Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüazalan sırada İndeksi Tarihi
Rankin, B., Aytaç, I., “Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği: Araştırma sonuçları ve düşündürdükleri”, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, 2009. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2009
Toska, Z., “Hüdâvendigâr Vilâyetinde kısmen bir cevelân: Fatma Fahrünnisa’nın Bursa izlenimleri”, Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa Sempozyumu Kitabı, 135-161, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2009
Erdoğan, S.B., Yücesoy, C.A., Huijing, P. A., Akın, A., “Evaluation of Co-activation of antagonistic muscles using near infrared spectroscopy”, Biomedical Optics (BIOMED), St. Petersburg, USA, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Okur, O.O., Aydın, K., Öztürk, C., “Evaluation of non-rigid registration of SPM5 in normal children”n, Proceedings of 25th Annual Meeting of ESMRMB, Valencia, Spain, 2008. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Sönmez, M., Faranesh, A., Lederman, R., Lorenz, C., Öztürk, C., “A software for system calibration, registration and real-time image fusion for X-ray and MRI suites”, Proceedings of 25th Annual Meeting of ESMRMB, Valencia, Spain, 2008. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Ülgen, Y., Tezer, I., “Effects of UV radiation on the airborne particles in the operating room”, Proceedings of the 4th European Congress for Medical and Biomedical Engineering, EMBEC 2008, Antwerp, Belgium, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “Stability of polymeric hollow fibers used in hemodialysis”, Proceedins of 13th International Conference on Biomedical Engineering: ICBME 2008, 1462-1465, Singapur, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of dialysis environment on the structural properties of the membranes used for high flux dialysis”, TMS2009 138th Annual Meeting, 17, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of high flux hemodialysison polyamide and polysulfone dialysis membranes”, Proceedings of ASME SUMMER Bioengineering Conference, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of high flux hemodialysis on polymeric hollow fibers used in dialyzers” Proceedings of 35th Annual Northeastbioenginering Confrence, Harvard University, Boston, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aşık, M.D., Güçlü, B., “Yüz felcine bağlı lagoftalmusun fonksiyonel ve kozmetik olarak iyileştirilmesi için bir cihaz”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ateş, F., Huijing, P.A., Yücesoy, C.A., “Epimüsküler bağlantılı kasta yüksek boyda önceki aktivite kas kuvvetini azaltan önemli uzama geçmişi etkilerine yol açmaktadır”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ateş, F., Huijing, P.A., Yücesoy, C.A., “Due to epimuscular myofascial force transmission, surgical aponeurotomy causes a force reduction not only for the agonist but also for its non-targeted synergist”, International Society of Biomechanics XXIIth Congress, Cape Town, South Africa, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Bilici, T., Tabakoğlu, Ö., Kalaycıoğlu, H., Kurt, A., Sennaroglu, A., Gülsoy, M., “Skin tissue ablation by thulium (Tm:YAP) laser at 1980nm”, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the XIth European Quantum Electronics Conference, Munih, Germany, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Bilici, T., Tabakoğlu, Ö., Kalaycıoğlu, H., Topaloğlu, N., Kurt, A., Sennaroğlu, A., Gülsoy, M., “Tulyum laser sistemi ile doku kaynağı: Öndoz çalışmaları”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Duru, D.G., Özkan, M., “Determination of neural fiber connections based on data structure algorithm”, 7th International Symposium on Noninvasive Functional Source Imaging of the Brain and Heart & 7th International Conference on Bioelectromagnetism, Engineering Faculty of the University of Rome “Sapienza”, Rome, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Duru, D.G., Özkan, M., “Özyineli Yt veri yapısı kullanılarak yolak takibi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Erdoğan, S.B., Turan, B., Bilgin, C., Akın, A., “Video oyunları oynamanın görsel dikkat ve beyin hemodinamikleri üzerine etkisinin işlevsel yakın kızılaltı spektroskopi yöntemiyle incelenmesi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Evcil, K., Akın, A., “Sürekli dalga yakın kızılaltı spektroskopi tabanlı optik görüntüleme sistemi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Güveniş, A., “Tıbbi teknoloji yönetiminde yaklaşımlar”, Tıbbi Cihaz İmalatı Kongresi, Samsun, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Hortaçsu, A., Güçlü , B., Ertaç, S., List, J.A., “The neural basis of behavior in the ultimatum bargaining game: An EEG study”, Society for Neuroscience Abstracts, 35, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Karahan, E., Okur, O.O., Alkan, O., Yıldırım, T., Öztürk, C., “Studying familiarity of different stimulus types”, Proceedings, International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 17, 1701, Honolulu, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Karahan, M., Akgün, U., Nuran, R., Türkoğlu, A., Ateş, F., Yücesoy, C.A., Türkmen, M., “Geliştirilen yeni artroskopik düğüm Pretzel’in karşılaştırmalı biyomekanik analizi”, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kubat, E., Akın, A., “Evaluation of the effect of aging on brain asymmetry with functional near infrared spectroscopy”, AD/PD 2009: 9th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases, Prag,Czech Republic, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kurt, B., Gülsoy, M., "Laser ışınlanan dokunun optik ve termal tepkisi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Nevşehirli, D., Akın, A., “Serbest dalgıçlarda İYKAS ile serebrovasküler reaktivite ölçümü”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Okur, O.O., Öztürk, C., Aydın, K., “Comparison of SPM and Freesurfer Brain Morphometry Analyses Results”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özker, M., Bayraktaroğlu, Z., Kaşıkç, I., Erdoğan, B., Akın, A., Demiralp, T. “Durağan hal görsel uyarılmış potansiyellerin prefrontal korteksteki izdüşümü”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özmen, O.O., Öztürk, C., Aydın, K., “Effects of the Modulation in the White Matter Voxel Based Morphometry”, Proceedings, International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 17, 4685, Honolulu, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özyurt, O., Dinçer, A., Öztürk, C., “Brain MR image segmentation with fuzzy C-means and using additional shape elements”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özyurt, O., Dinçer, A., Öztürk, C., “Comparison of perfusion values obtained by single subtraction and multiple subtraction strategies in ASL”, Proceedings, International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 17, 1531, Honolulu, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Pack, A.K., Güçlü, B., Gescheider, G.A., Pawson, L.J., “Deep static indentation (4 mm) lowers psychophysical vibrotactile thresholds at 250 Hz, but elevates them at 1 and 10Hz”, Society for Neuroscience Abstracts, 35, 2009 Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Sarıca, N., Aksoy, M.E., “The effect of hemodialysis environment and reuse solution on the stability of high flux polyamide membranes”, Proceedings of World Congress of Nephrology, WCN09 Satellite Conference Kidney Diseases in Disadvantaged Populations, Milan, Italy, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Sarıca, N., Aksoy, M.E., Bindal, C., Üçışık, H., “The influences of reuse solution and the hemodialysis environment on the high flux polyamide holow fiber membranes”, ICAM 2009, 233-236, Rio de Jenerio, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Sarıca, N., Aksoy, M.E., Bindal, C., Üçışık, H., “The influences of reuse solution and the hemodialysis environment on the high flux polyamide holow fiber membranes”, Proceeding of World Congress on Medical Physics, 233-236, Münih, Germany, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Sarp, A.S., Gülsoy, M., “Seramik braketlerin laserle çıkarılması”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Saybaşılı, H., Faranesh, A.Z., Saikus, C.E., Öztürk, C., Lederman, R. J., Guttman, M.A., “Multi-Phase 3D Angiography Roadmaps for Real-Time MRI-Guided Procedures”, Proceedings, International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 17, 2574, Honolulu, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Solmaz, H., Ülgen, Y., Tümer, M., “Mikrodenetleyici tabanlı biyoempedans analiz cihazı”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Tabakoğlu, Ö., Topaloğlu, N., Gülsoy, M., "Deri Kaynağında farklı laser aktarımı modalitelerinin araştırılması”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Talat, D., Güveniş, A., “Comprasion of positioning algorithms for a PET detector: A simulation study”, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 412, suppl.: 2, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Talat, D., Güveniş, A., PEM görüntüleme için yapay sinir ağları temelli bir pozisyonlama algoritması”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Tok, R.U., Ölmez, T., Akın, A. , “Homojen olmayan ortamlarda foton göçü için monte carlo simülasyonu”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Topaloğlu, N., Tabakoğlu, Ö., Ergenoğlu, M.Ü., ve Gülsoy, M., “Endovenöz laser uygulamalarında 980-nm ve 1070-nm laserlerin karşılaştırılması”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Torun, D., Yıldız, M., Güçlü, B.,”Parmak ucunun mekanik titreşimle uyarılmasına karşı beyinden ölçülen frekans uyumlu cevaplar”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Tunç, B., Aksoy, M.E., Usta, M., Kutbay, I., Üçışık, A.H., “The effect of injection of anti coagulant drugs to rats with fractured bones on the transition phases of the bone”, Proceedings of ASME SUMMER Bioengineering Conference, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Tunç, B., Kutbay, I., Aksoy, M.E., Üçışık, A.H., “The effect of injection of anticoagulant drugs to rats with fractured bones on the transition of phases on inorganic parts of bone”, Proceedings of ICAM 2009, 1535-1537, Rio de Jenerio, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Türkoğlu, A.N., Ateş F., Akgün U., Yücesoy C.A. ve Karahan M., “Geliştirilen yeni artroskopik düğüm Pretzel’in karşılaştırmalı biyomekanik analizi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Utku, Ş., Barak, M., Zaslansky P., Sharar, R., Yücesoy, C.A., Saybaşılı, H., Weiner, S., “Kortikal kemik dokusunun mekanik özelliklerinin optomekanik yöntemle incelenmesi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ülgen, Y., “Sağlıkta teknoloji kullanımı ve hasta güvenliği”, 3. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi, İstanbul, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ülgen, Y., “The impact of Information technologies on healthcare next 10 years”, Proceedings of 7th International Conference on Information Communication Technologies in Health, ICICTH 2009, Samos, Greece, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ülgen, Y., “Yoğun bakımda cihaz kullanımı: cihazların bakım ve idamesi”, 5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Adana, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ünlü, E., Bolay, H., Akın, A. “Migrende zihinsel aritmetiğin hemodinamik ilişkilendirilmesi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yaman, A., Ledesma-Carbayo, M.J., Baan, G.C., Huijing, P.A., Özturk, C., Yücesoy, C.A., “Substantial strain in extramuscular connections show exposure to force: a major role in epimuscular myofascial force transmission”, Second International Fascia Research Congress, Amsterdam, Netherlands, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yıldız, M.Z., Güçlü, B., “Neural correlate of psychophysical forward masking in the tactile Pacinian channel”, Society for Neuroscience Abstracts, 35, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yıldız, M., Güveniş, A., Güven, E., Talat, D., “Implementation and evaluation of Computer assisted bone age assessment methods”, Proceedings of 7th International Conference on Information Communication Technologies in Health, ICICTH 2009, Samos, Greece, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yılmaz, B., Aksoy, M.E., Bindal, C., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of dialysis environment and reprocessing procedure on the mechanical and structural staility of high flux polysulfone membranes”, Proceedings of ASME SUMMER Bioengineering Conference, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yılmaz, B., Aksoy, M.E., Bindal, C., Üçışık, A.H., “The effect of hemodialysis enviroment and reuse solution on the stability of hing flux polysulfone membranes”, Proceedings of World Congress of Nephrology, WCN09 Satellite Conference Kidney Diseases in Disadvantaged Populations, Milan, Italy, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yücesoy, C.A., Baan, G.C., Huijing, P.A., “Substantial inter-antagonistic epimuscular myofascial force transmission occurs within the entire lower leg of the rat”, International Society of Biomechanics XXIIth Congress, Cape Town, South Africa, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yücesoy, C.A., Karahan, Ateş, F., Başcı, O., Akgün, U., Ağır, İ., “İntraoperatif kas kuvvet-uzunluk ilişkisinin doğrudan ölçümü”, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Bardakçı, M., Helvacıoğlu, A.D., “Avrupa güvenliği’nde Türkiye’nin rolü”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Günay, E.N., Hortaçsu, A., “Legal and ethical side of the Turkish Banking Crisis: Is there a Gap?”, 79th Annual Conference of the Western Economic Association International, Vancouver, Canada, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Günay, E.N., Özkan, M., “Prediction of Bank failures during pre-crisis priod: An ANN approach”, 79th Annual Conference of the Western Economic Association International, Vancouver, Canada, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Helvacıoğlu, A.D., “AB çerçevesinde bilişim hukukuna yaklaşım”, II. Türkiye Bilişim Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Hortaçsu, A., Günay, E.N., “Ethical issues and attitudes in the Turkish Banking Sector”, Social Economics: A Paradigm for a Global Society, Wilfred Dalfsma, Rotterdam, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
İnelmen, K., “Coping with disaster related risks and their impacts on tourism”, Destination Risk Management: A Multidisciplinary Outlook, K. İnelmen (Derleyen), 73-81, Boğaziçi University Printhouse, İstanbul, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Karataş, A., Birgili, E., “Degree of inward internationalization and corporate financial performance: Evidence from an emerging market”, 13th Annual World Business Congress of the IMDA, Maastricht, The Netherlands, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Karataş, A., Birgili, E., “Multinationality and financial performance”, Marmara Üniversitesi Geleneksel Finans Sempozyumu, İstanbul, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Tektaş A., Hortaçsu, A., “A Decision tool for store location: A critical retail mix element”, 2nd International Conference on Business, Economics, Management and Marketing, Atina, Yunanistan, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Akgül, C.B., Akın, A., Sankur, B., “İşlevsel optik işaretlerde bilişsel etkinliğin varlığı”, İTÜ Sinyal İşleme ve Uygulamaları Konferansı (SIU 2004), Kuşadası, 2004. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Aktan, M., Çini, U., Dündar, G., “Düşük güç tüketimli sayısal süzgeç tasarımı”, 12. Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı (SİU 2004), 646-648, Kuşadası, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Altınel, İ.K., Aras, N., Oommen B.J., “A Self-organizing method for map reconstruction”, Proceedings of the IEEE International Workshop on Neural Network for Signal Processing, 667-687, Toulouse, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Altınel, İ.K., Aras, N., Öner, K.B., Oommen B.J., “An adaptive method for the conformation problem”, Proceedings of the 24th National Meeting on Operational Research and Industrial Engineering, 39-44, Adana, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Aras, N., Özkısacık, K.C., Altınel, İ.K., “Solving uncapacitated location – allocation problem by vector quantization and self-organizing maps”, Proceedings of the 13th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, 395-404, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Başkaya, İ.F., Aktan, O., Dündar, G., “Yazıdan konuşmaya çeviren bir tümdevre tasarımı”, 12. Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı (SİU 2004), 653-656, Kuşadası, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Baykal, G., Edinçliler, A., “Converting wastes into superior materilas”, 7th International Syposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Helsinki, Finlandiya, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Baykal, G., “Leak retarding liner for underground storage tanks”, 7th International Syposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Helsinki, Finlandiya, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Baykal, G., Ergün, G., Saygılı, A., “Yol araştırma merkezleri gerekliliği”, İkinci Trafik Şurası, Ankara, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Bilge, Ü., Fırat, M., “A fuzzy logic approach to real-time manipulation of routing flexibility”, Proceedings of the Fourth International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’2004), G. Çağıl, C. Kubat, M. İpek, H. Taşkın, E. Öztemel (Derleyenler), 230-242, Sakarya, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Çakıroğlu, G., Bozma, H.I., “Dynamic integration for scene recognition using complex attentional sequences”, Proceedings of Intelligent Autonomous Systems, Netherlands, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Cezayirli, A., Cılız, K., “Multiple model based adaptive control of a DC motor under load changes”, Proceedings of the IEEE International Conference on Mechatronics, 328-333, İstanbul, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Coşkun, B., Sankur, B., “Robust video hash extraction”, European Conference on Signal Processing (EUSIPCO’2004), 2295-2298, Vienna, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Depren, M.Ö., Topallar, M., Anarım, E., Cılız, K., “Sunucu ve ağ temelli melez saldırı tespit sistemleri”, Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı (SAVTEK 2004), 369-377, Ankara, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Doğan, M., Istefanopulos, Y., Diktas, E.D., “Nonlinear control of two-link flexible arm with adaptive internal model”, Proceedings of the IEEE International Conference on Mechatronics, 292-298, İstanbul, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Edinçliler, A., Baykal, G., Dengili, K., “Shear strength of rubber wastes in embankment construction”, 7th International Syposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Helsinki, Finlandiya, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Erdur, S., Güngör, T., “An investigation of artificial neural network architectures in artificial life implementations”, International 13th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2004), 191-199, İzmir, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Gesoğlu, M., Özturan, T., Güneyisi, E., “Hafif agregalı betonlarda donatı çeliği-beton aderansı”, Bildiriler Kitabı, 17. Teknik Kongre, 478-481, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Giordano, V., Topalov , A. Kaynak, O., Turchiano, B., “Sliding-mode approach for on-line neural identification of robotic manipulators”, The 5th Asian Control Conference, 2070-2076, Melbourne, Australia, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Gökberk, B., Akarun, L., Aksan, B., “How to deceive a face recognizer?”, Proceedings of the Biometrics: Challenges Arising from Theory to Practice Workshop (BCTP 2004), Cambridge, 2004. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Güler, E., Bakalcı, E., “Parametric seismic analysis of tiered geosynthetic reinforced segmental retaining walls”, Proceedings of the 3rd European Geosynthetics Conference, R. Floss, G. Braeu, (Derleyenler) 625-630, Münih, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Güneyisi, E., Özturan, T., Gesoğlu, M., “Farklı çimento tipi kullanımının beton durabilite özelliklerine etkileri”, Bildiriler Kitabı, 17. Teknik Kongre, 460-463, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
İrfanoğlu, M.O., Gökberk, B., Akarun, L., “Çakıştırılmış yüzey benzerliğine dayalı 3B şekil tabanlı yüz tanıma”, İTÜ Sinyal İşleme ve Uygulamaları Konferansı (SIU 2004), Kuşadası, 2004. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Kaya, İ., Zeren, M., “Managing third party call control services with call processing language”, Proceedings of the IEEE First International Conference on Information & Communication Technologies: From Theory to Applications, 671-672, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Koca, E., Bilgiç, T., “Troubleshooting with questions and conditional costs”, Proceedings of the 13th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Artificial Neural Networks, C. Güzeliş, E. Alpaydın, T. Yakhno, F. Gürgen (Derleyenler), 271-280, İzmir, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Koca, M., Fabre, E., Roumy, A., “Çok tanımlı kaynak ve kanal kodlarının özyineli (turbo) çözümü”, 12. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı (SİU 2004), 176-189, Kuşadası, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Koca, M., Levy, B.C., “Turbo-kodlanmış ve çift-kutuplu kiplenmiş genişbantlı radyo sinyalleri için özyineli (turbo) MMSE uzay-zaman denkleştirimi”, 12. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı (SİU 2004), 184-187, Kuşadası, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Köse, H., Akın, H.L., “Experimental analysis and comparison of Reverse-Monte Carlo Self-Localization Method”, CLAVAR/EURON Workshop on Robots in Entertainment, 85-90, Leisure and Hobby, Vienna, Austria, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Köse, H., Tatlıdede, U., Meriçli, C., Kaplan, M., Akın, H.L., “Q-learning based market-driven multi-agent collaboration in robot soccer”, Proceedings of the Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2004), 219-228, İzmir, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Kumbaroğlu, G., Madlener, R., Demirel, M.L, “A real options evaluation model for the diffusion prospects of new renewable power generation technologies”, Proceedings of the 6th IAEE International Conference ‘Modelling in Energy Economics and Policy, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Kurt, T., Deliç, H., “A novel diversity scheme incorporating space-time coding and signal space diversity with channel estimation errors”, Proceedings of the IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 273-276, Niagara Falls, Ontario, Canada, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Kurt, T., Deliç, H., “Collision avoidance in space-frequency coded FH-OFDMA”, Record of the IEEE International Conference on Communications, 1, 269-273, Paris, France, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004

Sayfalar