Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Erol, M., "Determination of the Distribution Angiotensin-converting Enzyme (ACE I/D) and Alpha-actinin-3 (ACTN-3 R577X) Among Elite Sprinters and Middle-long Distance Runners in Turkey", Progress in Nutrition, 2, 2020. Beden Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi Bölümü Makale SCI-E 2020
Akpınar, Y., “Validation of a learning object review instrument: Relationship between ratings of learning objects and actual learning outcomes”, Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 4, 291-302. 2008. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Akpınar, Y., Öndin, Z., “Citizens’ use and acceptance of e-government applications of TSSIs”, Electronic Government, An International Journal, 5, (4), 403-419, 2008. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Ariew, R., Ercetin, ,G., Cooledge, S., “Second language reading in hypermedia environments”, Handbook of Research on Computer-Enhanced Language Acquisition and Learning, F. Zhang, B. Barber (Derleyenler) 48-63, Hershey : Information Science Reference, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Baykal, A., “Eğitimde kavram kargaşası yaşanıyor”, TÖDER, 8-11, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Baykal, A., “Eğitimde ölçme ve aranan nitelikler”, Ortaöğretim Sisteminde Arayışlar, 93-106, Türkiye Özel Okular Birliği, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Baykal, A., “Eğitimsi önerilere yan bakışlar”, TÖDER, 24-26, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Baykal, A., “ÖSYS konusunda alan savunması”, Artı Eğitim, 4, 39, 46-48, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Baykal, A., “Sınavın varlık nedeni yokluğunda anlaşılır, Artı Eğitim, Yıl 4, 37, 46-48, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Baykal, A., “Türk eğitim sisteminde öğrenci akışı”, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 100’üncü Yılında Eğitim Kurultayı, Cumhuriyetimizin Kuruluş Felsefesinin Öngördüğü Eğitim Bildiriler Kitabı, 398-431, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2008
Bekman, S., Yıllar İçinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı : Çok Bakışlı Bir Anlatı, Kansu Matbaacılık, İstanbul, 2008. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap 2008
Dicle, E., “Sabahattin Ali’nin köpek öyküsünde çatışma ve aydın karanlığı”, Hürriyet Gösteri, 26-33, Mart-Nisan-Mayıs 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Eğitim Fakültesi Makale 2008
Göksel, A., Haznedar, B., “Türkçe tamlamaların yapısı: Bir veri tabanı çalışması”, XXI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 362-364, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2008
Gürel, A., Arslan, L., “Konuşma tanıma için insan-makine karşılaştırılması”, Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 77-90, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Haznedar, B., Gavruseva, E., (Derleyenler), Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective, Amsterdam: John Benjamins, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2008
Haznedar, B., Gavruseva, E., “Recent perspectives in child second language acquisition”, Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective, B. Haznedar, E. Gavruseva (Derleyenler), 3-16, Amsterdam: John Benjamins, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Koçoğlu, Z., Akyel, A., Erçetin, G., “Pen/Paper and electronic portfolios: An effective tool for developing reflektive thinking of Turkish EFL student tachers?”, The Mediterranean Journal of Educational Studies, 13, 1, 1-24, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Muğaloğlu, E.Z., Doğança, Z., “An attempt to fulfil “the missing link” in teacher education: A collaborative action research project”, Proceedings of the IASK International Conference Teaching and Learning 2008, 836-841, Aveiro, Portugal, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2008
Okçabol, R., “Türkiye’de yetişkin eğitimi ve sorunları”, 2. Yetişkin Eğitimi Sempozyumu: Küreselleşme ve Yerelleşme Çerçevesinde Yetişkin Eğitimi, Bildiriler Kitabı, 23-35, İstanbul: İSMEK Yayınları, 2008. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2008
Öner, D., “Supporting students’ participation in authentic proof activities in computer supported collaborative (CSCL) environments”, International Journal of Computer Supported Collaborative Learning, 3, (3), 343-359, 2008. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Baykal, A., “University entrance system”, Short Cycle and First Cycle, 303-309, The Council of Higher Education, Ankara, 2007. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2007
Baykal, A., “Üniversiteye giriş sistemi”, Uluslararası Yükseköğretim Konferansı, 86-96, T.C. Yükseköğretim Kurumu, Ankara, 2007. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2007
Baykal, A., “Yükseköğretim önünde yığılma ve gençliğin durumu”, Türkiye’de Yükseköğretimin 2023 Vizyonu, İ. Bircan (Derleyen), 60-71, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2007. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2007
Haznedar, B., “Crosslinguistic influence in Turkish-English bilingual first language acquisition: The overuse of subjects in Turkish”, Proceedings of the 2nd Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA), L. B. Belikova, M. Umeda (Derleyenler), 124-134, Cascadilla Press – Somerville, MA., 2007. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2007
Okçabol, R., “Geçmişi yadsıyarak eğitimde yenilik olur mu?”, Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S.S. Gül, H. Gül (Derleyenler), 94-100, Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Isparta, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2007
Soygeniş, S., Erktin, E., “Architecture as an extracurricular activity for elementary school children”, Proceedings Designtrain Congress Trailer I, Amsterdam, 2007. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2007
Ünlühisarcıklı, Ö., “Türkiye’de mesleki yaygın eğitimin gelişimi”, Öğrenen Toplum İçin Yetişkin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 120-143, İSMEK Yayınları, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2007
Gülerce, A., Dönüşümsel Aile Modeli ve Türkiye'de Ailelerin Psikolojik Örüntüleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007. 2. Baskı Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap 2007
Kızıltepe, Z., Öğretişim, Epsilon Yayınevi, İstanbul, 2007. 2. Baskı Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap 2007
Okçabol, R., Yükseköğretim Sistemimiz, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap 2007
Roberts, L. ,Gürel, A., Tatar, S., Martı, L. (Derleyenler), EUROSLA Yearbook, 7, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2007. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2007
Yıldıran, G., Multicultural Applications of Mastery Learning: Our Thoughts, Our Deeds and Our Hopes for Education, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap 2007
Akpınar, Y., Şimşek, H., “Pre-service teachers' learning object development: A case study in K 12 setting”, Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 3, 1, 197-217, 2007. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Akpınar, Y., Şimşek, H., “Should K-12 teachers develop learning objects? Evidence from the field with K-12 students”, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 4, 3, 31-44, 2007. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Alptekin, C., Erçetin, G., Bayyurt, Y., “The effectiveness of a theme-based syllabus for young L2 learners”, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 28, 1, 1-17, 2007. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Bekman, S., “Family literacy programme: Beispiele aus der Türkei”, Gemeinsam in Der Spache Baden: Familiy Literacy, M. Elfert, G. Rabkin (Derleyenler), 105-116, Ernst Klett Sprachen, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Dölek, N., Sart, Z.H., “Psychological services in the schools in Turkey”, The Handbook of International School Psychology, S. R. Jimerson, T.D. Oakland, P.T. Farrell (Derleyenler), 397-406, Thousand Oaks, CA: Sage, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Erçetin, G., Alptekin, C., “Integrating language and content: An experimental study”, Researching Content and Language Integration in Higher Education, R. Wikinson, V. Zegers (Derleyenler), 172-178, Maastricht: Maastricht University, 2007. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Göl-Güven, M., “Evaluation of the quality of early childhood classrooms in Turkey”, Early Child Development and Care, 1-3, Online Publication, 2007. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2007
Gülerce, A., “Agendas for multicultural discourse research”, Discourse as Cultural Struggle, Shi-xu (Derleyen), 29-46, Aberdeen: Hong Kong University Press, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Gülerce, A., “History o psychology in Turkey as a sign of diverse modernization and Global psychologization”, Internationalizing the History of Psychology, A.C. Brock (Derleyen), 75-95, New York: New York University Pres, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Gürel, A., “(Psycho)linguistic determinants of L1 attrition”, Language Attrition: Theoretical Perspectives, B. Köpke, M. S. Schmid, M. Keijzer, S. Dostert, S. (Hazırlayanlar), 99-119, Amsterdam, John Benjamins, 2007. Kitap Bölümü Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Gök, F., Ilgaz, D., “The right to education”, Human Rights in Turkey, Z.F.K. Arat (Derleyen), <SPAN class=FR_label>Book Series:</SPAN> <VALUE>Pennsylvania Studies in Human Rights, </VALUE>123-+, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi BKCI-SSH 2007
Kızıltepe, Z., “Teacher occupational stress in İstanbul”, Emerging Thought and Research on Student, Teacher, and Administrator Stress and Coping, G. Gates (Derleyen), 110-128, Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Martı, L., “Politeness in Turkish: A cross-cultural comparison (Chapter Three)”, Studies in Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics, Pilar Garcés-Conejos Blitvich, Manuel Padilla Cruz, Reyes Gómez Morón y Lucía Fernández Amaya (Derleyenler), 56-75, Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Okçabol, R., “17. Milli eğitim şurası”, Yeniden İmece, 14, 27-30, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Okçabol, R., “Bakanlığın beyni: Talim ve Terbiye Kurulu”, Yeniden İmece, 16, 40-43, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Okçabol, R., “Sınav enflasyonu kime/neye yarar?”, Öğretmen Dünyası, 28, 333, 5-7, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Ünlühisarcıklı, Ö., “Vocational training through the apprenticeship system in Turkey”, World Yearbook of Education 2007: Educating the Global Workforce: Knowledge, Knowledge Work and Knowledge Workers (World Yearbook of Education Series), L. Farrell, T. Fenwick (Derleyenler), 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Yıldız, S., “Critical issues: Limited technology contexts”, CALL Environments: Research, Practice and Critical Issues, J. Egbert, E. Hanson-Smith (Derleyenler), 140-160, Alexandria, VA: TESOL, 2007. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Akpınar, Y., Şimsek, H., “Different Users’ learning object development behaviors in a home made content management system”, Proceedings of 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, 433-445, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2006. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Akpınar, Y., Şimsek, H., “Implementation and usabilitiy study of a home made learning content management system (BULCMS)”, Proceedings of 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, 657-669, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2006. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Akpınar, Y., Şimşek, H., “Learning object organization behaviors in a home-made learning content management system”, TOJDE, 7, 4, 2006. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Baykal, A., “Okul tasarımında sistem yaklaşımı”, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 613-633, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2006. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Baykal, A., “Öğretmenlik nasıl öğrenilir?“, Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, M. Özbay (Hazırlayan), 259-280, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 2006. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Baykal, A., “ÖSYS konusunda can alıcı sorulara can sıkıcı cevaplar?”, Avrupa Birliği Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar, İ. Erdoğan, (Derleyen), 159-199, Türkiye Özel Okullar Birliği, İstanbul, 2006. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Baykal, A., “Yaratıcılık eğitimi”, Önce Kalite, Yıl: 4, 98, 70-76, 2006. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Bayyurt, Y., “Non-native English language teachers’ perspective on culture in English as a foreign language classrooms”, Teacher Development, 10, 2, 233-247, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Bayyurt, Y., Litosseliti, L., “Gender and language in education”, Gender and Language: Theory and Practice, L. Litosseliti (Derleyen), 73-89, London: Arnold, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Erduran, S., Ardaç, D., Yakmacı-Güzel, B., “Learning to teach argumentation: Case studies of preservice secondary science teachers”, Evrasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2, 2, 1-14, 2006. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Erktin, E., Dönmez, G., Özel, S., “Matematik kaygısı ölçeği’nin psikometrik özellikleri, Eğitim ve Bilim, 31, 140, 26-33, 2006. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2006
Erkunt, H., “Distance learning as knowledge building”, Proceedings of 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, 795-804, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2006. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Gök, F., “Üniversiteye girişte umut pazarı: Özel dershaneler”, Eğitim Bilim Toplum, Yaz 2005, 102-110, 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Gürel, A., “L2 acquisition of pragmatic and syntactic constraints in the use of overt and null subject pronouns”, Inquiries in Linguistic Development, Dil Gelişimi Araştırmaları, R. Slabakova, P. Prévost, S. Montrul, (Derleyenler), 258-282, Amsterdam: Johns Benjamins Pub. Co., 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Haznedar, B., “Does aspect matter in child L2 acquisition? Revisiting the relationship between inherent aspect of predicates and their finiteness in child L2 acquisition of English?”, Language Acquisition and Development: GALA 2005 Proceedings, A. Belletti., E. Bennati, C. Chesi, E. Domenico, I. Ferrari (Derleyenler), 239-244. Cambridge, UK: Cambridge Scholars res/CSP, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Haznedar, B., “Is there a relationship between inherent aspect of predicates and their finiteness in child L2 English?”, Working Papers in Multilingualism Series B, L. Pietsch (Derleyen), Sonderforschungsbereich 538/Universität Hamburg, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Haznedar, B., “Persistent problems with case morphology in L2 acquisition”, Interfaces in Multilingualism: Acquisition and Representation, Hamburg Studies in Multilingualism 4, L. Conxita (Derleyen), 179-206, Amsterdam: John Benjamins, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Kartal, G., “Working with an imperfect medium: Speech recognition technology in reading practice”, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 15, 3, 303-328, 2006. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Okçabol, R., “Atatürkçü düşünce ve eğitim sistemimiz”, Y.A.R. Müdafaa-i Hukuk, 91, Nisan, 41-48 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Okçabol, R., “Bu gidiş gidiş değil”, Öğretmen Dünyası, 313, 7-10, Ocak, 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Okçabol, R., “Eğitim sistemimizin bugünkü sorunları”, Türk Milli Eğitim Sistemi ve Lüleburgazlı Maarif Nazırı Emrullah Efendi: Ulusal Sempozyum, A. Arslan, İ. M. Balcı (Hazırlayan), 193-198, Lüleburgaz: Lüleburgaz Belediyesi Kültür Yayınları, 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Okçabol, R., “Köy enstitüleri ile ilgili eleştirilere değinmeler”, Yeniden İmece, 10, Şubat, 11-14, 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Okçabol, R., “Öğretmen yetiştirme sistemi nasıl olmalı?”, Eğitimbilim, 84, Ocak-Şubat, 14-18, 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Okçabol, R., Seçkin, O., “Küreselleşme, eğitim ve evrim”, Evrim, Bilim ve Eğitim, G. Özgür (Derleyen), 283-293, İstanbul: Nazım Kitaplığı, 2006.  Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Tatar, S., “Why keep silent? The classroom participation experiences of non-native-English-Speaking students”, Language and Intercultural Communication, 5, 284-293, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Akcan, S., “Effective instructional strategies for oral second language use in German and French first grade immersion classrooms”, Bilingual Socialization and Bilingual Acquisition: Proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism, M. Lorenze-Suanez, F. Ramallo, X. P. Rodriguez-Yanez (Derleyenler), 441-453,  University of Vigo, Galicia-Spain, 2005. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2005
Akcan, S., “Puppet theater time in a first grade French immersion class”, Journal of the National Association for the Education of Young Children, 60, 2, 38-41, 2005. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2005
Akcan, S., “Supporting oral second language use: A learning experience in a first grade German immersion class, Early Childhood Education Journal, 32, 8, 359-364, 2005. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2005
Akpınar, Y., Bilgisayar Destekli Eğitimde Uygulamalar, Anı Yayınevi, Ankara, 2005. Gelişik İkinci Basım Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2005
Akpınar, Y., "Eğitim yazılımlarının incelenmesi", Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, F. Odabaşı (Derleyen) 125-145 Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2005. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2005
Akpınar, Y., “Bir eğitsel portal kullanımının ilköğretim öğrencilerinin bazı derslerdeki başarılarına etkisinin incelenmesi”, Proceedings of V. International Conference on Educational Techology, A. İşman (Derleyen), 101-106, Sakarya, 2005. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2005
Baykal, A., “Ders kitaplarından sayısal veriler”, D. Tarba-Ceylan, G. Irzık, (Derleyenler), Nasıl Eğitiliyoruz? İnsan Hakları Eğitimi ve Ders Kitabı Araştırmaları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 35-69, Türk Tarih Vakfı, 2005 Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2005
Baykal, A., “Eğitim tasarımı: Nereden nereye?” İ. Erdoğan (Derleyen), Özel Okular ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 123-156, Antalya: Türkiye Özel Okullar Birliği, 2005. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2005
Baykal, A., “Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık”, EK Dergi, Eğitim ve Kültür Dergisi, Yıl 1, 2, 42-45, 2005. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2005
Baykal, A., “Use of ICTs in education and human development in Turkey”, Yılmaz Esmer (Director), Perspectives on ICT and Human Development: Turkey 2004-1, 44-64, Boğaziçi University / UNDP, Human Development Center, 2005. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2005
Baykal, A., et al., “Turkey 2004: İnsani gelişme raporu”, G. Sosay (Derleyen), Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 2005. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2005
Bekman, S., Göçer, A.G., “Early Childhood Education in Turkey”, C. B. Fisher, & R. M. Lerner (Derleyenler), Applied Developmental Science: An Encyclopedia of Research, Policies, and Programs, 379-383, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2005
Bekman, S., Gürlesel, F.C., Doğru Başlangıç:Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim, TÜSİAD Yayınları, 2005. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap 2005
Erktin, E., Akyel, A., “The role of L1 and L2 reading comprehension in solving mathematical word problems: A case in a partial immersion program”, Australian Review of Applied Linguistics, 28, 1, 52-66, 2005. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2005
Gülerce, A., “Anxiety and phantasy as psychopolitical agents of resistance: Converging Klein and Lacan on theorizing individual and society”, A. Gülerce, A. Hoffmeister, I. Steauble, G. Saunders, J. Kaye, (Derleyenler), Contemporary Theorizing in Psychology: Global Perspectives, Captus, ON: Captus, 2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2005
Gülerce, A., Hoffmeister, A., Steauble, I., Saunders, G., Kaye, J. (Derleyenler), Contemporary Theorizing in Psychology: Global Perspectives, Captus, ON: Captus, 2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap 2005
İnelmen E., “Hardware and software for A technology medıated education”, 1st International Vocational and Technical Education Technologies Congress, Ministry of National Education General Directorate of Teacher Training and Education and Marmara University Technical Education Faculty, Marmara University, İstanbul, 2005. CD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2005
İnelmen, E., İbrahim, A.M., “On the aim, content, and method of the engineering education of tomorrow”, 33th SEFI Annual Conference, 323-329, Ankara, 2005. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2005
İnelmen, E., İnelmen, E.M., Gazerro, M.L., Secco, G., “Mitigating European senior population obesity through a healthier lifestyle and urban environment”, Proceedings of 8th International Seminar on Geography of Health, Atti a cura di, C. Palagiano, G. De Santis (Derleyenler), 285-298, Perugia: Rux, 2005. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2005
Kızıltepe, Z., “English in Turkey”, World Englishes, 24, 2, 2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2005
Okçabol, R., “Çok partili dönemlerde ortaöğretim: Uygulamaları ve gelecek”, S. Boybeyi (yay.haz.), Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği (17-21 Aralık 2002): Eğitim, IV, 63-84, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2005
Okçabol, R., “Din öğretimi”, Yeniden İmece, 6, 2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2005
Okçabol, R., Türkiye Eğitim Sistemi, Ütopya Yayınevi, Ankara,&nbsp;2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap 2005
Okçabol, R., Ünlühisarcıklı, Ö., “Intercultural adult education in a united Europe: The Turkish experience”, Adult Education in a United – Abundance, Diversity, Experience, E.H. Przbylska, M. Staszewicz (Derleyenler), 268-271, Wydawnictwo Uniwersttetu Mikolaja Kopernika, Torun, Poland, 2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2005
Peker, N., Erktin, E., “The perceived effectiveness of a pre-service professional development course for math and science teachers”, Bridging Individual, Organizational, Cultural Aspects of Professional Learning, H. Gruber, C. Harteis, R. G. Mulder, M. Rehrl (Derleyenler), 59-64, S. Roderer Verlag, Regensburg, 2005. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2005

Sayfalar