TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK PROJELERİ KURUM PAYI
BÖLÜM / DEKANLIK / ENSTİTÜ / YÜKSEKOKUL / REKTÖRLÜK  HARCAMA FORMLARI
 Yeni Uygulama Başlangıç Tarihi (17.02.2016)

 Kurum Hissesi Bilgi notu

 

 1. [YENİ] Gerçekleştirme Görevlisi Atama
 2. [YENİ] Harcama Talimatı
 3. [YENİ] Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
 4. [YENİ] Hizmet İşleri Kabul Tutanağı
 5. [YENİ] Doğrudan Temin İşlem Formu
 6. [YENİ] Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

 

TÜBİTAK PROJELERİ YÜRÜTÜCÜ HARCAMA FORMLARI

[YENİ] TÜBİTAK Bursiyerlerinin SGK Kapsamına Alınması Hakkında Duyuru (21.03.2016)

 

[YENİ] Bursiyer ( SGK ) İşe Giriş Bilgi Formu

 

[YENİ] 2247-C Stajyer Araştırmacı Bursiyer Programı (Star Bursiyer) 

[YENİ] 2247-C Bursiyer Formu Taahütname Formu (Star Bursiyer Aylık)

 

[YENİ] Ardeb Burs Tablosu

Kamu Devlet Üniversiteleri Sunumu 2010

TÜBİTAK İşlem Açıklamaları

 1. Gerçekleştirme Görevlisi Atama
 2. Avans Talep Formu
 3. Avans Kapatma Formu
 4. Harcama Talimatı
 5. Bursiyer Bilgi Formu (Aylık )
 6. Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi
 7. Proje Teşvik İkramiyesi
 8. Ödeme Fişi
 9. Harcama Pusulası
 10. Özel Araç Kiralama
 11. SGK`lı Personel Çalıştırma Formu
 12. Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
 13. Hizmet İşleri Kabul Tutanağı
 14. Doğrudan Temin İşlem Formu
 15. 2236 CO-FUNDED Gerçekleştirme Görevlisi Atama
 16. 2236 CO-FUNDED Aylık Çalışma Formu
 17. Gündelik Hesaplama Cetveli

 

MEVZUAT

Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

TÜBİTAK AR-GE Projeleri İhale Yönetmeliği

 

acordeon
1