyetler” menüsü “Yayınlarım”, “Ekle” ve “Lisansüstü Tezler”, “Ekle” alanından sisteme girilmelidir.
 2. Projeden kaynaklanan ürünlerin girişi yapıldıktan sonra, “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Sonuç Raporu Ekle” linki tıklanır.
 3. “Elde edilen ürünlerin listesini görmek ve sonuç raporuna eklemek tıklayınız” linki tıklanarak sisteme girilmiş ve ilgili projeden kaynaklanan ürünlerin “Ekle” butonu ile henüz indirilmemiş sonuç rapor şablonuna eklenmesi sağlanır.
 4. BAP projesine kod belirtilerek atıf olmayan, henüz tamamlanmamış ya da basılmamış ürünlere sonuç raporu şablonunun yalnızca “Ekler” başlığı altında manuel olarak yer verilebilir.
 5. Projeden kaynaklanan herhangi bir ürünün olmaması durumunda “Projemden şu ana kadar ürün çıkmamıştır” kutucuğu işaretlenir ve gerekiyorsa açıklama alanı düzenlenir. (Diğer BAP projelerine kod belirtilerek atıfta bulunulmuş ürünler için “Ürün Sunumu” talebi yapılır. Detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Ürün Sunumu Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.)
 6. “BAP Mali Koordinatörlüğü ile iletişim kurarak harcamalarla ilgili işlemlerin tamamlandığı bilgisini edindim” kutucuğu işaretlenir. Bu kutucuk işaretlenmeden şablon bilgisayara indirilemez. (Sistem tarafından oluşturulacak mali verilerin sonuç rapor şablonuna tam ve doğru olarak yansıyabilmesi için proje süresi bitmiş dahi olsa harcamalarla ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeden şablon bilgisayara indirilemez.)
 7. “Sonuç raporunun mali veriler ve proje bilgilerini kapsayan şablonunu indirmek için tıklayınız” linki tıklanarak elde edilen ürünler, mali veriler ve proje bilgilerini kapsayan rapor şablonu bilgisayara yüklenir. (Rapor şablonundaki ilk iki madde sistemden gelen mali veriler ile otomatik olarak doldurulmuştur. Bu veriler üzerinde herhangi bir düzeltme/değiştirme yapılmamalıdır.)
 8. Sonuç rapor şablonu “İngilizce” veya “Türkçe” hazırlanabilir.
 9. Projenin gelişme raporu ve proje yürütücüsünden istenen diğer bilgiler düzenlenir.
 10. Düzenlenen rapor (varsa) araştırmadan türeyen ek çalışmalarla birlikte (Zip/rar dosyası olarak en fazla 5 MB yükleme yapılır.) “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Göz At” butonundan sisteme yüklenir.
 11. Rapor hemen iletilecekse “Raporu Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna basılır. (Harcamalarla ilgili tüm işlemleri tamamlanmış projelerin sonuç raporları sistemden iletilebilir.)
 12. Rapor daha sonra iletilecekse “Taslak Olarak Raporu Kaydet” butonuna basılır. Daha sonra “Raporları Listele Linki” nden “Raporu Gönder” butonuna tıklanarak rapor BAP Komisyonuna iletilir. (Harcamalarla ilgili tüm işlemleri tamamlanmış projelerin sonuç raporları sistemden iletilebilir.)
 13. Sisteme yüklenen rapor proje yürütücüsü tarafından imzalanarak (varsa) araştırmadan türeyen ek çalışmalarla ile birlikte BAP Komisyonuna iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğüne gönderilir.

Bilim İnsanı Portalından “Sonuç Raporu Revizyon” İşlemleri İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Raporları Listele” linkine tıklanır.
 3. Gelen sayfada “Durum” başlığı altında “Komisyon Revizyon Talebi” yazan rapora ait “Görüntüle” butonuna tıklanarak “Göz At” butonunun sağ tarafında bulunan rapor bilgisayara yüklenir.
 4. “Komisyon Revizyon Notu” sayfanın sol üst tarafında “Komisyon Revizyon Kararı” menüsü altında bulunmaktadır.
 5. Revizyonu istenen raporla ilgili güncellemeler  (Revizyon talebine ilişkin düzenlemeleri koyu ve kalın (bold) veya altını çizerek belirtilmelidir.) yapıldıktan sonra araştırmadan türeyen (varsa) ek çalışmalarla birlikte (zip/rar dosyası olarak) “Proje Raporları” menüsü “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Göz At” butonuyla sisteme (önceki raporun üzerine) yüklenir. “Raporu Kaydet” butonuna basılır.
 6. “Raporları Listele Linki”nden “Raporu Gönder” butonuna basılarak revize edilmiş sonuç raporu BAP Komisyonu’na iletilir.
 7. Sisteme yüklenen revize edilmiş rapor proje yürütücüsü tarafından imzalanarak araştırmadan türeyen (varsa) ek çalışmalarla birlikte BAP Komisyonuna iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğüne gönderilir.
acordeon
1
7. Araştırmacı Personel Çalıştırma (Tam SGK’lı) Harcama Kalemi

BAP projeleri çerçevesinde araştırmacı personellerin çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar “Proje Başvurusunun Hazırlanması” başlığı altında Araştırmacı Personel Çalıştırma ve Bursiyer Görevlendirme Talep Kalemi” nde detaylı olarak verilmiştir.

 

acordeon
2
7.1. Araştırmacı Personel Çalıştırma Uygulama Esasları

Araştırmacı personeller bir proje yılı (Birinci proje yılı ilk proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır.) içinde en az 3 ay çalıştırılabilir, 3 aydan az çalıştırılamazlar. Belirli süreli hizmet sözleşmesinin süresi en çok 12 ay olabilir. Her 12 ayda bir (çok yıllı proje başvurularının gelecek yıl bütçe planlarında araştırmacı personel çalıştırılmasının öngörülmüş olması şartıyla ve proje başvuru aşamasında seçilen süre çerçevesinde) belirli süreli hizmet sözleşmesi yenilenmeli ve bu amaçla bilgi edinmek için belirli süreli hizmet sözleşmesinin süresinin bitmesine en az 1 ay kala BAP Mali Koordinatörlüğü ile iletişime geçilmelidir. Belirli süreli hizmet sözleşmelerinin BAP Mali Koordinatörlüğü’ne vaktinde iletilmesi proje yürütücüsü ve çalışan araştırmacı personelin sorumluluğundadır. SGK giriş işlemleri ve ödemeleri geriye dönük olarak yapılamamaktadır.

Mevzuat gereği araştırmacı personellerin çalışma süreleri normal proje süresiyle (Normal proje süresi en az 12 ay en çok 30 aydır.) sınırlıdır. Belirli süreli hizmet sözleşmesinin bitiş tarihi, projenin normal bitiş tarihini geçemez. Proje devam ederken dönem raporu verilerek alınan ek süreler gerekçe gösterilerek personelin çalışma süresi uzatılamaz. Bu sebeplerle araştırmacı personel çalıştırma planının uygun şekilde yapılması gereklidir.

5510 Sayılı Kanun gereği sağlık raporu alan tam SGK’lı personelin istirahat süresinin, işverenlerce elektronik ortamda “Sosyal Güvenlik Kurumu”na bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş ve bildirimin süresinde gönderilmemesi durumunda idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Üniversitemizin cezai bir durumla karşı karşıya kalmaması için herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor alan proje araştırmacı personelin, sağlık raporunu aldığı gün mutlaka BAP Mali Koordinatörlüğü’ne bildirmesi gerekmektedir. Bildirilmemesi halinde sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.

 

acordeon
2
7.2. İşe Giriş, Aylık Ödeme ve İşten Çıkış İşlemleri
acordeon
3
7.2.1 İşe Başlama SGK Giriş İşlemleri

Çalışmaya başlayacak bir araştırmacı personelin, sözleşmede belirtilen işe başlaması istenilen tarihten en geç 1 (bir) hafta önce sistem tarafından üretilen, proje yürütücüsü ve araştırmacı personel tarafından imzalanan “SGK İşe Giriş İşlem Formu”  ile “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” ve aşağıda sıralanan belgelerle birlikte BAP Mali Koordinatörlüğü’ne bizzat başvurması zorunludur.

Her yıl sadece 1 Ocak – 14 Ocak tarihleri arasında SGK işe giriş işlemi yapılmamaktadır.

 1. Kimlik fotokopisi
 2. Öğrenci belgesi
 3. Sağlık raporu
 4. Askerlik tecil belgesi
 5. Savcılık sabıka kaydı

Yukarıdaki tüm belgelerin “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” ve “SGK İşe Giriş İşlem Formu”yla birlikte BAP Mali Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesinin ardından Rektör imzası sonrası SGK işe giriş işlemi yapılır.

Personel hizmet sözleşmesinde bahsi geçen “Ödenecek Aylık Brüt Ücret” projeye aylık brüt maliyeti, yani tüm (vergi ve SGK primleri) giderlerin toplamını ifade eder.

BAP Mali Koordinatörlüğü’ne araştırmacı personel tarafından bizzat teslim edilen “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” ve “SGK İşe Giriş İşlem Formu”na personel çalıştırma menüsünden erişilebilir.

Belirli süreli hizmet sözleşmelerinin BAP Mali Koordinatörlüğü’ne vaktinde iletilmesi proje yürütücüsü ve çalışan araştırmacı personelin sorumluluğundadır. SGK işe giriş işlemleri ve ödemeleri geriye dönük olarak yapılamamaktadır.

Bilim İnsanı Portalından “SGK İşe Giriş İşlem Formu” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Personel Çalıştırma” menüsü açılıp “Yıl” ve “Ay” bilgisi seçilerek “SGK İşe Giriş İşlem Formu” linki tıklanır.
 3. Gelen sayfadaki form araştırmacı personele ait bilgilerle düzenlenir ve “SGK İşe Giriş İşlem Formu” butonuna tıklanır.
 4. “SGK İşe Giriş İşlem Formu” yazdırılıp imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

Bilim İnsanı Portalından “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Personel Çalıştırma” menüsü açılıp yıl ve ay seçilerek “Hizmet Sözleşmesi Düzenle” linki tıklanır.
 3. Gelen sayfadaki form araştırmacı personele ait bilgilerle düzenlenir ve “Sözleşme Oluştur” butonu tıklanır. Araştırmacı personelin aylık çalıştığı süre (Sözleşme Başlangıç Tarihi ve Sözleşme Bitiş Tarihi) takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırasıyla seçilmeli ve ödenecek aylık brüt ücret yazılırken virgül kullanılmamalıdır.
 4. “Personel Hizmet Sözleşmesi” yazdırılıp proje yürütücüsü ve araştırmacı personel tarafından imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğü’ne gönderilir.
acordeon
3
7.2.2. Aylık Maaş Ödeme İşlemleri

Aylık maaş ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için, proje yürütücüsü her ayın 1’i ile 5’i arasında Bilim İnsanı Portalı üzerinden onay işlemi yapmalıdır. Bu işlem Bilim İnsanı Portalına giriş yapıldığında otomatik olarak gelen uyarı ekranından (Personel Çalıştırma Uyarısı) yalnızca “Check” atılıp “Kabul” butonuna tıklanmak suretiyle yapılır. Böylece araştırmacı personelin çalışmasıyla ilgili mali işlemlerin yürümesi sağlanır. Uyarı ekranında araştırmacı personel onay işlemi yapılmadan sistemin diğer sekmelerine geçilemez.

 

 

acordeon
3
7.2.3. Sözleşmenin Sona Ermesi (SGK İşten Çıkış İşlemleri)

Çalışma süresi, SGK giriş işlemini takiben en erken ertesi gün (tatil gününe denk gelmesi halinde izleyen ilk iş günü) başlayabilir ve sözleşmede belirtilen tarihte kendiliğinden, araştırmacı personel hizmet sözleşmesinin 8. Madde hükmü gereğince veya aşağıda belirtilen durumlardan biri gerçekleştiğinde sona erer:

 1. BAP Komisyonu’nca verilen ve hizmet sözleşmesinde belirtilen süresinin bitmesi;
 2. Kendi isteğiyle ayrılması (istifa);
 3. Maliye Bakanlığı’nın tasarruf tedbirlerinden kaynaklanan ödenek yetersizliği;
 4. Zorunlu durumlar,
 5. Yürütücünün talebi üzerine projenin komisyon kararı ile askıya alınması (dondurulması).

Araştırmacı personelin SGK işten çıkış işlemlerinin başlatılabilmesi için BAP Mali Koordinatörlüğü’ne zamanında bildirim yapılması ve araştırmacı personelin istifa dilekçesinin gönderilmesi proje yürütücüsünün sorumluluğundadır. Projeden ayrılan araştırmacı personelle ilgili BAP Mali Koordinatörlüğü’ne bilgi verilmeyen ve istifa dilekçesi gönderilmeyen her gün için proje bütçesinden ödeme yapılmaya devam eder.

5838 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile 5510 sayılı SGK Kanununun 102. maddesinde değişiklik yapılarak; sigortalının kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda SGK’ya işten ayrıldığı tarihten itibaren ilk 10 gün içerisinde bildirimde bulunulmaması durumunda işverene cezai müeyyide uygulanmaktadır. Projeden ayrılacak olan personelin, ayrılma tarihinden en geç 10 gün önce sistem tarafından üretilen “Personel İstifa Dilekçesi” nin  proje yürütücü tarafından ıslak imzalı olarak BAP Mali Koordinatörlüğü’ne iletilmesi zorunludur.

Bilim İnsanı Portalından “Personel İstifa Dilekçesi” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Personel Çalıştırma” menüsü açılıp “Yıl” ve “Ay” bilgileri seçilerek “Personel İstifası Düzenle” linki tıklanır.
 3. Gelen sayfada “Projedeki Personeller” alanından istifa dilekçesi düzenlenecek araştırmacı personel seçilerek “İstifa Dilekçesi Oluştur” linki tıklanır.
 4.  “Personel İstifa Dilekçesi”, “İstifa Dosyası” alanından “Göz At” butonu ile sisteme (tercihen imzalı olarak) geri yüklenir.
 5. “Açıklama” alanı düzenlenir ve “İstifa Tarihi” takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırasıyla seçilerek girilir.
 6. “Personel İstifa Dilekçesi”ni hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 7. “Personel İstifa Dilekçesi” hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki istifa dilekçesi “Personel Çalıştırma” menüsünden “İstifalar Listesi” linki tıklanarak “Gönder” butonu ile BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 8. Yazdırılıp imzalanan “Personel İstifa Dilekçesi” BAP Mali Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

 

acordeon
3
7.2.4. Tam SGK’lı Olarak Çalışan Araştırmacı Personelin Değişikliği

Yürüyen proje kapsamında, çalıştırılmasına izin verilen süre içinde çalıştırılan kişinin yerine başka bir kişinin çalıştırılmak istenmesi durumunda BAP Komisyonu’nun onayı alındıktan sonra;

 1. Araştırmacı personelin SGK işten çıkış işlemlerinin yapılması için, “Sözleşmenin Sona Ermesi” ile ilgili süreç takip edilir.
 2. Yeni araştırmacı personelin SGK işe giriş işlemleri için “SGK İşe Giriş İşlemleri” ndeki süreç takip edilir.

 

 

acordeon
1
8. Bursiyer Görevlendirme Harcama Kalemi

BAP projeleri çerçevesinde bursiyerlerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar “Proje Başvurusunun Hazırlanması” başlığı altında Araştırmacı Personel Çalıştırma ve Bursiyer Görevlendirme Talep Kalemi” nde detaylı olarak verilmiştir.

 

acordeon
2
8.1 Bursiyer Görevlendirme İşlemleri

Görevlendirilecek bir bursiyerin, burs başlangıç tarihinden en geç 1 (bir) hafta önce sistem tarafından üretilen, proje yürütücüsü ve bursiyer tarafından imzalanan “Bursiyer Bilgi Formu”  ve kimlik fotokopisi ile BAP Mali Koordinatörlüğü’ne bizzat başvurması zorunludur.

BAP Mali Koordinatörlüğü’ne bursiyer tarafından bizzat teslim edilen “Bursiyer Bilgi Formuna” bursiyer görevlendirme menüsünden erişilebilir.

Bursiyer Bilgi Formunun BAP Mali Koordinatörlüğü’ne vaktinde iletilmesi proje yürütücüsü ve bursiyerin sorumluluğundadır. Burs ödemeleri geriye dönük olarak yapılamamaktadır.

Bilim İnsanı Portalından “Bursiyer Bilgi Formu” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Bursiyer Görevlendirme” menüsü açılıp “Yıl”, “Ay” ve “Bursiyerin Adı” seçilerek “Bursiyer Bilgi Formu Oluştur” linki tıklanır.
 3. Gelen form üzerindeki bilgiler kontrol edilip boş alanlar doldurularak “Bursiyer Bilgi Formu Oluştur” butonuna tıklanır.
 4. “Bursiyer Bilgi Formu” yazdırılıp imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğü’ne gönderilir.
acordeon
2
8.2 Bursiyer Aylık Ödeme İşlemleri, Bursiyer Süresinin Sona Ermesi, Bursiyer Değişikliği
acordeon
3
8.2.1 Bursiyer Aylık Ödeme İşlemleri

Aylık burs ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için, proje yürütücüsü her ayın 15’i ile 20’i arasında Bilim İnsanı Portalı üzerinden onay işlemi yapmalıdır.

Bu işlem Bilim İnsanı Portalına giriş yapıldığında otomatik olarak gelen uyarı ekranından (Bursiyer Görevlendirme Uyarısı) yalnızca “Check” atılıp “Kabul” butonuna tıklanmak suretiyle yapılır.

Böylece bursiyerin çalışmasıyla ilgili mali işlemlerin yürümesi sağlanır. Uyarı ekranında bursiyer onay işlemi yapılmadan sistemin diğer sekmelerine geçilemez.

 

acordeon
3
8.2.2 Bursiyer Süresinin Sona Ermesi

Bursiyer süresinin, Bursiyer Bilgi Formunda yazan bitiş tarihi baz alınarak SGK dan kaza sigortasının sonlandırılması işlemleri BAP Mali Koordinatörlüğü tarafından otomatik yapılır.  Ancak belirtilen bitiş tarihinden önce projeden ayrılacak olan bursiyerin, ayrılma tarihinden en geç 10 gün önce BAP Mali Koordinatörlüğü’ne “Bursiyer Ayrılma Dilekçesi” ile bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapılmaması durumunda bursiyerin ödemesi yapılmaya devam eder.

Bilim İnsanı Portalından “Bursiyer Ayrılma Dilekçesi” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Bursiyer Görevlendirme” menüsü açılıp “Yıl”, “Ay” ve “Bursiyerin Adı” seçilerek Bursiyer İstifası Düzenlelinki tıklanır.
 3. Gelen sayfada “Bursiyerler” alanından ayrılma dilekçesi düzenlenecek bursiyer seçilerek “İstifa Dilekçesi Oluştur” linki tıklanır.
 4.  Açılan dilekçe bilgisayara yüklenir ve “İstifa Dosyası” alanından “Göz At” butonu ile sisteme (tercihen imzalı olarak) geri yüklenir.
 5. “Açıklama” alanı düzenlenir ve “İstifa Tarihi” takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırasıyla seçilerek girilir.
 6. “Bursiyer Ayrılma Dilekçesi”ni hemen iletmek için “Kaydet ve Gönder” butonuna tıklanır.
 7. “Bursiyer Ayrılma Dilekçesi” hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki istifa dilekçesi “Bursiyer Görevlendirme” menüsünden “İstifalar Listesi” linki tıklanarak “Gönder” butonu ile BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 8. Yazdırılıp imzalanan “Bursiyer Ayrılma Dilekçesi” BAP Mali Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

 

acordeon
3
8.2.3 Bursiyer Değişikliği

Yürüyen proje kapsamında, görevlendirilmesine izin verilen süre içinde görevlendirilen bursiyerin yerine başka bir bursiyerin görevlendirilmesinin istenmesi durumunda BAP Komisyonu’nun onayı alındıktan sonra;

a.     Bursiyerin ayrılma işlemlerinin yapılması için, “Bursiyer Süresinin Sona Ermesi” ile ilgili süreç takip edilir.

b.    Yeni bursiyerin görevlendirilme işlemleri için “Bursiyer Görevlendirme İşlemleri” ndeki süreç takip edilir.

 

acordeon
1
9. İstek Fişlerinin Düzenlenmesi

Aynı ekonomik kod sistemine giren ve aynı firmadan alınabilecek tüm talepler tek bir istek fişi olarak düzenlenmelidir. Talep edilen ürünlerle birlikte istenirse bu ürünlerin marka ve modelleri ile firma irtibat numaraları istek fişlerindeki “Diğer Notunuz” alanına yazılabilir. Ancak “Teknik Şartname/ Malzeme İstem Listesi”ne talep edilen ürünlerin marka ve modelleri asla yazılmamalıdır. Teknik şartnamelerde adet ve özellik detaylı yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır. Birden fazla malzemenin teknik detayları sığabildiği kadar tek bir şartnamede gösterilmelidir.

 

 

acordeon
2
9.1. Hizmet Alımları Harcama Kalemi

Misafir araştırmacı ziyaret desteği, uluslararası patent başvuru desteği, bir araştırma kurumu tarafından yapılacak anket ve benzeri hizmetler, yurt içi arazi saha çalışmaları kapsamında günlük araç kiralama hizmeti bedeli,   fotokopi giderleri,  analiz giderleri, yük taşıma giderleri gibi giderler bu fasıldan karşılanır.

Fatura veya fatura yerine geçen belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden (Gerçek Kişi) alınacak hizmet alımlarında (en çok 6 ay) ödeme Harcama Pusulası ile yapılır. Bu ödemelerde %20 Gelir Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar kişiye ödenir.  Bütçe talebi yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir. Yapılan %20 vergi kesintisi Boğaziçi Üniversitesi Muhasebe Birimi Veznesi”ne veya “Ziraat Bankası Bebek Şubesi Boğaziçi Üniversitesi Muhasebe birimi IBAN: TR16 0001 0007 5644 7860 3850 01 nolu hesabına yatırılır. Ödemeye ait dekont ise BAP Mali Koordinatörlüğü’ne iletilir.

Bilim İnsanı Portalından “Hizmet Alımları” İstek Fişi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “İstek Fişi İşlemleri” menüsü açılarak istek fişi düzenlenecek harcama kalemi linkine tıklanır.
 3. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
 4. “Yurt İçi Alım” ya da “Yurt Dışı Alım” seçeneklerinden alıma uygun piyasa türü işaretlenir.
 5. “Taslak Oluştur” butonu tıklanır. İstek fişinin kaydedilmesi için gelen web iletisi onaylanır.
 6. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak istek fişi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Örnek Teknik Şartname Formu” bilgisayara yüklenir. Form düzenledikten sonra kaydedilerek “Göz At” butonuyla sisteme geri yüklenir.
 7. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak istek fişi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Yeni Satır Ekle” butonu tıklanarak, açılan “Detay Listesi” düzenlenir ve kaydedilir. Detay listesinin ekranda satır olarak görünmesi beklenir. “Yeni Satır Ekle” butonu kullanılarak istek fişine yeni satırlar eklenebilir.
 8. İstek fişini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 9. İstek fişi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki istek fişi “İstek Fişi İşlemleri” menüsünden “İstek Fişlerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 10. Sisteme yüklenen “Teknik Şartname Formu” imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.

 

acordeon
3
9.1.1 Anketör Çalıştırma

Araştırma projeleri çerçevesinde anket çalışmalarında görev alan, üniversitemizde kadrolu olmayan ve herhangi bir yerde maaş karşılığı çalışmayan kişilere bu fasıldan saat ücreti karşılığı ödeme yapılabilir. Saat ücreti miktarı Maliye Bakanlığı’nın her yıl belirlediği işçi ücretlerinin çalışma saatleri baz alınarak tespit edilir ve BAP Komisyonu onayı ile uygulanır. 2020 yılı için saat ücreti brüt 13 TL/Saat olarak uygulanmaktadır. Anketörler resmi tatiller ve hafta sonları hariç olacak şekilde en çok haftada 5 gün ve günde 5 saat olacak şekilde çalıştırılabilirler. Aylık çalışma süresi 100 saati geçemez. Anket çalışmaları için yapılacak ödeme ilgili ay içinde ve ilgili ayın 01 i ile 31 i arasında yapılır.  Örneğin 16 Nisan – 10 Mayıs tarih aralığında çalışan bir anketör için 16 Nisan – 30 Nisan ve 01 Mayıs – 10 Mayıs olmak üzere iki ayrı anketör formu düzenlenmelidir.

Anketör ücret ödemelerinde görevlendirilecek anketörler için harcama yetkilisinden onay alınmalıdır. Her bir anketör için aylık anketör çalıştırma formu düzenlenmelidir. Anketör çalıştırma formu anketörün ve proje yürütücüsünün imzası ile ekinde kimlik fotokopisi ve anket soruları olacak şekilde BAP Mali Koordinatörlüğü’ne iletilmelidir. Bu ödemelerde projeye tahsis edilen toplam ödenekten ödenecek brüt tutar üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesine göre %15 Gelir Vergisi kesildikten sonra kalan net tutar ödenir.  Anket değerlendirme sonucu proje dosyasına eklenmek üzere BAP Mali Koordinatörlüğü’ne iletilir.

Bilim İnsanı Portalından “Anketör Çalıştırma Formu” İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “İstek Fişi İşlemleri” menüsü açılarak “Anketör Çalıştırma” linkine tıklanır.
 3. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
 4. “Yurt İçi Alım” ya da “Yurt Dışı Alım” seçeneklerinden alıma uygun piyasa türü işaretlenir.
 5. Ödenecek toplam ücret, anketör ve yürütücüyle ilgili bilgiler girilerek “Taslak Oluştur” butonu tıklanır. Anketör çalıştırma formunun kaydedilmesi için gelen web iletisi onaylanır.
 6. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak anketör çalıştırma formu kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Örnek Teknik Şartname Formu” bilgisayara yüklenir. Form düzenledikten sonra kaydedilerek “Göz At” butonuyla sisteme geri yüklenir.
 7. Anketör çalıştırma formunu hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 8. Anketör çalıştırma formu hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki form “İstek Fişi İşlemleri” menüsünden “İstek Fişlerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 9. Sisteme yüklenen “Teknik Şartname Formu” imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.
 10. Sistemin ürettiği “Anketör Çalıştırma Formu” da imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

 

acordeon
2
9.2. Tüketim Malları ve Malzeme Alımları Harcama Kalemi

Yayın hazırlık/yazım desteği (Uluslararası makale/kitap bölümü ile ulusal ve uluslararası kitap), kırtasiye, kağıt, kalem, CD, entegre devreler, toner, muhtelif laboratuvar malzemeleri (Fiyatlı malzeme listesi ya da proforma fatura gereklidir.), büro malzemeleri, akaryakıt ve yağ alımları, yem alımları, yiyecek ve içecek alımları, canlı hayvan alım ve bakımı gibi tamamen tüketime dayanan çeşitli mal veya malzeme bu fasıldan satın alınır.

Bilim İnsanı Portalından “Tüketim Malzemesi Alımları” İstek Fişi Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “İstek Fişi İşlemleri” menüsü açılarak istek fişi düzenlenecek harcama kalemi linkine tıklanır.
 3. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
 4. “Yurt İçi Alım” ya da “Yurt Dışı Alım” seçeneklerinden alıma uygun piyasa türü işaretlenir.
 5. “Taslak Oluştur” butonu tıklanır. İstek fişinin kaydedilmesi için gelen web iletisi onaylanır.
 6. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak istek fişi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Yeni Satır Ekle” butonu tıklanarak, açılan “Detay Listesi” düzenlenir ve kaydedilir. Detay listesinin ekranda satır olarak görünmesi beklenir. “Yeni Satır Ekle” butonu kullanılarak istek fişine yeni satırlar eklenebilir.
 7. İstek fişini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 8. İstek fişi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki istek fişi “İstek Fişi İşlemleri” menüsünden “İstek Fişlerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 9. Detay listelerinin içeriğine göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmuş malzeme istem listesi formu “Malzeme İstem Listesi Formunu Yazdır” linki tıklanarak yazdırılıp, imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.

 

acordeon
2
9.3. Makine-Teçhizat ve Yazılım Alımları Harcama Kalemi

Bu fasıldan bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri (hard-disk, fare, klavye), iş makinesi, manyetik karıştırıcı, vakum pompası, pH metre seti, görüntü algılama cihazı, termostatlar, motor pompası, ısıtma fırını, titreştirici, uzama ölçer, metal işleme makinesi, ses kayıt cihazı, video kamera, stepper motor, kuvartz küvet, optik okuyucu, piston pompası, otoklav gibi makine ve teçhizat alımları, bakım-onarım giderleri ile yazılım ve lisans harcamaları yapılır.

Tüm bütçe kalemlerinde yapılacak alımlarda proforma fatura alınması ve ödeneklerin KDV’li miktarlar üzerinden talep edilmesi gerekmektedir.

Bilim İnsanı Portalından “Makine Teçhizat Alımları” ve “Yazılım Alımları” İstek Fişi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1.  “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “İstek Fişi İşlemleri” menüsü açılarak istek fişi düzenlenecek harcama kalemi linkine tıklanır.
 3. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
 4. “Yurt İçi Alım” ya da “Yurt Dışı Alım” seçeneklerinden alıma uygun piyasa türü işaretlenir.
 5. “Taslak Oluştur” butonu tıklanır. İstek fişinin kaydedilmesi için gelen web iletisi onaylanır.
 6. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak istek fişi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Örnek Teknik Şartname Formu” bilgisayara yüklenir. Form düzenledikten sonra kaydedilerek “Göz At” butonuyla sisteme geri yüklenir.
 7. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak istek fişi kaydedildikten sonra sayfada beliren “Yeni Satır Ekle” butonu tıklanarak, açılan “Detay Listesi” düzenlenir ve kaydedilir. Detay listesinin ekranda satır olarak görünmesi beklenir. “Yeni Satır Ekle” butonu kullanılarak istek fişine yeni satırlar eklenebilir.
 8. İstek fişini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 9. İstek fişi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki istek fişi “İstek Fişi İşlemleri” menüsünden “İstek Fişlerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 10. Sisteme yüklenen “Teknik Şartname Formu” imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.
acordeon
1
10. Ön Ödeme (Avans) Talep Formlarının Düzenlenmesi

Proje yürütücüleri “Hizmet”,“Tüketim” ve “Makine Teçhizat” bütçe harcama kalemlerinden “Doğrudan Temin” usulüyle alınamayan acil hizmet veya malzeme alımlarını yapabilmek için “Ön Ödeme (Avans)” talep edebilirler. “İş” ve “Yolluk” avans talepleri harcamanın yapılacağı tarihten en geç 15 gün önce yapılmış olmalıdır. Harcama belgeleri (fatura) tarihi, avans tutarı mutemedin hesabına yatırıldığı tarihten sonraki tarihi içermelidir.

2020 yılı Arkeolojik Kazı Çalışmaları ve “İş Avans Tavanı” (KDV dahil) 19.000 TL’dir.

Bilim İnsanı Portalından “Hizmet Alımları”,“Makine Teçhizat” ve “Yazılım Alımları” Ön Ödeme (Avans) Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 1. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Avans İşlemleri” menüsü açılarak avans talep edilecek harcama kalemi linkine tıklanır.
 2. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
 3. “Yurt İçi Alım” ya da “Yurt Dışı Alım” seçeneklerinden avans alımına uygun piyasa türü işaretlenir.
 4. Avansın verileceği kişinin ad ve soyad bilgisi girilir.
 5. “Taslak Oluştur” butonuna tıklanır. Avans talebinin kaydedilmesi için gelen web iletisi onaylanır.
 6. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak avans talebi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Örnek Teknik Şartname Formu” bilgisayara yüklenir. Form düzenledikten sonra kaydedilerek “Göz At” butonuyla sisteme geri yüklenir.
 7. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak avans talebi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Yeni Satır Ekle” butonu tıklanarak, açılan “Detay Listesi” düzenlenir ve kaydedilir. Detay listesinin ekranda satır olarak görünmesi beklenir. “Yeni Satır Ekle” butonu kullanılarak avans talebine yeni satırlar eklenebilir. Avans talebini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 8. Avans talebi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki avans talebi “Avans İşlemleri” menüsünden “Avans Taleplerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 9. Sisteme yüklenen “Teknik Şartname Formu” imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.

 

Bilim İnsanı Portalından “Tüketim Malzemesi Alımı” Ön Ödeme (Avans) Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Avans İşlemleri” menüsü açılarak “Tüketim Malzemesi Alımı” linkine tıklanır.
 3. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
 4. “Yurt İçi Alım” ya da “Yurt Dışı Alım” seçeneklerinden avans alımına uygun piyasa türü işaretlenir.
 5. Avansın verileceği kişinin ad ve soyad bilgisi girilir.
 6. “Taslak Oluştur” butonu tıklanır. Avans talebinin kaydedilmesi için gelen web iletisi onaylanır.
 7. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak avans talebi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Yeni Satır Ekle” butonu tıklanarak, açılan “Detay Listesi” düzenlenir ve kaydedilir. Detay listesinin ekranda satır olarak görünmesi beklenir. “Yeni Satır Ekle” butonu kullanılarak avans talebine yeni satırlar eklenebilir. Avans talebini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 8. Avans talebi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki avans talebi “Avans İşlemleri” menüsünden “Avans Taleplerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 9. Detay listelerinin içeriğine göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmuş malzeme istem listesi formu “Malzeme İstem Listesi Formunu Yazdır” linki tıklanarak yazdırılıp, imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.

Bilim İnsanı Portalından “Yolluk Giderleri” Ön Ödeme (Avans) Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Avans İşlemleri” menüsü açılarak “Yolluk Giderleri” linki tıklanır.
 3. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
 4. Avans verilecek kişinin adı-soyadı bilgisi girilir.
 5. Görevlendirmenin başlangıç ve bitiş tarihleri girilir.
 6. Avans tahmini tutarı girilir.
 7. Seyahat talepleri listesinden avans talep edilecek seyahat türü işaretlenir. (Arazi ve saha çalışmaları bu alanda listelenmediğinden işaretleme yapılmasına gerek olmadan “Diğer Notunuz” alanı düzenlenerek talep yapılabilmektedir.) “Taslak Oluştur” butonuna tıklanır.
 8. Avans talebini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 9. Avans talebi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki avans talebi “Avans İşlemleri” menüsünden “Avans Taleplerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.