Endüstri Mühendisliği

Or, İ, Paşaoğlu, G., Kılanç, G.P., “A simulation model for the analysis of pricing, investment and regulatory processes in a decentralized electricity market”, Proceedings of the 9th IAEE European Conference, 431-433, Floransa, Italya, 2007.

Türkçe

Or, İ, Özbaş, B, Altıok, T., Uluscu, Ö., Almaz, A., Gönültaş E., “İstanbul Boğazı deniz trafiğinin risk analizi”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 194-201, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007.

Türkçe

Güney, E., Altınel, İ.K., Aras, N., “Duygaç ağlarında eniyi üs yeri ve bilgi akış rotalarını bulan bir dal-sınır algoritması”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 1361-1365, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007.

Türkçe

Çekyay, B., Özekici, S., Altınel, İ.K., Keskin, E., Feyzioğlu, O., “Görev tabanlı dizgelerin güvenirlik analizi”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 1128-1135, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007.

Türkçe

Kumbaroğlu, G., Karalı, N., Karakaya E., (Derleyenler), “Türkiye’de enerji-ekonomi-çevre etkileşimlerinin analizi”, Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü: İklim Değişikliğinin Bilimsel, Ekonomik ve Politik Analizi, 15, 365-376, Bağlam Yayınları, 2008.

Türkçe

Sayfalar