Yayınlar

Yayın Adı Bölümazalan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Beller-Hann, I., Schlyter, B. N., Sugawara, J., "Introduction: In the Footsteps of Ambassador Gunnar Jarring", Kashgar Revisited: Uyghur Studies in Memory of Ambassador Gunnar Jarring, 34, 1-10, 2017. Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Konferans Bildirisi CPCI-SSH 2017
Schlyter, B. N., "From the Private Library of Gunnar Jarring and His New Eastern Turki Dictionary", Kashgar Revisited: Uyghur Studies In Memory Of Ambassador Gunnar Jarring, 34, 13-33, 2017. Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Konferans Bildirisi CPCI-SSH 2017
Küçükyalçın, E., “Otani Kozui and His Vision of Asia: from Villa Nirakuso to “The Rise of Asia“ Project“, Japan on The Silk Road: Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia, 60, 181-198, 2018. Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Kitap Bölümü BKCI-SSH 2018
Taymaz-Nikerel, H., Karabekmez, E., Eraslan, S., Kırdar, B., “Integrative Genome-wide Analysis of Long-term Effects of Doxorubicin on Yeast Cells“, New Biotechnology, 44, S113-S113, 2018. Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale ESCI 2018
Adaman F., Buğra, A., İnsel, A., “Türkiye’de farklı işçi dünyaları ve sendikaların toplumsal konumu”, Birikim, 217, 100-113, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Akın, R., “Birinci meclis döneminde frengi ile mücadele: Frenginin men’i ve tahdidi sirayeti hakkında kanun ve genel sağlık sorunları”, Uluslarası Tıp Tarihi Kongresi Bildiriler Kitabı, 1618-1628, Konya, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Akın, R., “Türkiye’nin siyasal dinamikleri: 27 Mayıs ihtilalinden Adalet Partisi iktidarına”, Türkoloji Kültürü, 5-21, Yaz, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Buğra, A., Yoksulluk, Kapitalizm ve Türkiye’de Sosyal Politika, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2008
Buğra, A., “Poverty and citizenship: A case study on Turkey”, International Journal of Public Affairs, 4, 75-86, Research Center on Public Affairs for Sustainable Welfare Society, Chiba University, Japan, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Erikan, C., Akın, R. (Derleyenler), Türk İstiklal Savaşı,Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2008
Özbek, N., “The politics of modern welfare institutions in the late Ottoman Empire (1876-1909)”, International Journal of Turcologia, 3, 5, 42-62, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Pamuk, Ş., “Agricultural and economic development in Turkey since 1870”, Agriculture and Economic Development in Europe since 1870, P. Lains, V. Pinilla (Derleyenler), 375-396, Routledge Publishers, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2008
Pamuk, Ş., “Economic change in twentieth century Turkey: Is the glass more than half full ?”, Cambridge History of Modern Turkey, R. Kasaba (Derleyen), 266-300, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2008
Pamuk, Ş., “From bimetallism to the ‘Limping gold standard’: The Ottoman monetary system in the Nineteenth Century”, East Meets West- Banking, Commerce and Investment in the Otoman Empire, P.L. Cottrell (Derleyen) 11-24, Ashgate Publishing, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2008
Toprak, Z., “Bir finansal tarih klasiği: Hasan Ferid’in Nakid ve İtibâr-ı Malî’si”, Hasan Ferid, Osmanlı’da Para ve Finansal Kredi, cilt 1 – Meskûkat, M. H. Sağlam (Hazırlayan), XIV-XVI, İstanbul; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2008
Buğra, A., Ağartan, K. (Derleyenler), Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project, New York: Palgrave, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2007
Buğra, A., Keyder Ç. (Derleyenler), Temel Gelire Doğru, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2007
Pamuk, Ş., Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Seçme Eserler, 1, İş Bankası Kültür Yayınları, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2007
Pamuk, Ş., Özmucur, S., “Did European commodity prices converge during, 1500-1800”, The New Comparative Economic History, Essays in Honor of Jeffrey Williamson, T.J. Hatton, K. O’Rourke, A. Taylor (Derleyenler), 59-85, The MIT Press, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2007
Buğra, A., “AKP döneminde sosyal politika”, Toplum ve Bilim, 108, 143-167, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Buğra, A., “Polanyi’s concept of double movement and politics in the contemporary market society”, Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project, A. Buğra, K. Ağartan (Derleyenler), New York: Palgrave, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Pamuk, Ş., “Dünyada ve Türkiye’de iktisadi büyüme, 1820-2005”, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, 1, 2, 3-26, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Buğra, A., Keyder, Ç., Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2006
Karaömerlioğlu, M.A., Orada Bir Köy Var Uzakta, Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2006
Karaömerlioğlu, M.A., “Rusya, Almanya ve Türkiye'de büyük bir kozmopolit, entelektüel ve eylemci: Helphand Parvus”, Doğu-Batı, 37, 157-180, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Karaömerlioğlu, M.A., “Türkiye'de çok partili demokrasiye dönüşün toplumsal dinamikleri”, Toplum ve Bilim, 106, 174-191, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Pamuk, Ş., “From debasement to external borrowing: Changing forms of deficit finance in the Ottoman Empire, 1750-1914”, Monetary and Fiscal Policies in South-East Europe, Historical and Comparative Perspectives, Ş. Pamuk, R. Avramov (Derleyenler), 7-22, Bulgarian National Bank, Sofia, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Pamuk, Ş., Avramov, R. (Derleyenler), Monetary and Fiscal Policies in South-East Europe, Historical and Comparative Perspectives, Bulgarian National Bank, Sofia, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2006
Akal, E., “Feminizmin yetmediği yerde: Stasova, Sultangaliyef, Zeki Velidov ve Mustafa Suphi”, Tarih ve Toplum Dergisi, 1, Bahar, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Akal, E., “Türkiye Komünist Fırkası’nda Dr. Fuat Sabit fraksiyonu ve Süleyman Nuri faktörü”, 1920-21’ler Türkiyesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye Sosyal Tarih Vakfı Yayınları, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Köksal, D., “Avrupa ve dünya edebiyatında Türk sesleri: Yaşar Kemal’den Orhan Pamuk ve Latife Tekin’e”, Avrupa Haritasında Türkiye, H. Yılmaz (Derleyen), 99-138, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Pamuk, Ş., Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 1820-1913, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2005. 3. Baskı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2005
Pamuk, Ş., Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi, 1500-1914, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005. 7. Baskı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2005
Pamuk, Ş., “Ottoman economy in World War I”, S. Broadberry, M. Harrison (Derleyenler), The Economics of World War I, 112-136, Cambridge University Press, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Pamuk, Ş., “Seçici kurumsal değişim ve Osmanlı’nın uzun ömürlülüğü”, Toplumsal Tarih, 134, 34-41, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Toprak, Z., "'Reel'den 'İmajiner'e güvenlik meselesi - Osmanlı kolluk kuvvetleri ve marjinaller", Toplumsal Tarih, 175, 54-62, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Toprak, Z., "Erken dönem Türk-Sovyet ilişkileri ve S. İ. Aralof", Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları, S. İvanoviç Aralov (Derleyen), H. Âli Ediz (Çeviren), XIII-XIX, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2008
Toprak, Z., "Osmanlı'nın son döneminde İstanbul sokaklarında marjinaller: Hırsızlar, dolandırıcılar, yankesiciler", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 38, 275-279, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Toprak, Z., "Zafer Toprak'la Röportaj", İstanbul Ünivesitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 38, 43-58, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Kırlı, C., Sultan ve Kamuoyu: Osmanlı Modernleşme Sürecinde Havadis Jurnalleri, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2009
Toprak, Z., Ulusaldan Küresele Millî Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye’de Reasüransın Evrimi, Milli Reasürans Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2009
Toprak, Z., “The financial structure of the stock exchange in the late Ottoman Empire”, East Meets West – Banking, Commerce and Investment in the Ottoman Empire, P.L. Cottrell (Derleyen), 143-159, Burlington; Ashgate Publishing Company, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2008
Buğra, A., Adaman , F., İnsel, A., “Societal context of labor union strategy the case of Turkey”, Labor Studies Journal, 34, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Soysal, A., “Yemen’den Taşkent’e, kaymakamlıktan esarete Bayburt Kaymakamı Yusuf Ziya Beyin başı ve sonu bilinmeyen yaşam öyküsü”, Müteferrika, 38, Yaz 2009 / 2, 187-229, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Karaömerlioğlu, M.A., “The role of religion and geography in Turkish nationalism: The Case of Nurettin Topçu”, Spatial Conceptions of the Nation: Modernizing Geographies in Greece and Turkey, Ç. Keyder, T. Dragonas, N. Diamandouros (Derleyenler), New York: Tauris Academic Studies, 93-110, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Kırlı, C., “Surveillance and constituting the public in the Ottoman Empire”, Politics and Participation: Locating the Public Sphere in the Middle East and North Africa, S. Shami (Derleyen), 282-305, New York: SSRC, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Kırlı, C., “Kahvehaneler: Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda kamuoyu”, Osmanlı Kahvehaneleri: Mekân Sosyallik ve İktidar, A. Yaşar (Derleyen), 95-119, İstanbul: Kitap Yayınevi, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Köksal, D., “Cumhuriyet ideolojisi ve estetik modernizm: Baltacıoğlu, Yeni Zamanlar ve Bauhaus”, Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, A. Artun, E. Alicavuşoğlu (Derleyenler), 241-253, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Toprak, Z., “Adam Smith’ten Maynard Keynes’e Türkiye’de iktisadi düşünce”, Aydınlanma ve Ekonomi, T. Berksoy (Derleyen), 28-32, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Toprak, Z., “Balkan yenilgisi, kimlik sorunu ve Averof Zırhlısı”, Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri – Gemiler, Efsaneler, Denizciler, E. Işın (Derleyen), 77-87, Pera Müzesi Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Toprak, Z., “Balkan defeat, question of identity and Battleship Averoff”, The Logbook of the Ottoman Navy – Ships, Legends, Sailors, E. Işın (Derleyen), 77-87, Pera Museum Publication, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Toprak, Z., “II. Meşrutiyet döneminde uluslararası ilişkiler, milliyetçilik ve emperyalizm”, 2008’den 1908’e Bakmak, M. Dursun, T. Vardağlı (Derleyenler), 73-78, Tarem Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Toprak, Z., “Küreselleşme, Küresizleşme ve Doğu Akdeniz Liman Kentleri: Selanik, İzmir, İskenderiye”, I. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Sempozyumu 2008 İzmir, 138-140, İzmir Ticaret Odası, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özbek, N., “Modernite, tarih ve ideoloji: İkinci Abdülhamid dönemi tarihçiliği üzerine bir değerlendirme”, Literatür, 3, 71-90, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Pamuk, Ş., “Evoluation of Ottoman financial institutions, 1600-1914”, Financial History Review, 11, 1, 7-32, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Soysal, A.G., “Sunni-shia conflict in Bukhara in 1910: A Tatar perspective”, Fourth Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society, Harvard University, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Soysal, A.G., “Tatar göçleri ve Tatar ceditçilerinin göç olgusuna bakışları”, Volga-Ural Araştırmaları Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi Edebiyat, Kültür ve Toplum Seminerleri, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Pamuk, Ş., Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi, 1500-1914, Gerçek Yayınları, İstanbul, 2003. 6. Baskı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2003
Soysal, A G., Gladney, D.C., (Çevirenler), Orta Asya ve Çin, Milletleşmenin Taşınması, İslamileşme ve Etnikleşme, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2003
Özbek, N., “Defining the public sphere in the late Ottoman Empire, 1876-1918”, Central Eurasian Studies Society Fourth Annual Conference, Cambridge-Massachusetts, USA, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Özbek, N., “Governing the countryside: Gendarmerie in the nineteenth-century Ottoman Empire”, Social Politics in the Middle East: A Symposium in Honor of the Late Historian, M. Ener (Derleyen), The Middle East Center-University of Pennsylvania, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Akal, E., Kızıl Feministler, TÜSTAV Yayınları, İstanbul, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2003
Karaömerlioğlu, M.A., Tarih 2000, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), İstanbul 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2003
Özmel-Akın, N. (Yayına Hazırlayan), Halit Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi, I-III, Özgür Yayınları, İstanbul, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2003
Pamuk, Ş., “The Ottoman monetary system and frontier territories in Europe, 1500-1700”, International Journal of Turkish Studies, 9, 175-182, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Pamuk, Ş., “Crisis and recovery: The Ottoman monetary system in the early modern area, 1550-1789”, Global Connections and Monetary History, 1470-1800, D. O. Flynn, M. Morineau, R. Von Glahn (Derleyenler), 133-148, Ashgate Publishing, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Karaömerlioğlu, M.A., “Erken dönem Türk edebiyatında köylüler”, Doğu Batı, 22, 105-193, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Özmel-Akın, N., “Halit Ziya’nın son anılarında saray ve ötesi”, Varlık Dergisi, 39-44, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Özbek, N., “Alternatif tarih tahayyülleri: Siyaset, ideoloji ve Osmanlı-Türkiye tarihi”, Toplum ve Bilim, 98, 234-54, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Özbek, N., “Kemalist rejim ve popülizmin sınırları: Büyük buhran ve buğday alım politikaları, 1932-1937”, Toplum ve Bilim, 96, 219-240, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Karaömerlioğlu, M.A., (Derleyen), Spatial Conceptions of the Nation: Modernizing Geographies in Greece and Turkey, Tauris Academic Studies, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2010
Özbek, N., Levy, N., Toumarkine, A., (Derleyenler), Jandarma ve Polis: Fransız ve Osmanlı Tarihçiliğine Çapraz Bakışlar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2009
Buğra, A. (Derleyen), Sınıftan Sınıfa: Fabrika Dışında Çalışma Hayatı Manzaraları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2010
Demirci, S., “1908-1960 İç siyasal gelişmeler”, Türkiye Ekonomisi 1908-2008, N. Coşar, M. Bildirici (Derleyenler), Ekin Yayınları, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2010
Özbek, N., “Osmanlı taşrasında denetim: Son dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda jandarma (1876-1908)”, Tarihsel Perspektiften Türkiye’de Güvenlik Siyaseti, Ordu ve Devlet, E. Balta, İ. Akça (Derleyenler), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2010
Özbek, N., “Abdülhamid rejimi, vergi tahsildarlığı ve siyaset, 1876-1908”, Doğu Batı, 52, 159-197, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Özbek, N., “Anadolu ıslahatı,” “Ermeni sorunu” ve vergi tahsildarlığı, 1895-1908”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 9, 59-85, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Babuna, A., “Osmanlı döneminde Bosna ve Boşnaklar”, Doğu Batı, 1, 51, 181-190, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Buğra, A., Candaş, A., “Solidarity among strangers: A problem of coexistence in Turkey”, Constellations, 17, 2, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Buğra, A., Savaşkan, O., “Yerel sanayi ve bugünün Türkiyesi’nde iş dünyası”, Toplum ve Bilim, 118, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Karaömerlioğlu, M.A., “Darwin ve sosyal bilimler”, Birikim, 251, 111-122, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Kırlı, C., “Tasvir-i zulüm: İvranyalılar ve Hüseyin Paşa”, Toplumsal Tarih, 195, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Özbek, N., “Osmanlı İmparatorluğu’nda gelir vergisi: 1903-1907 tarihli vergi-i şahsi uygulaması”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 10, 43-80, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Özbek, N., ““Osmanlı İmparatorluğu’nda dilencilere yönelik devlet politikaları ve kamusal söylemin değişimi”, Bir Kent Sorunu Dilencilik: Sorunlar ve Çözüm Yolları, 100, 17-44, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Soysal, A., “The tout unionist: The forgotten early life and works of Aka Gündüz”, The Association for the Study of the Nationalities 2010, 15, 40, Columbia University, New York, USA, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Pamuk, Ş., van Zanden, J.L., “Standards of living”, Cambridge Economic History of Modern Europe, Vol. I, 1700 to 1870, S. Broadberry, K. O’Rourke (Derleyenler), Cambridge University Press, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2010
Pamuk, Ş., “Economic growth and institutional change in Turkey before 1980”, Understanding the Process of 6 Economic Change in Turkey, T. Çetin, F. Yılmaz (Derleyenler), Nova Science Publishers, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2010
Babuna, A., “The development of the national identity of Bosnian Moslems”, Osteuropa, 46, 4, 331-342, 1996. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale SSCI 1996
Babuna, A., “The emergence of the first Muslim party in Bosnia Hercegovina”, East European Quarterly, 30, 2, 131-151, 1996. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale SSCI 1996
Buğra, A., Irzık, G., “Human needs, consumption, and social policy”, Economics and Philosophy, 15, 2, 187-208, 1999. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale SSCI 1999
Babuna, A., “Nationalism and the Bosnian Muslims”, East European Quarterly, 33, 2, 195-218, 1999. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale SSCI 1999
Karaömerlioğlu, M.A., “Elite perceptions of land reform in early Republican Turkey”, Journal of Peasant Studies, 27, 3, 115-141, 2000. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale SSCI 2000
Pamuk, Ş., “The price revolution in the Ottoman Empire reconsidered”, International Journal of Middle East Studies, 33, 1, 69-89, 2001. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale A&HCI 2001
Karaömerlioğlu, M.A., “Truth and social science, from Hegel to deconstruction”, Journal of the History of the Behavioral Sciences, 37, 3, 281-282, 2001. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap İncelemesi SSCI 2001
Özmucur, S., Pamuk, Ş., “Real wages and standards of living in the Ottoman Empire, 1489-1914”, Journal of Economic History, 62, 2, 293-321, 2002. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler SSCI, A&HCI, CPCI-SSH 2002
Karaömerlioğlu, A., “The peasants in early Turkish literature”, East European Quarterly, 36, 2, 127-153, 2002. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale SSCI 2002
Özbek, N., “Imperial gifts and sultanic legitimation during the late Ottoman Empire, 1876-1909”, Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts, 203-220, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri CPCI-SSH 2003
Karaömerlioğlu, M.A., “The communists and the kadro movement. shaping ideology in Atatürk's Turkey”, Middle East Journal, 57, 4, 684-684, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap İncelemesi SSCI 2003
Pamuk, Ş., “Institutional change and the longevity of the Ottoman Empire, 1500-1800”, Journal of Interdisciplinary History, 35, 2, 225-247, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale SSCI, A&HCI 2004
Pamuk, Ş., “Prices in the Ottoman Empire, 1469-1914”, International Journal of Middle East Studies, 36, 3, 451-468, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale SSCI 2004

Sayfalar